2015. január 07. szerda, 15:48

2015. várható kihívásai

Meggyőződésünk, hogy a szervezetekben tovább fog nőni a komplexitás és a teljesítmény elvárás.

Kategória: Hírek
2013. január 16. szerda, 14:19

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége

Coaching

 

Számunkra a coaching legegyszerűbb megfogalmazása az észmozgatás, az a hozzáállás, amikor van elég türelmünk és nem vesszük ki a természetesen ügyetlenkedő gyermekünk kezéből a szerszámot, a fakanalat, mondván, mi gyorsabban meg tudjuk csinálni az adott feladatot.

 

Kategória: Hírek
2012. október 26. péntek, 15:08

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége I.

Sikerre hangolva

 

A sikeres csapatok első készsége, hogy sikereikből kivesznek minden örömöt, energiát, tudást, tapasztalatot és azt erőforrásként használják fel a jövő kihívásainak megválaszolása során. Tudják, hogy míg a megosztott gond fél gond, addig, ha sikereinkről beszélünk, még egyszer átélhetjük a sikert és másokat is megfertőzhetünk a siker érzésével.

Kategória: Hírek
2011. július 28. csütörtök, 10:27

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége

 

 

Az eredményes és energiával teli csapatmunka nem véletlenül alakul ki, hanem a csapat tudatos tevékenysége, melyben fontos szerepet kap a tagok hozzáállása, a készségek folyamatos fejlesztése és a célorientált vezetői munka. A szükséges készségek közül 6 olyan emelkedik ki, amelyek megléte létfontosságú a csapat sikeres működése szempontjából. Szerencsére ezek a készségek könnyen leírhatóak és sikeresen fejleszthetőek.

Az elmúlt 20 év során szerzett csapatépítési tapasztalataink azt mutatják, hogy a legtöbb csapat nem ismeri, nem gyakorolja ezeket a készségeket, főként azért nem, mert a tagok magánemberként sincsenek tisztában fontosságukkal. A 6 készség megismerése új lendületet adhat a csapatnak, alkalmazásuk javítja a csapatszellemet, folyamatos gyakorlásuk pedig pozitív hatással van a csapat teljesítményére.

A program szellemisége a megoldás-orientált gondolkodásmódra épül, és egy olyan kultúrával ismerteti meg a csapatot, amely nem a múlt túlelemzésére épül, hanem a jövő irányába tesz konkrét, praktikus lépéseket.

 

1.  Sikerorientáltság

A sikerből származó pozitív energia alapja lehet a munkával való elégedettségnek és ellenszere a stressznek, a fásultságnak. E programrészben a csapatok megtanulják, hogyan lehet tudatosan megtapasztalni a sikert, és hogyan érdemes azt megbeszélni úgy, hogy növelje motivációjukat, a közös tanulást és erőt adjon a jövő kihívásainak megválaszolásához.

 

2. Magunk és mások motiválása

Ebben a részben a résztvevők megismerik a célkitűzés fontosságát, és azt, hogyan generálják a cél eléréséhez szükséges motivációt önmagukban és másokban. Megértik, miért olyan fontos a motiváció, mi viszi el és hogyan lehet fokozni. A megoldás-fókuszú szemlélet különösen nagy segítséget jelent ebben a témában, hiszen a célok kitűzése és a célok iránti elkötelezettség jövőorientált szemléletet kíván és 180 fokos elfordulást a múltat firtató, hibákat és felelősöket kereső gondolkodástól.

 

3. Problémamegoldás

A harmadik rész témája a konstruktív problémamegoldás. A problémák szokásos megbeszélése általában a hibáztatás és a védekezés körül forog, s ez negatív spirálba hajtja a csapatokat: eredménytelennek és veszélyesnek látják a problémamegoldást, így inkább elkerülik a hibák észrevételét, megemlítését. A képzés során olyan eszközöket ismernek meg és gyakorolnak a résztvevők, amelyek segítségével tárgyilagossá, fókuszálttá és hatékonnyá válik a közös problémák megbeszélése, megoldása.

 

4. Visszajelzések adása

A visszajelzés, a kritika, még ha építő célzattal szánják is, gyakran torkollik konfliktusba. A legtöbb embernek gondot okoz, hogyan fogalmazza meg észrevételét, visszajelzését oly módon, hogy az megszüntesse a másik nem kívánatos viselkedését, de fenntartsa a köztük levő jó kapcsolatot. Ebben a részben a résztvevők iránymutatást kapnak arra vonatkozóan, hogyan kezeljék kollégáik nem kívánatos viselkedését oly módon, hogy azok meghallgassák, megértsék a mondandót, anélkül, hogy védekezővé, sértődötté válnának.

 

5. A kritika fogadása

A kritika helyes fogadása nem könnyű feladat. Kritikát hallván a legtöbb ember védekezni kezd vagy elkezd másokat vádolni. Ebben a részben megtanulják a résztvevők, hogyan hallgassák meg a kritikát úgy, hogy megbékéljenek azzal, amit a másik mond, függetlenül attól, ki mondja és hogy jogosan mondja-e vagy sem. Megtanulják azt is, hogyan lehet a legjobb módon hasznosítani a kritikát, ha az építő jellegű visszacsatolást tartalmaz.

 

6. A megbántódás kezelése

Ebben a részben a konfliktusok megoldásával foglalkozunk. Ez a blokk arra az egyszerű tényre épül, hogy egy munkahelyi közösségben elkerülhetetlen, hogy olyat mondjunk, tegyünk, ami valakinek rosszul esik, ami sértettséget, megbántódást okoz. Ezek a sérülések könnyen vezetnek nyílt vagy lappangó kapcsolati konfliktusokhoz, melyek aláássák az együttműködést és a teljesítményt. A sérelmek megbeszéléséhez, kezeléséhez konkrét eszközöket kapnak a résztvevők, hogy a mindennapokban gyorsan és sértetlenül kerüljenek ki e potenciálisan veszélyes helyzetekből.

 

A program időigénye: 3 x 4 óra. Létszám: 10-20 fő.

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

 

2011. július 27. szerda, 15:12

Csapatépítő és szimulációs játékok

Csapatépítés ahol az agy és a test is kellemesen elfárad. Csapatjátékokból álló tréningek maximális élvezettel.
Kategória: szervezet slideshow
2011. július 19. kedd, 18:31

Konfliktuskezelő tréning vezetőknek

A konfliktus kezelő tréning célja: 

A résztvevők ismerkedjenek meg a konfliktusok kialakulásának okaival, lefolyásának törvényszerűségeivel és pszichológiai mechanizmusaival. Ismerjék meg és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni munkahelyi konfliktusaik megoldásában.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a kapcsolati és a szerkezeti konfliktusok szétválasztására; hatékony konfliktuskezelő beszélgetések indítására és levezetésére; a konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások csökkentésére kognitív úton; a különböző konfliktuskezelő stratégiák felismerésére; a különböző konfliktuskezelő stratégiák rugalmas alkalmazására. 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A konfliktus

A szükségszerű, elkerülhető és kívánatos konfliktusok fogalma

A konfliktussal való bánni tudás szubjektív feltételrendszere

A konfliktusok eszkalációjának fázisai

A konfliktusok típusai

A konfliktusra jellemző pszichológiai mechanizmusok

A konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások

A konfliktus megoldás 5 lépéses folyamata

 

 

2. Konfliktuskezelési stílusok

Konfrontáló én-üzenet fogalma

A Thomas Killman-féle konfliktuskezelési stílusok alkalmazásának lehetőségei

A konfliktusok és az érzelmek összefüggéseinek törvényszerűségei

 

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

Rövid interaktív elméleti blokkok, egyéni és csapatfeladatok, egyéni feladatlapok, kiscsoportos és frontális megbeszélések, szerepjátékok, esettanulmányok feldolgozása, konf-liktuskezelési stílust felmérő teszt. 38-62%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja a képzés során megszerezhető kompetenciák:


Antidiszkriminációs és együttműködési készséget fejlesztő képzés célja, hogy a legszélesebb értelemben vett megkülönböztetések, szegregáció formái ellen felvértezze a résztvevőket. Az etnikai megkülönböztetés mellett a nemi, fizikai, életkori, munkanélküliekkel szembeni diszkrimináció közös, hamis alapjaira mutatunk rá, és megismertetjük az ezeket sikeresen feloldó technikákat.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
2011. július 08. péntek, 17:16

Építsünk konfliktust!

Munkahelyi konfliktusok kezelése


"A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége." (Dan Millman)


A konfliktusépítés veszélyes kifejezés. A legtöbb ember és a legtöbb szervezet arra vágyik, hogy egyáltalán ne legyen konfliktusa. Akinek konfliktusa van, annak problémája van, azzal valami nincs rendben.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés

Orientációs és közös tanulást fejlesztő tréningek fizikai munkát végző munkatársaknak

 

A "helyzet"


Meggyőződésünk, hogy a cégek, szervezetek életében az elmúlt időszak változásait a fizikai dolgozóknak a legnehezebb feldolgozni.

 

"Ne játsszuk a felnőttet, de játszanak a felnőttek!" - Csapatjátékokból álló minitréningek maximális élvezettel

 

Mini tréning - maximális élvezet

 Ha nem akar, ha nincs ideje egy egész napos tréninget megrendelni, szívesen állunk rendelkezésére mini tréningjeinkkel, ahol 2-3 órás csapatépítő játékokkal tanítjuk, formáljuk és frissítjük a résztvevőket.

 

 

A csapatjátékok arra is alkalmasak, hogy kiegészítsenek, feldobjanak egy megbeszélést, előre megalapozzák egy meeting jó hangulatát, avagy levezethetnek egy nehéz napot. Az Ön dolga csupán az, hogy átgondolja, milyen fő témára, problémára helyezi a hangsúlyt, mi pedig játékot javaslunk hozzá készletünkből. A játék utáni feldolgozó megbeszélést is szívesen koordináljuk, vagy az Önök igényei alapján vállalunk belőle részt.

 

Mikor nem javasoljuk a mini tréning csapatjátékait?

Ha egy konkrét konfliktus vagy probléma leköti munkatársai figyelmét, nehezen adják át magukat a játék és a játékos feladatmegoldás örömének. Ilyen esetekben inkább a csapatcoachingra épülő tréningünket ajánljuk, amely egyszerre tartalmaz problémamegbeszélő, kommunikációs blokkokat és energizáló, hangulatos csapatépítő játékokat.

 

LESZÁLLÓPÁLYÁK

Felnőtt Időszükséglet: kb. 1 óra.
Létszám: 4-28 fő, 2-4 fős csapatokban.


A csapatoknak helikopter-leszállópályákat kell építeniük a lehető legnagyobb értékben, előre megadott alapanyagokból. A játék olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol a csapatoknak önálló feladatuk van, miközben közösen kell profitot termelniük, amely a csapatok profitjainak összege lesz. Mire törekedjenek a csapatok: a saját vagy a céges profit növelésére? Vajon megjelenik-e egy "karmester"? A játék időre megy - hisz az idő pénz!

Tanulási lehetőségek a játék során

 • Üzleti lehetőségek megteremtésének módjai
 • Személyes felelősségvállalás és bizalom mások munkája iránt
 • A feladatértelmezés fontossága időnyomás alatt
 • A csapatok közötti kommunikáció és az együttműködés fontossága
 • Időbeosztás, időkihasználás, kompromisszum keresés
 • A kreativitás és a kivitelezhetőség egyensúlyának megtalálása
 • Tárgyalástechnikai alapok

 

FÚRÓTORONY


Felnőtt Időszükséglet: kb. 1,5-2 óra.

Létszám: 7-21 fő.


A játék célja, hogy a résztvevők megismerjék a hatékony team-munka alapvető elemeit: tervezés, kommunikáció, közös munkavégzés az előzetesen kitűzött célok elérése érdekében. A játék során a csapat tagjai egy egyszerű feladaton dolgoznak, amely 3-4 különböző területet is felölel.


Tanulási lehetőségek a játék során

 

 • Miért fontos, hogy időt fordítsunk a feladat teljes egészének megértésére, a célokra és az akadályokra egyaránt? Célok, feladatkörök pontos tisztázása még a munka megkezdése előtt

 • A profitorientált gondolkodás

 • A tervezés szerepe és fontossága: előzetes tervek és a tervek folyamatos felülvizsgálása

 • Az egyes tagok munkájának hatása a csapat többi tagjára

 • A vezetői munka kihívásai egy olyan új területen való munkálkodás során, amelyen a vezetőnek nincsenek tapasztalatai

 • Csapaton belüli hatékony kommunikáció

 • A feladat végrehajtásának kritériumai és azok hatása az eredményességre

 

EGYSZER VOLT RT.


Felnőtt Időszükséglet: kb. 2,5 óra.

Létszám: 9-30 fő.


A játék egy háromlépcsős szervezet működését és kommunikációját modellezi. A szervezet egységei el vannak zárva egymástól, csupán írásban érintkezhetnek. A felső vezetés utasításokat ad, a munkások végrehajtanak, a középvezetés pedig a haját tépi. Miért nem sikerül az utasításba adott egyszerű feladat teljesítése határidőre? Ki a hibás? Ki, mit vétett? És miért kommunikálunk olyan hatástalanul?


Tanulási lehetőségek a játék során

 

 • A célok tiszta definiálása és kommunikálása, illetve mindezek hiányának hatása a különböző csoportok szemléletére, véleményére, ítéleteire

 • Tipikus viselkedések és ítéletek megjelenése a munkavégzés során

 • Sémák a szerepekről

 • Mentális modellek

 • Hiányosságok a közös értelmezésben, a kulcsfeladatok megvalósításában és az időbeosztásban az egész szervezetben

 • fontossági sorrend szerepe vagy hiánya

 • A játék kiemelt területe az információáramlás, illetve annak hiányos volta, bemutatva, hogy milyen szükségszerűségek vezetnek - nagy cégek esetében - a kommunikáció kisiklásához, s ennek következtében a frusztráció eluralkodásához, a morál pusztulásához

 

CSAPATTÁRS


Felnőtt Időszükséglet: kb. 1 óra.

Létszám: 12-24 fő.


A játék célja az együttműködés és a versengés dinamikájának megtapasztalása a csapaton belül és a csapatok között.


Tanulási lehetőségek a játék során

 

 • A csapatstratégia rugalmas változtatása a körülmények függvényében

 • Az egyéni ösztönzés hatása a csapaton belüli munkára

 • A túlfűtött egyéni ambíciók hatása a csapatmunkára

 • A versennyel és az együttműködéssel kapcsolatos egyéni attitűdök hatása a csapat teljesítményére


DARU, DE NEM MADÁR

Felnőtt Időszükséglet: kb. 1,5 óra.
Létszám: 9-30 fő.

A játék során a vezető irányításával egy különböző kritériumoknak megfelelő szerkezetet kell elkészíteni, dokumentálni. A résztvevők előtt - miközben versenyt futnak az idővel - számos megoldásra váró feladat és probléma vár.


Tanulási lehetőségek a játék során

 • A feladat közös értelmezésének fontossága

 • Feladat végrehajtás korlátozott időkeretek között

 • Kritériumrendszerek felállítása, tisztása

 • A vizuális kommunikáció fontossága

 

FLÚGOS FUTAM

Felnőtt Időszükséglet: kb. 1,5 óra.
Létszám: 4-20 fő, 2-4 fős csapatokban.

A játék elsősorban olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol az egyes csapatoknak a másiktól kapott információkból, tervekből kell dolgozniuk. Mennyire függ a siker az egyes csapatoktól és az együttműködésüktől?


Tanulási lehetőségek a játék során

 • Időbeosztás, időkihasználás, kompromisszum keresés

 • A közös megbeszélések dinamikája, a csapatrészeken belüli tudások, tapasztalatok kiaknázása

 • A kivitelezők fejével való gondolkodás

 • A kreativitás és a kivitelezhetőség egyensúlyának megtalálása

 • Részlegek közötti együttműködés

 • Egyértelmű írásos kommunikáció

 • Az ösztönzés hatása a részlegek együttműködésére

 

KOMMUNIKÁLJ!

Felnőtt Időszükséglet: kb. 1,5 óra.
Létszám: 7-30 fő.

A játék célja, hogy a vezetők csupán szóbeli instrukciókkal irányítsák munkatársaik építőmunkáját, anélkül, hogy vizuális visszacsatolást kapnának.

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A szóbeli kommunikáció hatékony strukturálása; teljes kép + részletek

 • A közös nyelv használatának fontossága

 • Az azonos nézőpontok szerepe

 • Az átadandó információ mennyisége

 • A visszakérdezés fontossága

 • A nem verbális kommunikáció szerepe

 • A vizuális kommunikáció hiányának megtapasztalása

 • A türelem szerepe

 • Hogyan tudjuk a kommunikációs partner igényeihez szabni a kommunikációt?

 • Megtapasztalni, hogy a kommunikáció értelme a kapott válsz: hiába jó az elképzelésünk, ha azt nem tudjuk egyértelműen átadni


DIGITÁLIS KIJELZŐ

Felnőtt Időszükséglet: kb. 45 perc.
Létszám: 6-30 fő.

A játék elsősorban olyan helyzet modellezésére szolgál, ahol több csapatnak kell egy folyamatban dolgoznia és csak akkor lesznek sikeresek, ha a saját munkájuk mellett a folyamat eredményességére is törekszenek. Ezt elméletben minden szereplő tudja, de mi gátolja a megvalósítást?

Tanulási lehetőségek a játék során

 • A feladatértelmezés fontossága stressz helyzetben

 • Beidegződött viselkedések, gondolkodásmódok megjelenése stressz helyzetben

 • A magunkra optimalizálás a tudattalan hozzáértés szintjére került a "hagyományosan" működő szervezetekben

 

A CÉL ACÉL!

Felnőtt Időszükséglet: kb. 1 óra.
Létszám: 7-60 fő.

A játékban a résztvevők a célkitűzés lépéseit, kritériumait gyakorolhatják, majd a célok megvalósítására tett kísérletek után összehasonlíthatják céljaikat az elért eredményekkel. Érdemes biztosra menni? Vagy inkább kockáztassunk? Alacsony célt tűzzünk ki vagy inkább magasat? A célkitűzés súlyos feladatát tovább bonyolítja, hogy a csapatok közötti versenyben is helyt kell állniuk a résztvevőknek.


Tanulási lehetőségek a játék során

 • Reális, közös célkitűzés

 • Közös döntéshozás

 • Folyamatos fejlődés

 • Az eredmények hatása a következő célkitűzésekre

 • Az egyéni célok hozzáigazítása a csapat célokhoz

 

A TENGER URAI

Felnőtt Időszükséglet: kb. 3-4 óra.
Létszám: 9-30 fő.

A játékban csapatok versengenek egymással a lehető legnagyobb nyereség megszerzése érdekében. A tengerből kifogott halak eladása képezi nyereségük alapját, forrásként pedig bankszámla egyenleg, egy hajóflotta és két halászterület áll rendelkezésükre. A csapatok minden évben döntést hoznak arról, hány hajót küldenek ki a tengerre, hány új hajót vesznek más csapatoktól vagy a hajógyárból.
A játék tétje, hogy rádöbbenek-e a csapatok önmaguk és a természet határaira, felismerik-e, mikor és miért kell a versengést együttműködésbe fordítani vagy rohamléptekben haladnak a teljes összeomlás felé a bankszámlaegyenleg növelésének reményében.

Tanulási lehetőségek a játék során:

 • Együttműködés a csapaton belül és a csapatok között

 • Csapatszerepek felosztása

 • A stratégia kidolgozásának és módosításának lehetőségei és szükségszerűsége

 • A célok közös értelmezésének fontossága

 • Közös döntéshozás időnyomás alatt

 • Kommunikáció a csapaton belül és a csapatok között

 • A tárgyalási célok meghatározása

 • A tárgyalás eszköztárának gyarapítása

 • Mások meggyőzése, befolyásolása

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Vissza a Kommunikáció és szervezetfejlesztés képzések oldalra

 

 

«ElsőElőző12KövetkezőUtolsó»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL