2011. július 19. kedd, 18:31

Konfliktuskezelő tréning vezetőknek

A konfliktus kezelő tréning célja: 

A résztvevők ismerkedjenek meg a konfliktusok kialakulásának okaival, lefolyásának törvényszerűségeivel és pszichológiai mechanizmusaival. Ismerjék meg és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni munkahelyi konfliktusaik megoldásában.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a kapcsolati és a szerkezeti konfliktusok szétválasztására; hatékony konfliktuskezelő beszélgetések indítására és levezetésére; a konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások csökkentésére kognitív úton; a különböző konfliktuskezelő stratégiák felismerésére; a különböző konfliktuskezelő stratégiák rugalmas alkalmazására. 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A konfliktus

A szükségszerű, elkerülhető és kívánatos konfliktusok fogalma

A konfliktussal való bánni tudás szubjektív feltételrendszere

A konfliktusok eszkalációjának fázisai

A konfliktusok típusai

A konfliktusra jellemző pszichológiai mechanizmusok

A konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások

A konfliktus megoldás 5 lépéses folyamata

 

 

2. Konfliktuskezelési stílusok

Konfrontáló én-üzenet fogalma

A Thomas Killman-féle konfliktuskezelési stílusok alkalmazásának lehetőségei

A konfliktusok és az érzelmek összefüggéseinek törvényszerűségei

 

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

Rövid interaktív elméleti blokkok, egyéni és csapatfeladatok, egyéni feladatlapok, kiscsoportos és frontális megbeszélések, szerepjátékok, esettanulmányok feldolgozása, konf-liktuskezelési stílust felmérő teszt. 38-62%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja a képzés során megszerezhető kompetenciák:


Antidiszkriminációs és együttműködési készséget fejlesztő képzés célja, hogy a legszélesebb értelemben vett megkülönböztetések, szegregáció formái ellen felvértezze a résztvevőket. Az etnikai megkülönböztetés mellett a nemi, fizikai, életkori, munkanélküliekkel szembeni diszkrimináció közös, hamis alapjaira mutatunk rá, és megismertetjük az ezeket sikeresen feloldó technikákat.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
2011. július 08. péntek, 17:16

Építsünk konfliktust!

Munkahelyi konfliktusok kezelése


"A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége." (Dan Millman)


A konfliktusépítés veszélyes kifejezés. A legtöbb ember és a legtöbb szervezet arra vágyik, hogy egyáltalán ne legyen konfliktusa. Akinek konfliktusa van, annak problémája van, azzal valami nincs rendben.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés

"Kommunikálok, tehát vagyunk" - Csapatépítés, probléma megbeszélés, jövőtervezés, játékokkal és jó hangulattal

 

csapatépítés

Csapatépítés sok játékkal és közös megbeszélésekkel

 


A “Kommunikálok, tehát vagyunk” című képzést olyan csapatok számára dolgoztuk ki, akik szívesen megállnának egy napra abból a célból, hogy áttekintsék eddigi eredményeiket, azokból erőt merítvemegtervezzék jövőbeni együttműködésüket, és szót váltsanak mindazokról ahelyzetekről, problémákról, amelyekről nincs idő beszélni a mindennapi munka sűrűtennivalói között.

 

Coaching csapatoknak


A csapat nem hasonlítható egy géphez, amelynek elemei bármikor kicserélhetőek, hanem egy élő, dinamikus rendszer, kimondott és ki nem mondott szabályokkal, tervekkel, vakfoltokkal, elvárásokkal, hangulatokkal.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés

"Szabadon a csapatom" - Könnyed, frissítő csapatépítő nap, minden elmélet nélkül

 

 

csapatépítés elméleti anyag nélkül

Minden csapat álma: egy könnyed, frissítő élmény

Bármely csapat életében elkövetkezhet az az idő, amikor úgy érzi, jól megy az együttműködés, sikeres a
csapat, de jó lenne egy kis felfrissülés.

 

Már nem igazán tanulásra, képzésre vágynak a tagok, hiszen úgy érzik, csaknem mindent tudnak. Nincsenek konkrétan leírható, megoldásra váró problémáik, ám a feszített munkatempó, a sorozatos kihívások próbára teszik az egyes embereket és a csapatszellemet. A csapat leginkább arra vágyik, hogy a mindennapoktól eltávolodva, a napi munkából kiszakadva töltsön el egy vidám, könnyed napot, amelynek során energiát gyűjt és felfrissül.

 

Új élmények, új energiák

Erre a helyzetre és igényre dolgoztuk ki a “Szabadon a csapatom” című képzést, amelynek elsődleges célja, hogy a csapat jól érezze magát és egy vidám közös élményben legyen része. A program kiindulópontja, hogy a csapatnak fel kell keresnie Láma Zenyémet, aki az ősök bölcsességének minden titkát hordozza. A Láma (könnyed és játékos) próbák elé állítja a csapatot, amelyeket csak akkor tudnak végrehajtani a tagok, ha előhívják és igénybe veszik meglévő és szunnyadó tudásukat a csapatmunka minden részletéről. A nap végén egy megerősödött, bölcs és fáradt csapat hagyja el Láma Zenyém birodalmát.
 

A képzés keretei

Létszám: Kb. 10-25 fő. 3-99 éves korig.
Időtartam: 8.00-16.00.
Helyszín: A szabad ég alatt. Kellemetlen idő esetén egy tágas teremben.
Öltözék: Kérjük a résztvevőket, hogy sportos öltözékben vegyenek részt a programon.

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Vissza a Kommunikáció és szervezetfejlesztés képzések oldalra