HATÉKONY ÉS ETIKUS ÖNÉRVÉNYESÍTÉS
4 napos kommunikációs tréning 
 
 
A hatékony és etikus önérvényesítés című képzés 4 nagy témát ölel fel:
1. Elegáns és magabiztos kommunikáció a gyakorlatban – avagy az asszertivitás művészete
2. Győzelmi stratégia vesztesek nélkül – professzionális tárgyalástechnika 
3. A meggyőzés mestersége: avagy hogyan jutassuk el üzeneteinket gyorsan és sikeresen befogadóinkhoz? 
4. Stresszkezelés és a belső világ menedzselése – Stresszkezelő tréning
 
 
 
1. Elegáns és magabiztos kommunikáció a gyakorlatban – avagy az asszertivitás művészete
A tréning során a résztvevők megismerik az interperszonális kommunikáció szabályszerűségeit, az asszertív viselkedés elméletét és gyakorlatát, melynek segítségével képesek lesznek arra, hogy céltudatosan kommunikáljanak bármely partnerrel, jelentős pszichikai megterhelést jelentő helyzetekben is. Az asszertív viselkedés sikeresen alkalmazható a munkahelyi konfliktusok kezelésében, tárgyalások során, az értékesítés területén, valamint munkahelyi és magánéleti partnereinkkel való életerős kapcsolatok kiépítésében. 
 
2. Győzelmi stratégia vesztesek nélkül – professzionális tárgyalástechnika 
A tárgyalástechnikai képzés alapja a Harvard Egyetemen kidolgozott tárgyalási stratégia, amely a mai napig a legsikeresebb eszköze az eltérő érdekek összebékítésének. A képzés során a résztvevők megismerik a disztributív és az integratív tárgyalási stratégiák közötti különbséget, a Harvardi tárgyalási stratégia elméletét és gyakorlatát, a bizalom kiépítésének gyors és sikeres útját, valamint azokat a kognitív torzításokat, amelyeket akadályozzák a tárgyalási egyezségek létrejöttét. A képzést egyaránt ajánljuk gyakorlott tárgyalóknak és azoknak, akik kevésé járatosak a tárgyalások világában. 
 
3. A meggyőzés mestersége: avagy hogyan jutassuk el üzeneteinket gyorsan és sikeresen befogadóinkhoz? 
Hogyan működik a meggyőzés? Mi a különbség a meggyőzés és a manipuláció között? Hogyan reagálunk a meggyőzést célzó üzenetekre? Hogyan vesznek rá bennünket mások, hogy automatikusan együttműködjünk velük? Hogyan használják ki félelmeinket, bűntudatunkat annak érdekében, hogy igent mondjunk egy kérésre? 
A képzés során ezekre a kérdésekre is választ kapnak a résztvevők, amellett, hogy megismerik a befolyásolás alapmechanizmusait, az emberi gondolkodás aránytalanságait és azokat a tudattalanul működő viselkedésmintákat, amelyek a józan észt megkerülve hatnak a befogadókra. 
 
4. Stresszkezelés és a belső világ menedzselése
A stresszből származó betegségek számtalan módon keserítik meg az ember életét, nem is beszélve a munkahelyi hatékonyságra gyakorolt kedvezőtlen hatásokról. A stressz természetének megértése és eredményes kezelése azonban nagy kihívást jelent mindannyiunk számára. A képzés nem csupán azt mutatja be, milyen előnyt jelentett a stressz reakció az ember számára az evolúció folyamán, hanem olyan sikeresen működő stresszkezelő technikákat is bemutat, amelyek a modern ember számára könnyen és sikeresen kivitelezhetőek. Ide tartoznak a stresszel való megküzdést segítő módszerek, a gyors és hatékony vizualizációs technikák, a tanult optimizmus elmélete és gyakorlata, valamint a nyugati sikercégek által is kedvelt tudatos jelenlét (mindfulness) technikája.  
 
 
Ajánlott képzéseink:
 
 
 
2012. november 05. hétfő, 12:17

Tárgyalástechnika

A modul célja: 

A résztvevők ismerkedjenek meg a tárgyalástechnika két alapstratégiájával; a viselkedési stílusokhoz kötődő tárgyalási stílusokkal; a tárgyalás rendszerelvű megközelítésével; az ellentétes érdekek összehangolására épülő, elvközpontú tárgyalástechnikával; valamint azokkal a kommunikációs eszközökkel, amelyekkel hatékonyabbá tehetik tárgyalásaikat. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek tárgyalási stratégiájuk racionális megválasztására; tárgyalópartnereik stratégiájának felismerésére; a problémák és a személyek szétválasztására a tárgyalás sikere érdekében; az érdekek különböző szintjeinek tudatosítására; a pozíciók mögött húzódó érdekek feltárására, az ellentétes érdekeket összeegyeztető megoldás kidolgozására; a tárgyalás sikerességét elősegítő kommunikációs eszközök alkalmazására.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A tárgyalás

- A sikeres tárgyalás jellemzői

- A tárgyalás emberi és szakmai szintjeinek összeegyeztetése

- A 3 féle tárgyalási stílus: kemény, engedékeny és elvközpontú tárgyalás

- Az elvközpontú tárgyalás 4 ismérve

- Az elvközpontú tárgyalás kritikája

 

 

2. Kommunikációs eszközök a tárgyalásban

- A tárgyalás során alkalmazható kommunikációs eszközök:

- A követés és a vezetés technikája kommunikációs szituációban

- Az információ keretezése, újrakeretezése

- Kérdezés- és érveléstechnika

- A metakommunikáció, a metaüzenetek azonosítása, a metajelek professzi-onális alkalmazása

- A partner szükségleteinek feltárása és összekötése az ajánlással 

- Szuggesztív szóhasználat és szuggesztív nyelvi minták

- Az elvközpontú tárgyalás gyakorlása szerepjátékokban

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

Rövid interaktív elméleti blokkok, egyéni és csapatfeladatok, egyéni feladatlapok, kiscsoportos és frontális megbeszélések, szerepjátékok, esettanulmányok feldolgozása. 38-62%,

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Héder Sándor mérnök, tréner címzetes egyetemi docens

14 éve tanítok tárgyalástechnikát a pécsi egyetem közgazdaságtudományi karán és for profit cégeknél. Az oktatásban elengedhetetlennek látom a szerepjátékokat.

 

Avagy: A pozitív "nem" hatalma


4 órás intenzív képzés


Hogyan kerül a csizma az asztalra? "Nem"-ek a tárgyaláson?


A tárgyalások nem arról szólnak, hogy minden résztvevő igent mondjon a megállapodásra?

 

Mi közük az érzelmeknek a tárgyaláshoz?!

A hagyományos tárgyalástechnika a tárgyalást racionális folyamatnak képzeli, ahol árakról alkudozunk, megfontolt javaslatokat teszünk, előnyöket mérlegelünk, információkat osztunk meg és hallgatunk el, kifogásokat kezelünk és ésszerű döntéseket hozunk.

 

Fejlessze kreatív gondolkodását, hogy a legtöbbet tudja kihozni tárgyalásaiból!

A kihívás

A tárgyalást könnyű úgy felfogni, hogy az nem más, mint alkudozás.

 

2011. június 28. kedd, 19:52

"Győzelmi stratégia vesztesek nélkül"

A kihívás


Napjaink leggyakoribb tárgyalási stratégiája a rövidtávú eredményekre koncentráló tárgyalás: a felek csupán saját érdekeiket tartják szem előtt, arra törekszenek, hogy a "közösből" egyre több forráshoz jussanak és nem látják át, hogy a másik nyeresége saját nyereségükké is válhat.