2013. augusztus 15. csütörtök, 12:34

Termelési hatékonyság növelése

Manapság a cégek nagy része szembesül hatékonyság kérdésével: a piaci verseny nehézzé (lehetetlenné?) teszi az áremelést, ugyanakkor sok összetevő árára (energia, bér, járulékok, adó…) kevés hatása van a vállalkozásnak, a bejövő oldali költségemelkedést nem tudja befolyásolni. Mi lehet a kiút? 

Kategória: Lean rendszer

HATÉKONY ÉS ETIKUS ÖNÉRVÉNYESÍTÉS
4 napos kommunikációs tréning 
 
 
A hatékony és etikus önérvényesítés című képzés 4 nagy témát ölel fel:
1. Elegáns és magabiztos kommunikáció a gyakorlatban – avagy az asszertivitás művészete
2. Győzelmi stratégia vesztesek nélkül – professzionális tárgyalástechnika 
3. A meggyőzés mestersége: avagy hogyan jutassuk el üzeneteinket gyorsan és sikeresen befogadóinkhoz? 
4. Stresszkezelés és a belső világ menedzselése – Stresszkezelő tréning
 
 
 
1. Elegáns és magabiztos kommunikáció a gyakorlatban – avagy az asszertivitás művészete
A tréning során a résztvevők megismerik az interperszonális kommunikáció szabályszerűségeit, az asszertív viselkedés elméletét és gyakorlatát, melynek segítségével képesek lesznek arra, hogy céltudatosan kommunikáljanak bármely partnerrel, jelentős pszichikai megterhelést jelentő helyzetekben is. Az asszertív viselkedés sikeresen alkalmazható a munkahelyi konfliktusok kezelésében, tárgyalások során, az értékesítés területén, valamint munkahelyi és magánéleti partnereinkkel való életerős kapcsolatok kiépítésében. 
 
2. Győzelmi stratégia vesztesek nélkül – professzionális tárgyalástechnika 
A tárgyalástechnikai képzés alapja a Harvard Egyetemen kidolgozott tárgyalási stratégia, amely a mai napig a legsikeresebb eszköze az eltérő érdekek összebékítésének. A képzés során a résztvevők megismerik a disztributív és az integratív tárgyalási stratégiák közötti különbséget, a Harvardi tárgyalási stratégia elméletét és gyakorlatát, a bizalom kiépítésének gyors és sikeres útját, valamint azokat a kognitív torzításokat, amelyeket akadályozzák a tárgyalási egyezségek létrejöttét. A képzést egyaránt ajánljuk gyakorlott tárgyalóknak és azoknak, akik kevésé járatosak a tárgyalások világában. 
 
3. A meggyőzés mestersége: avagy hogyan jutassuk el üzeneteinket gyorsan és sikeresen befogadóinkhoz? 
Hogyan működik a meggyőzés? Mi a különbség a meggyőzés és a manipuláció között? Hogyan reagálunk a meggyőzést célzó üzenetekre? Hogyan vesznek rá bennünket mások, hogy automatikusan együttműködjünk velük? Hogyan használják ki félelmeinket, bűntudatunkat annak érdekében, hogy igent mondjunk egy kérésre? 
A képzés során ezekre a kérdésekre is választ kapnak a résztvevők, amellett, hogy megismerik a befolyásolás alapmechanizmusait, az emberi gondolkodás aránytalanságait és azokat a tudattalanul működő viselkedésmintákat, amelyek a józan észt megkerülve hatnak a befogadókra. 
 
4. Stresszkezelés és a belső világ menedzselése
A stresszből származó betegségek számtalan módon keserítik meg az ember életét, nem is beszélve a munkahelyi hatékonyságra gyakorolt kedvezőtlen hatásokról. A stressz természetének megértése és eredményes kezelése azonban nagy kihívást jelent mindannyiunk számára. A képzés nem csupán azt mutatja be, milyen előnyt jelentett a stressz reakció az ember számára az evolúció folyamán, hanem olyan sikeresen működő stresszkezelő technikákat is bemutat, amelyek a modern ember számára könnyen és sikeresen kivitelezhetőek. Ide tartoznak a stresszel való megküzdést segítő módszerek, a gyors és hatékony vizualizációs technikák, a tanult optimizmus elmélete és gyakorlata, valamint a nyugati sikercégek által is kedvelt tudatos jelenlét (mindfulness) technikája.  
 
 
Ajánlott képzéseink:
 
 
 
2011. július 19. kedd, 18:59

Folyamatmenedzsment

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevőkben tudatosuljon az előre gondolkodás és tervezés elve, módszertana, melyek elsajátításán keresztül képesek azokat alkalmazni a vállalati gyakorlatban. A résztvevők megismerjék a szervezeti folyamatok felmérésének, elemzésének, és a folyamatok tervezésének és újraszervezésének módszertanát.  

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik az előre gondolkodás és tervezés elvét, módszertanát, a folyamatmenedzsment modellt, annak eszközeit és módszereit és képesek azok használatára, alkalmazására a vállalati gyakorlatban.

 

Témakörök, követelmények:

 

1.      Az előre tervezés ismeretei

·        Folyamatszemlélet elméleti alapjai

·        A gondolkodásmód átalakítása, mitől új?

·        A hibán át az ellenőrzési ponttól a controll pontig

·        A működés tudatos értelmezése

·        Eszközök az előzetes gondolkodás kialakítására.

 

                                                                      

2.      Folyamatok

·        Mitől robosztus egy folyamat, a tervezés fontossága

·        Szervezeti folyamatok

·        Folyamatok dokumentálása, mérése

·        Folyamatok felmérése, elemzése

·        Folyamatok javítása

·        A folyamat minősége, a folyamatmenedzsment és a vállalatirányítás a kapcsolata

·        Folyamatmenedzsment elemei, eszközei, módszerei

 

                                                                                       

A modul zárása:

            Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

            A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 55-45%, 

 

Ajánlott képzés:

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja:


A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni és elsajátíttatni a legalapvetőbb vezetési és menedzsment ismereteket, eszközöket, módszereket.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja:


A képzés célja a résztvevőket megismertetni az önismeret, a kommunikáció és a konfliktuskezelés fogalmaival, eszközeivel, folyamataival elméletre épülő helyzetgyakorlatokon, tréningeken keresztül.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés