HATÉKONY ÉS ETIKUS ÖNÉRVÉNYESÍTÉS
4 napos kommunikációs tréning 
 
 
A hatékony és etikus önérvényesítés című képzés 4 nagy témát ölel fel:
1. Elegáns és magabiztos kommunikáció a gyakorlatban – avagy az asszertivitás művészete
2. Győzelmi stratégia vesztesek nélkül – professzionális tárgyalástechnika 
3. A meggyőzés mestersége: avagy hogyan jutassuk el üzeneteinket gyorsan és sikeresen befogadóinkhoz? 
4. Stresszkezelés és a belső világ menedzselése – Stresszkezelő tréning
 
 
 
1. Elegáns és magabiztos kommunikáció a gyakorlatban – avagy az asszertivitás művészete
A tréning során a résztvevők megismerik az interperszonális kommunikáció szabályszerűségeit, az asszertív viselkedés elméletét és gyakorlatát, melynek segítségével képesek lesznek arra, hogy céltudatosan kommunikáljanak bármely partnerrel, jelentős pszichikai megterhelést jelentő helyzetekben is. Az asszertív viselkedés sikeresen alkalmazható a munkahelyi konfliktusok kezelésében, tárgyalások során, az értékesítés területén, valamint munkahelyi és magánéleti partnereinkkel való életerős kapcsolatok kiépítésében. 
 
2. Győzelmi stratégia vesztesek nélkül – professzionális tárgyalástechnika 
A tárgyalástechnikai képzés alapja a Harvard Egyetemen kidolgozott tárgyalási stratégia, amely a mai napig a legsikeresebb eszköze az eltérő érdekek összebékítésének. A képzés során a résztvevők megismerik a disztributív és az integratív tárgyalási stratégiák közötti különbséget, a Harvardi tárgyalási stratégia elméletét és gyakorlatát, a bizalom kiépítésének gyors és sikeres útját, valamint azokat a kognitív torzításokat, amelyeket akadályozzák a tárgyalási egyezségek létrejöttét. A képzést egyaránt ajánljuk gyakorlott tárgyalóknak és azoknak, akik kevésé járatosak a tárgyalások világában. 
 
3. A meggyőzés mestersége: avagy hogyan jutassuk el üzeneteinket gyorsan és sikeresen befogadóinkhoz? 
Hogyan működik a meggyőzés? Mi a különbség a meggyőzés és a manipuláció között? Hogyan reagálunk a meggyőzést célzó üzenetekre? Hogyan vesznek rá bennünket mások, hogy automatikusan együttműködjünk velük? Hogyan használják ki félelmeinket, bűntudatunkat annak érdekében, hogy igent mondjunk egy kérésre? 
A képzés során ezekre a kérdésekre is választ kapnak a résztvevők, amellett, hogy megismerik a befolyásolás alapmechanizmusait, az emberi gondolkodás aránytalanságait és azokat a tudattalanul működő viselkedésmintákat, amelyek a józan észt megkerülve hatnak a befogadókra. 
 
4. Stresszkezelés és a belső világ menedzselése
A stresszből származó betegségek számtalan módon keserítik meg az ember életét, nem is beszélve a munkahelyi hatékonyságra gyakorolt kedvezőtlen hatásokról. A stressz természetének megértése és eredményes kezelése azonban nagy kihívást jelent mindannyiunk számára. A képzés nem csupán azt mutatja be, milyen előnyt jelentett a stressz reakció az ember számára az evolúció folyamán, hanem olyan sikeresen működő stresszkezelő technikákat is bemutat, amelyek a modern ember számára könnyen és sikeresen kivitelezhetőek. Ide tartoznak a stresszel való megküzdést segítő módszerek, a gyors és hatékony vizualizációs technikák, a tanult optimizmus elmélete és gyakorlata, valamint a nyugati sikercégek által is kedvelt tudatos jelenlét (mindfulness) technikája.  
 
 
Ajánlott képzéseink:
 
 
 
2012. november 05. hétfő, 12:17

Tárgyalástechnika

A modul célja: 

A résztvevők ismerkedjenek meg a tárgyalástechnika két alapstratégiájával; a viselkedési stílusokhoz kötődő tárgyalási stílusokkal; a tárgyalás rendszerelvű megközelítésével; az ellentétes érdekek összehangolására épülő, elvközpontú tárgyalástechnikával; valamint azokkal a kommunikációs eszközökkel, amelyekkel hatékonyabbá tehetik tárgyalásaikat. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek tárgyalási stratégiájuk racionális megválasztására; tárgyalópartnereik stratégiájának felismerésére; a problémák és a személyek szétválasztására a tárgyalás sikere érdekében; az érdekek különböző szintjeinek tudatosítására; a pozíciók mögött húzódó érdekek feltárására, az ellentétes érdekeket összeegyeztető megoldás kidolgozására; a tárgyalás sikerességét elősegítő kommunikációs eszközök alkalmazására.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A tárgyalás

- A sikeres tárgyalás jellemzői

- A tárgyalás emberi és szakmai szintjeinek összeegyeztetése

- A 3 féle tárgyalási stílus: kemény, engedékeny és elvközpontú tárgyalás

- Az elvközpontú tárgyalás 4 ismérve

- Az elvközpontú tárgyalás kritikája

 

 

2. Kommunikációs eszközök a tárgyalásban

- A tárgyalás során alkalmazható kommunikációs eszközök:

- A követés és a vezetés technikája kommunikációs szituációban

- Az információ keretezése, újrakeretezése

- Kérdezés- és érveléstechnika

- A metakommunikáció, a metaüzenetek azonosítása, a metajelek professzi-onális alkalmazása

- A partner szükségleteinek feltárása és összekötése az ajánlással 

- Szuggesztív szóhasználat és szuggesztív nyelvi minták

- Az elvközpontú tárgyalás gyakorlása szerepjátékokban

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

Rövid interaktív elméleti blokkok, egyéni és csapatfeladatok, egyéni feladatlapok, kiscsoportos és frontális megbeszélések, szerepjátékok, esettanulmányok feldolgozása. 38-62%,

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

2012. november 05. hétfő, 11:16

Asszertív kommunikáció

Hatékony és etikus önérvényesítés szelíd eszközökkel

 

Kinek javasoljuk az asszertív kommunikációs tréninget? 

Mindenkinek, 

aki szeretne sikeresen kommunikálni otthon és a munkahelyén, 

aki szeretne elegánsan magabiztos és határozott lenni, anélkül, hogy durva vagy nyers lenne.

aki szeretne kicsit lágyabb lenni másokkal, úgy, hogy közben nem adja fel saját értékeit.  

aki szeretné magát jobban érezni a világban, mert hisz abban, hogy kommunikációnkon keresztül magunk teremtjük meg saját világunkat. 

 

Mit jelent az asszertív kommunikáció? 

Az asszertív kommunikáció azt jelenti, hogy képesek vagyunk úgy kommunikálni, hogy saját céljainkat és érdekeinket nyíltan képviseljük, miközben meghallgatjuk és figyelembe vesszük kommunikációs partnereink céljait és érdekeit is. Úgy haladunk céljaink felé, hogy közben nem okozunk érdeksérelmet másoknak. 

Asszertív személyiség felismeri szükségleteit, konstruktívan fogalmazza meg céljait, képes nyíltan beszélni érzéseiről, kiáll saját jogai mellett, de tiszteletben tartja mások érdekeit, jogait is. 

 

Mire jó az asszertív kommunikáció?

Az asszertív kommunikáció segítségével minden helyzetben bátran, de agresszió nélkül kommunikálunk, mert képesek vagyunk olyan üzenetek megszerkesztésére, amelyek világosan közvetítik céljainkat, szándékainkat, de egyben megőrzik, vagy javítják a kommunikációs partnerünkkel fennálló kapcsolatunkat. 

Elkerülhetjük, hogy mások kihasználjanak bennünket, hogy szándékaink ellenére cselekedjünk, de azt is, hogy túl kemények, szigorúak vagy agresszívek legyünk.

 

Mi történik az asszertív kommunikációs tréning során?

Jól érezzük magunkat, és úgy tanulunk, hogy észre sem vesszük.

Elméleti előadások helyett olyan módszereket alkalmazunk, melyek ébren tartják a figyelmet, és az ismeretek gyakorlati elsajátítását helyezik előtérbe. 

A tréning során megismerjük a hétköznapi viselkedéstípusokat, felmérjük, ki melyik típusba tartozik.

Megismerjük az asszertív viselkedés rövid elméletét.

Az asszertív kommunikáció mögött rejlő világlátást. 

Az asszertív személyiség jellemzőit.

Megismerjük, melyek azok a helyzetek, amelyekben a legnehezebb asszertívnak lenni.

Megtanuljuk azokat a hatásos kommunikációs eszközöket, amelyek az asszertív kommunikáció gyakorlati alkalmazásához szükségesek, 

Majd könnyed szerepjátékokban gyakoroljuk azokat a helyzeteket, amelyek a résztvevők mindennapi munkájában a legtöbb nehézséget jelentik, s amelyekben szeretnének asszertíven viselkedni. 

 


 

Ajánlott képzéseink:

Inspiráló vezetés

Munkatársból felettes

Konfliktuskezelés

 
 
2012. október 26. péntek, 15:09

Sikeres kommunikáció alapjai

„Kommunikálok, tehát vagyok!”

 

A mai válsággal terhelt környezetben éppen eleget kell küzdenünk a külvilággal, hogy cégünk talpon maradjon. Ez a küzdelem önmagában is elég kihívást hordoz, nem érdemes tovább nehezíteni azzal, hogy a hibás belső kommunikáció révén bolhából elefántot csinálunk, hogy nem tudjuk, nem merjük artikulálni véleményünket (mások megbántása nélkül), nem tudjuk értően hallgatni sem beosztottjainkat, sem vezetőinket. 

Kategória: Hírek
2011. augusztus 09. kedd, 13:42

Szervezetfejlesztés és kommunikáció

 

Elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tanfolyam megnevezése

Időtartam

Dátum

Helyszín

Képzési díj/fő

+ ÁFA

Státusz

 

Időgazdálkodás

 

16 óra, 2 nap 2019. június 06-07. Budapest 89.000,- Ft induló képzés

 

Szervezetfejlesztés

 

24 óra, 3 nap

2018. december 13-14-15.

Budapest

105.000,- Ft

induló képzés

 

Asszertív kommunikáció

 

16 óra, 2 nap

Igény szerint

Budapest

89.000,- Ft

induló képzés

 

Munkatársból felettes

 

16 óra, 2 nap

igény szerint

Budapest

89.000,- Ft

szervezés alatt

 

Inspiráló vezetés

 

24 óra, 3 nap

2018. november 14-15-16.

Budapest

105.000,- Ft

induló képzés

 

Hatékony vezetői támogatás

 

16 óra, 2 nap 2019. március 13-14. Budapest 89.000,- Ft induló képzés

 

Z generáció kezelése - a duális képzésben részt vevő cégeknek

 

24 óra, 3 nap

2019. február 20-21-22.

Budapest

105.000,- Ft

induló képzés

 

Kifogástalan üzleti viselkedés

 

16 óra, 2 nap 2019. április 17-18 Budapest 95.000,- Ft

induló képzés

 

Kommunikációs technikák

 

16 óra, 2 nap igény szerint Budapest 95.000,- Ft Szervezés alatt

 

Tárgyalástechnika

 

16 óra, 2 nap igény szerint Budapest 95.000,- Ft szervezés alatt

 

Önismeret

 

16 óra, 2 nap 2019. január 28-29. Budapest 95.000- Ft induló képzés

 

Konfliktuskezelés

 

16 óra, 2 nap 2019. június 27-28. Budapest 95.000,- Ft induló képzés

 

Kategória: Képzési naptár

Héder Sándor mérnök, tréner címzetes egyetemi docens

14 éve tanítok tárgyalástechnikát a pécsi egyetem közgazdaságtudományi karán és for profit cégeknél. Az oktatásban elengedhetetlennek látom a szerepjátékokat.

 

Avagy: A pozitív "nem" hatalma


4 órás intenzív képzés


Hogyan kerül a csizma az asztalra? "Nem"-ek a tárgyaláson?


A tárgyalások nem arról szólnak, hogy minden résztvevő igent mondjon a megállapodásra?

 

Mi közük az érzelmeknek a tárgyaláshoz?!

A hagyományos tárgyalástechnika a tárgyalást racionális folyamatnak képzeli, ahol árakról alkudozunk, megfontolt javaslatokat teszünk, előnyöket mérlegelünk, információkat osztunk meg és hallgatunk el, kifogásokat kezelünk és ésszerű döntéseket hozunk.

 

«ElsőElőző12KövetkezőUtolsó»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL