2015. augusztus 13. csütörtök, 08:28

Tudjuk, értsük, alkalmazzuk!

Tudjuk, értsük, alkalmazzuk!

 

“Mindössze az eltelt időt figyeljük: a vásárló megrendelésének pillanatától a pénz begyűjtésének pillanatáig. Ezt az időt csökkentjük azáltal, hogy eltüntetjük az értéket nem hozzáadó veszteségeket.” 

Taiichi Ohno

Kategória: Hírek
2014. szeptember 03. szerda, 13:21

Legyen Ön is Lean!

Kategória: Hírek
2013. augusztus 15. csütörtök, 12:34

Termelési hatékonyság növelése

Manapság a cégek nagy része szembesül hatékonyság kérdésével: a piaci verseny nehézzé (lehetetlenné?) teszi az áremelést, ugyanakkor sok összetevő árára (energia, bér, járulékok, adó…) kevés hatása van a vállalkozásnak, a bejövő oldali költségemelkedést nem tudja befolyásolni. Mi lehet a kiút? 

Kategória: Lean rendszer
2012. október 18. csütörtök, 10:37

Lean megvalósítás

A modul célja:

A LEAN alapismeretek modul tudására építve a résztvevők a LEAN technikákat a gyakorlatban, gyakorlatok során sajátítják és mélyítik el.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik, értik és képesek a LEAN technikák, módszerek, eszközök használatára gyakorlati alkalmazására, a minőségirányítási rendszer és folyamatainak tervezésére, szabályozására, fejlesztésére illetve megvalósításhoz szükséges projektek irányítására, vezetésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Just In time

Szimulációs játék

A JIT termelés logikája, célok

A készletek, az anyagáramlás és átfutási idők összefüggése: Termékek és termékcsaládok

Gyártás készletre (MTS) vagy rendelésre (MTO)

Készlet típusok

A JIT definíciója és összetevői

A terhelés kiegyenlítése

Kevert modelles gyártás

Ütemidőre termelés

Toló – húzó rendszerek

Folyamatos / egy darabos áramlás

Cella rendszerű termelés

Szupermarketek

Kanban rendszer, Kanban típusok

FIFO pull

Heijunka

Logisztika és anyagáramlás

A JIT kiterjesztése az értékláncban

A JIT bevezetés várható előnyei 

 

 

2. A folyamatos anyagáramlás előnyei

A folyamatos anyagáramlás megteremtésének módszerei

Cella rendszerű termelés

Definíció, cella elrendezések

A termékek kiválasztása

Folyamatelemzés és az operátor kiegyensúlyozási táblázat (OBC)

Cella kialakítási szempontok, ergonómia

Gépekkel és anyagkezeléssel kapcsolatos szempontok 

Az operátorok elhelyezésének 6 típusa: cella típusok

Reagálás a változó vevői igényekre: cella módusok

Bevezetés, jobbítás, támogatás

U-Cella kialakítási gyakorlat, anyagfolyamat és layout tervezés

 

 

Kanban rendszer

A Kanban elvei és típusai

Folyamaton belüli Kanban és megvalósítási módjai

Kanban mennyiségek számítása – szupermarket méretezés

Jelző Kanban (háromszög Kanban, minta szerinti termelés, tétel készítő tábla)

Kiterjesztés a teljes gyárra

Reagálás a változó vevői igényekre

Kanban video

 

Szekvenciális húzó rendszerek

FIFO pull

FIFO sáv 

 

Heijunka

A ritmusadó kiválasztása, osztóköz (pitch) meghatározása, ütemezés

A Heijunka tábla kialakítása és feltöltése

 

Logisztika és anyagtárolás

A részegységek nyilvántartása (PFEP táblázat), elhelyezése (piacterek)

Belső (Mizusumashi) logisztika: útvonaltervezés, munkastandardizálás

 

Kanban szimulációs játék

 

 

3. Value Stream Mapping

Az 5 LEAN alapelv VSM szemszögből

A VSM fontossága és folyamata

A termékcsalád mátrix

Térképezési tippek

Gyűjtendő információk

VSM szimbólumok

A jövőállapot kialakításának kulcskérdései rendszerek

Jelen- és jövőállapot példák

Megvalósítás, továbblépések

Esettanulmány

ABC Művek – jelenállapot

ABC Művek – jövőállapot

Értéklánc hurkok a vállalaton belül

Kiegyenlített termelés a teljes értékáramban

VSM gyakorlat

CT vs Takt Kiegyenlítés

 

4. 5S

Az 5S mint a LEAN megalapozásának alapeleme

5S kezdetek – gyakorlat

Az 5S elmélete

Az 5S lépései

Az 5S rendszerbe illesztése - gyakorlat

Az 5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén

 

5. TPM – SMED

A TPM jelentése, célja, területe

A veszteség fogalma és struktúrája: Emberrel – Géppel – Anyaggal - Energiával kapcsolatos veszteségek

A veszteségek csökkentésére (megszüntetésére) alkalmas rendszer kialakítása (8 oszlop)

 

A TPM fő mutatószámai

Az OEE mutatószám jelentése és lebontása

Az MTBF és MTTF mutatók jelentése 

A mutatók szerepe a veszteséglebontásban - számítási gyakorlat

 

Tervezett karbantartás

Karbantartási formák, -stratégia, és fejlesztésének szempontjai

A géphibacsökkentés lépései

 

Öntevékeny karbantartás/menedzsment

Alaptakarítás (a cédulázás szerepe)

A nehezen tisztítható helyek fejlesztése, és a szennyeződés források megszüntetése

Az ideiglenes szabványok meghatározása

Az általános vizsgálat meghatározása

Az öntevékeny vizsgálat kialakítása

A szabványok fejlesztése

Az öntevékeny menedzsment kiterjesztése 

 

Átállási idő csökkentés (SMED)

Az átállási idő meghatározása, külső és belső tevékenységek

Az átállási idő csökkentés lépései – Gyakorlat

 

A TPM bevezetésének lépései

6. KAIZEN – PDCA – Poka-Yoke – Visual Menedzsment

Kaizen tevékenység, a dolgozók bevonása

A Kaizen filozófia lényege, a folyamatos fejlesztés módszertana

A Kaizen 4 alapelve

A Kaizen formái (egyéni/csoportos)

A csoportos Kaizen szervezése, folyamata

Az egyéni Kaizen szervezeti és motivációs feltételei, példák

A Kaizen integrálása a napi munkafolyamatokba

 

Vizualizálás és szabványosítás

A vizuális menedzsment elemei

Andon tábla

A termelékenységi lap

Cella információs tábla (gyakorlat)

A folyamatok és a tevékenységek standardizálása

 

PDCA - Poka-Yoke - Probléma megoldás

A „probléma” fogalmának tisztázása, szükséges kompetenciák, probléma felismerés/kiválasztás, az eltérés elemzése

A probléma megértése és leírása. A probléma feltárás elvei és módszerei. Megoldási példák.

A Nulla-hiba elérésének módszertana, a minőség beépítése a folyamatokba

Példák a Poka-Yoke megoldásokra az emberi és a műszaki lehetőségek bemutatásával

Módszerek az ismétlődő hibák kiszűrésére

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 59-41%,

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Lean képzés
2012. október 18. csütörtök, 10:27

Vizuális munkahely

A modul célja:

A résztvevők ismerjék meg a vizualizáció célját és szerepét, konkrét példák bemutatá-sán keresztül. A modul sikeres elvégzésével a tudás birtokában a résztvevők legyenek képesek tudásukat hasznosítani, mind a termelésirányítás, mind a munkahely kialakítások során.

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők elsajátították a vizualizáció eszközrendszerét, felhasználási területeit. A végzett résztvevők képesek ergonomikus munkahely kialakítására, megfelelő elhelyezésű alapanyag ellátási rendszer kidolgozására, ismerik és értik az U cella kialakításának szabályait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN manufacturing

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei

LEAN alapfogalmak

Veszteség kategóriák

A 7 fő veszteség

 

 

2. Vizuális menedzsment

5S elmélete, jelentősége

Az 5S lépései

Standard munkautasítások

A vizuális menedzsment elemei

Andon tábla

A termelékenységi lap

Cella információs tábla

A folyamatok és tevékenységek standardizálása

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2012. október 18. csütörtök, 10:16

Lean alapismeretek

A modul célja:

A résztvevők kapjanak használható módszereket a különböző feladatok megoldására, az irányítási rendszerek és folyamataik fejlesztésére, a folyamatok ésszerűsítésére, a hatékonyság és a minőség folyamatos növelésére. A LEAN alapismeretek olyan módszerekkel, technikákkal ismerteti meg a résztvevőket, melyek segítségével irányítási rendszerük folyamatosan fejlődik, folyamataik ésszerűsödnek, átláthatóbbá válnak, mialatt költségeik csökkennek.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők képesek a gyakorlatban is alkalmazni, munkájuk során használni a megismert minőségtechnikákat, módszereket, eszközöket a minőségirányítási rendszer és folyamatainak tervezésére, szabályozására, fejlesztésére.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN Manufacturing alapok   

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei 

LEAN és a többi fejlesztési megközelítés viszonya 

A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)‏

A 7 fő veszteség 

Veszteségvadászat a GEMBA-n (gyakorlat)‏

Értékáram térkép készítése (VSM)

Veszteségek felmérése 

Javaslattétel a veszteségek kiküszöbölésére 

 

2. 5 S  a minőségi munkakörnyezet kialakítása 

5S mint a LEAN megalapozásának alapeleme 

5S lépései 

5S a Gemba-n (gyakorlat)‏

5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén 

 

 

3. Vizuális menedzsment 

Andon tábla 

A vizuális menedzsment elemei 

A cella információs tábla (gyakorlat)‏

A termelékenységi lap

 

4. Szabványosítás 

A folyamatok és tevékenységek standardizálása 

 

5. Dolgozók bevonása 

A folyamatos fejlesztés módszertana 

 

6. A KAIZEN tevékenység 

PDCA ciklus 

A problémamegoldás módszere és eszköztára (gyakorlat)‏ 

 

7. Just in Time (JIT)‏ 

Vevői elvárások 

Ütemidő, ciklusidő (számítási gyakorlat)‏ 

KANBAN (számítási gyakorlat)‏ 

 

8. JIDOKA

Poka-Yoke

Nulla-hiba elérésének módszertana 

Minőség beépítése a folyamatokba 

 

9. TPM

Diagnosztizálás 

Öntevékeny karbantartás 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) számítás (mérési gyakorlat)‏ 

 

10. Single Minute Exchange of Dies (SMED)‏ 

Átállás elemzése (gyakorlat)‏ 

Külső idők, belső idők 

Megoldások keresése 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó felada-tok).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2011. augusztus 09. kedd, 13:39

LEAN képzések

 

Elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Tanfolyam megnevezése

 

Időtartam

 

Dátum

 

Helyszín

 

Képzési díj/fő + ÁFA

 

Státusz

 

 

Beszerzés - Készletgazdálkodás -Raktározás

 

16 óra, 2 nap

igény szerint

Budapest

57.350,- Ft

Szervezés alatt

 

Lean alapok

 

24 óra, 3 nap igény szerint Budapest 120.000,- Ft szervezés alatt

 

Lean menedzsment

 

64 óra, 8 nap igény szerint Budapest   szervezés alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Képzési naptár
2011. július 27. szerda, 11:02

Lean Manufacturing - az alapok

A lean egy vállalatszervezési, vállalatirányítási rendszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait.
A lean vállalat a tevékenységeit elsősorban az alapján alakítja ki, hogy a vevő számára mi az érték. Ami a vevő számára nem teremt értéket, amiért a vevő nem fizet, azt a lean veszteségnek (pazarlásnak) tekinti, és a munkafolyamatok hatékonyságát ezeknek a veszteségeknek a megszüntetésével vagy minimálisra csökkentésével növeli.

A vevő a lean esetében nem csak a vállalat vásárlóit, megrendelőit jelenti (ők a külső vevők), hanem a vállalaton belül egy olyan másik osztály, részleg munkatársait is (ők a belső vevők), aki az egy másik osztály vagy részleg által előállított termékekkel, szolgáltatásokkal tovább foglalkoznak, mielőtt azok a külső vevőkhöz érnek.

Kategória: Lean rendszer
2011. július 25. hétfő, 11:06

Megelőző karbantartás - TPM

A modul célja:

A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni elméletben és gyakorlatban a termelő-gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos folyamatos termelékenység és minőségfejlesztés módszertanát legfőbb cél a termelési rendszerek fejlesztése a termelési veszteségek csökkentésén keresztül.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek alkalmazni a japán TPM módszertan elveit és módszereit, képesek a gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos problémákat szisztematikus módon megoldani.

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN rövid áttekintése 

LEAN eredete

Veszteségi kategóriák

Eszközök a veszteségek csökkentésére 

 

2. TPM 

A gépek állapotából adódó veszteségek megszüntetésének eszköze

Veszteség mérése- OEE

Napi karbantartás 

Prediktív karbantartás

 

3. Kommunikáció a karbantartással kapcsolatban 

Adatrögzítés

Karbantartási terv készítése

Karbantartás hatékonyságának mérése – MTBF, MTTR

 

4. TPM Folyamata

Munkagépek állapotának elemzése

MTTR/ MTBF számolása

OEE számolása

Meglévő karbantartási eljárás/ terv elemzése

5S alkalmazása a karbantartás támogatására 

Gépnapló/ karbantartási, adatbázis/szerszámnapló elemzése

Tartalék alkatrészek listájának áttekintése

 

5. Kommunikáció

Karbantartó megbeszélések – műszakok közti kommunikáció

Operátori TPM megbeszélések

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladat-megoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 
 
Kategória: Lean képzés
«ElsőElőző123KövetkezőUtolsó»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL