2012. október 18. csütörtök, 10:16

Lean alapismeretek

A modul célja:

A résztvevők kapjanak használható módszereket a különböző feladatok megoldására, az irányítási rendszerek és folyamataik fejlesztésére, a folyamatok ésszerűsítésére, a hatékonyság és a minőség folyamatos növelésére. A LEAN alapismeretek olyan módszerekkel, technikákkal ismerteti meg a résztvevőket, melyek segítségével irányítási rendszerük folyamatosan fejlődik, folyamataik ésszerűsödnek, átláthatóbbá válnak, mialatt költségeik csökkennek.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők képesek a gyakorlatban is alkalmazni, munkájuk során használni a megismert minőségtechnikákat, módszereket, eszközöket a minőségirányítási rendszer és folyamatainak tervezésére, szabályozására, fejlesztésére.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN Manufacturing alapok   

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei 

LEAN és a többi fejlesztési megközelítés viszonya 

A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)‏

A 7 fő veszteség 

Veszteségvadászat a GEMBA-n (gyakorlat)‏

Értékáram térkép készítése (VSM)

Veszteségek felmérése 

Javaslattétel a veszteségek kiküszöbölésére 

 

2. 5 S  a minőségi munkakörnyezet kialakítása 

5S mint a LEAN megalapozásának alapeleme 

5S lépései 

5S a Gemba-n (gyakorlat)‏

5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén 

 

 

3. Vizuális menedzsment 

Andon tábla 

A vizuális menedzsment elemei 

A cella információs tábla (gyakorlat)‏

A termelékenységi lap

 

4. Szabványosítás 

A folyamatok és tevékenységek standardizálása 

 

5. Dolgozók bevonása 

A folyamatos fejlesztés módszertana 

 

6. A KAIZEN tevékenység 

PDCA ciklus 

A problémamegoldás módszere és eszköztára (gyakorlat)‏ 

 

7. Just in Time (JIT)‏ 

Vevői elvárások 

Ütemidő, ciklusidő (számítási gyakorlat)‏ 

KANBAN (számítási gyakorlat)‏ 

 

8. JIDOKA

Poka-Yoke

Nulla-hiba elérésének módszertana 

Minőség beépítése a folyamatokba 

 

9. TPM

Diagnosztizálás 

Öntevékeny karbantartás 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) számítás (mérési gyakorlat)‏ 

 

10. Single Minute Exchange of Dies (SMED)‏ 

Átállás elemzése (gyakorlat)‏ 

Külső idők, belső idők 

Megoldások keresése 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó felada-tok).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2011. július 25. hétfő, 11:06

Megelőző karbantartás - TPM

A modul célja:

A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni elméletben és gyakorlatban a termelő-gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos folyamatos termelékenység és minőségfejlesztés módszertanát legfőbb cél a termelési rendszerek fejlesztése a termelési veszteségek csökkentésén keresztül.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek alkalmazni a japán TPM módszertan elveit és módszereit, képesek a gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos problémákat szisztematikus módon megoldani.

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN rövid áttekintése 

LEAN eredete

Veszteségi kategóriák

Eszközök a veszteségek csökkentésére 

 

2. TPM 

A gépek állapotából adódó veszteségek megszüntetésének eszköze

Veszteség mérése- OEE

Napi karbantartás 

Prediktív karbantartás

 

3. Kommunikáció a karbantartással kapcsolatban 

Adatrögzítés

Karbantartási terv készítése

Karbantartás hatékonyságának mérése – MTBF, MTTR

 

4. TPM Folyamata

Munkagépek állapotának elemzése

MTTR/ MTBF számolása

OEE számolása

Meglévő karbantartási eljárás/ terv elemzése

5S alkalmazása a karbantartás támogatására 

Gépnapló/ karbantartási, adatbázis/szerszámnapló elemzése

Tartalék alkatrészek listájának áttekintése

 

5. Kommunikáció

Karbantartó megbeszélések – műszakok közti kommunikáció

Operátori TPM megbeszélések

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladat-megoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 
 
Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:22

Húzó rendszer (pull system) - Kanban

 

A modul célja:

A résztvevőknek bemutatni a gyártásüzem és készletgazdálkodás stratégiáját, mely a gyár folyamatban lévő készletének, és az azzal kapcsolatos költségek jelentős csökkentésével javítja a vállalat beruházási hatékonyságát. A résztvevők sajátítsák el a vevői igények teljesítésének lépéseit és eszközeit. A résztvevők ismerjék meg a lehető legoptimálisabb készletek és anyagáramlás kialakítását a folyamat minden fázisában. A képzés során a résztvevők is-merkedjenek meg a kevertmodelles gyártással, a JIT definíciójával és összetevőivel, a Kanban rendszerekkel és a toló – húzó rendszerekkel (Push- Pull).

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a gyártásüzemi és készletgazdálkodási stratégiát megfelelően alkalmazni. A birtokukban van a FIFO húzó, a Heijunka és a Kanban rendszerek ismerete, használatuk, alkalmazásuk és kapcsolódó módszereik. A sikeresen végzett résztvevők ismerik a JIT fogalmát, előnyeit és bevezetését, a különböző készletek és gyártási folyamatok típusait.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. JIT definíciója és összetevői

JIT definíciója és összetevői

A JIT termelés logikája és célja 

A készlet, az anyagáramlás és átfutási idők összefüggése: Termékek és termék-családok

 

2. A készletek és a gyártás típusai

Készlet típusok 

Gyártás készletre (MTS) vagy rendelésre (MTO)

A terhelés kiegyenlítése  

Kevert modelles gyártás

Ütemidőre termelés 

Cella rendszerű termelés

 

3. Kapcsolódó rendszerek és azok alkalmazása

Toló – húzó rendszerek (Push –Pull)

Folyamatos / egy darabos áramlás

Szupermarketek

Kanban rendszer, Kanban típusok

FIFO pull

Heijunka

Logisztika és anyagáramlás

A JIT kiterjesztése az értékláncban

A JIT bevezetés és várható előnyei

 

4. Kanban

A Kanban jelentése

Kanban „történet”

A Kanban alapvető fajtái

Egyéb Kanban típusok

Hogyan működik a Kanban?

A KANBAN modellek

Műveleti helyek (upstream – downstream)

A KANBAN minták

Áramlás szabályozása

A kanban rendszer alapszabályai

Szituációk – megoldások

Két kártyás (duál) Kanban rendszer. Kártyák számának kiszámítása.

CONWIP, Hibrid , Dob-Puffer-Kötél (Drum-Buffer-Rope, DBR) Gyártócella

Kanban alternatívák

A JIT rendszerré alakulás folyamata

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 14-10 óra.

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:22

VSM - folyamatáram térkép

A képzés célja:

 

 

VSM alapok, jelenállapot feltérképezése és jövőállapot megtervezése. Lean technika azon folyamatok, anyagok és információk áramlásának elemzésére, melyek a terméknek vagy szolgáltatásnak a vevőhöz történő eljuttatásához szükségesek. A Toyota-nál, ahonnan a módszer származik, "Anyag és információ áramlás térképezés"-nek nevezik.

 

Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:21

5S, a kiváló munka öt pillére

A modul célja:

Az 5S képzés modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az 5S rendszer alapjait, a rendszerhez tartozó eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyek segítségével a kialakított rendszert működtetni tudják. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

  A sikeresen végzett résztvevők ismerik a japán 5S rendszer szerinti minőségi munkakörnyezet kialakítás módszereit és elveit. (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE). A sike-resen végzett résztvevők képesek saját munkakörnyezetük átalakítására és fejlesztésére az 5S módszereivel.

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Az 5S rendszer bemutatása

Elmélete, kialakulása, jelentősége, vállalati alkalmazásának fontossága

Az 5S bevezetésének előkészítése

5S karbantartási szempontból

5S dolgozói szempontból

 

2. Az 5S bevezetésének előkészítése

Az 5S team

A team felépítése, feladatai

 

3. Az 5S lépései

SEIRI kialakítása

A válogatás helyszíne, módszere, folyamata

SEITON tervezése

A rendszerezés folyamata

Az 5S területterv, jövőkép

Az elhelyezési módszerek fontossága

A SEIRI és SEITON eredményének áttekintése

A SEISO kialakítása

A tisztítás helye a rendszerben

A rendszeres tisztítást igénylő helyek meghatározása

Tisztítási standardok

SEIKETSU tervezése

A szabványosítás lépésének bemutatása

Az 5S és vizuális szabványok

A SEISO eredményének áttekintése

SEIKETSU bevezetésének áttekintése, 5S audit

SHITSUKE áttekintése

A fenntartás, fejlesztés lépésének bemutatása

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

Az 5S képzés résztvevői az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 40-60%, 

 

 

Jelentkezés: 5S képzés

Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:21

Lean játék

LEAN JÁTÉK    -    A LEAN NEM JÁTÉK!!!

 

Ön már többször is részt vett különböző LEAN konferenciákon, képzéseken és még mindig nem világos, hogy mi az a LEAN?
És mire jó az 5S, veszteségek, standard munka, húzó rendszer, SMED?
Akkor Önnek ajánljuk LEAN játékunkat, amely:

 

 • rövid, maximum 3 óra
 • megtapasztalhatja a LEAN eszközök hatását, a atanácsadók szerepét,
 • az emberi tényező és kommunikáció fontosságát,
 • a játék végére el tudja dönteni, hogy szüksége van-e Önnek egyáltalán a LEAN-re,
 • és ha igen, mely eszközök az Önnek leginkább megfelelőek.

 

Lean képzés

Játékunkat kifejezetten vezetőknek, döntéshozóknak fejlesztettük ki.

 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a vezetőknek és  döntéshozóknak a helyes és szükséges eszközök kiválasztásában, melyek  segítségével hatékonyabbá és költségtakarékosabbá tehetik folyamataikat.

 

A játékok kis létszámmal történnek (max. 12 fő), ezért a részvétel regisztrációhoz kötött.

 

 

A játékunk céljai:

 • bemutassunk néhány LEAN eszközt és ezek hatását. Nem a képzés a célunk, hanem a LEAN eszközök bemutatása, szemléltetése.
 • hogy vezetők, döntéshozók, alkalmazók olyan ismereteket szerezzenek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogy saját céljaiknak melyik LEAN/Termelés segítő - optimalizáló technika a legmegfelelőbb, illetve, hogy egyáltalán náluk alkalmazható-e, szükségük van-e rá.

A játék szakít azzal a jól megszokott hagyománnyal, ahol a résztvevők hosszadalmas folyamatokon keresztül saját maguk, saját hibáikból tanulva jutnak el a következtetésekig és a megoldásokig. (természetesen ez a gyakorlati alkalmazás során elengedhetetlen a készségszint elsajátításához), de a jelenlegi játék célja, hogy megfelelő információkkal lássa el a döntéshozókat egy - sokszor több milliós - döntés meghozatala előtt.

A játék során bemutatunk néhány eszközt a teljesség igénye nélkül, továbbá a modellt, ami alapján a tanácsadó és a megrendelő együtt dolgoznak. Ezt a munkamódszert tapasztalhatják már meg a játék alatt is, ahol a döntéshozó döntést hoz, a a tanácsadó pedig megfelelő információkkal látja el a helyes döntés meghozatalához.


A játék INGYENES!! Keressen minket a részletekért elérhetőségeinken !

 

Lean képzés lean képzés lean képzés

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Vissza a Lean képzések oldalra

 

 

Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:20

Lean specialista képzés, KAIZEN

A modul célja:

A Kaizen, azaz a folyamatos fejlesztés "tudományának" elsajátítása. A résztvevők legyenek képesek a Kaizen módszer elsajátítása által a Kaizen projektek vezetésére, melyekkel megvalósítják a vállalat minőségi, veszteségcsökkentési, termelékenységi, költségcsökkentési céljait.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elsajátították a Kaizen projektek vezetésének technikáit (projekt cél definiálása, célok lebontása, csapatirányítás). A résztvevők elsajátították a Gemba Kaizen megközelítést. A résztvevők képesek azonosítani az ÉRTÉKET a munkafo-lyamotokban és képesek megszüntetni a nem értékteremtő veszteségeket.

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1.LEAN manufacturing

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei

LEAN alapfogalmak

Veszteség kategóriák

A 7 fő veszteség

Folyamatos fejlődés

 

2.KAIZEN célja, típusai, alapelvei 

A KAIZEN 4 alapelve

A KAIZEN formái

 

3.Az egyéni és csoportos KAIZEN

A KAIZEN lebonyolítása

A KAIZEN módszer problémamegoldó eljárásai (8D, Ishikawa, 5why, KPI-ok, OEE)

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások).

 

Módszer:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%

 
 
Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:19

Lean manufacturing

Lean manufacturing képzés: Növelje a hatékonyságát, minőségét

 

Miért érdemes részt venni a tanfolyamon?

A lean manufaxturing képzés olyan Lean módszerekkel, technikákkal ismerteti meg a résztvevőket, melyek segítségével irányítási és termelési rendszerünk folyamatosan fejlődik, folyamataik ésszerűsödnek, átláthatóbbá válnak, mialatt költségeik csökkennek.

A résztvevők kapjanak használható módszereket a különböző feladatok megoldására, a szervezetek irányítási rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére, a folyamatok ésszerűsítésére, a hatékonyság és a minőség folyamatos növelésére.

 

Milyen kompetenciákat szerezhet meg a képzés során?

 

A Lean képzés során a résztvevők elsajátítják a LEAN manufacturing és a LEAN menedzsment alapjait, a LEAN filozófiáját és  a Toyota gyártási rendszer (TPS) sajátosságait, jellemzőit. A résztvevők megismerték és elsajátították az értékáram elemzés technikáját, képesek értékáram térképet készíteni (VSM), ismerik az 5S technikát, mely alapján képesek munkakörnyezetüket ujjászervezni, átalakítani. A résztvevők ismerik az Öntevékeny karbantartás (TPM) és a Teljes eszközhatékonyság (OEE) módszereket, értik és képesek az alkalmazására a Just in Time (JIT), a KANBAN, a KAIZEN, a JIDOKA, a POKA-YOKE és a Visual menedzsment technikáknak, eszközöknek.

A résztvevők továbbfejleszthető önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési készséggel, ismeretekkel, módszerekkel és gyakorlattal rendelkeznek, képesek másokat irányítani, munkába bevonni, képesek másokkal együttműködni, csapatban dolgozni.

 

Tematika, témakörök:

 • LEAN alapismeretek
 • LEAN Manufacturing alapok
 • 5S
 • Just in Time (JT)
 • Vevői elvárások
 • Ütemidő, ciklusidő
 • Pull, Push gyártás
 • KANBAN, Szupermarket
 • A problémamegoldás módszerei és eszköztára
 • JIDOKA
 • TPM, SMED, OEE
 • Poka-Yoke
 • Dolgozók bevonása
 • Veszteségvadászat
 • Értékáram térkép (VSM)
 • KAIZEN/KAIKAKU
 • LEAN workshop
 • 7 Ways


Jelentkezés, további információ a képzésről.

Más LEAN képzés után érdeklődik? Segítünk megtalálni az igényeinek, lehetőségeinek megfelelő LEAN képzést a TEKT képzés kínálatából.

Kollégáink várják hívását, jelentkezését!

Telefon: +36-1-782-2883
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

ONLINE JELENTKEZÉS a tanfolyamra


Ez is érdekelheti:

Kapcsolódó képzéseink:

 

Tekt Lean képzések, tanfolyamok teljes listája

 

 

 

Kategória: Lean képzés