2015. július 09. csütörtök, 13:56

18 motiváló szó, mondat a vezető részéről

18 MOTIVÁLÓ SZÓ, MONDAT A VEZETŐ RÉSZÉRŐL

 

Előző írásomban azokból a vezetői mondatokból mutattam be egy csokrot, amelyek megkeserítik a beosztottak életét a munkahelyen.

 

Kategória: Hírek
2015. július 08. szerda, 07:14

Hogyan tegyük tönkre a beosztottak életét?

Hogyan tegyük tönkre a beosztottak életét? 

 

 

A vezetők sokszor nincsenek is tisztában azzal, hogy 1-1 mondatuk, milyen demotiváló, milyen mértékben rombolja a beosztottak önbizalmát. ámde a beosztottak nagyon is jól emlékeznek az ilyen mondatokra, évek múlva is tisztán csengenek a fülükben a főnöktől elszenvedett sérelmek.

 

Kategória: Hírek
2015. június 22. hétfő, 07:38

A vezetés, mint gombatermesztés

A vezetés, mint gombatermesztés

 

Ebben a vezetői gondolkodásban a vezető úgy tekint a munkatársakra, mint a gombákra: sötétben tartja őket, vizelettel locsolja, és várja, hogy maguktól növekedjenek és legyenek vidámak, egészségesek.

Kategória: Hírek

Egyik régebbi cikkünkben Marshall Goldsmith és Mark Reiter könyvét ajánlottuk, Ami eddig működött, az nem visz tovább (Trivium Kiadó, 2013.) címmel azoknak a sikeres vezetőknek, akik továbbra is sikeresek akarnak maradni és nem félnek a kritikától. 

Kategória: Hírek
2012. november 05. hétfő, 11:00

Önismeret

 

A modul célja: 

A résztvevők önmaguk megismerésén keresztül környezetüket, társaikat is jobban megértsék, énképüket, önbecsülésüket pozitív irányba változtassák. A résztvevők szerezzenek önismereti, személyiségfejlesztési, valamint a csapatban való munkát és együttműködést segítő ismereteket a saját és közös célok elérésének érdekében, melyeket a mindennapi és az üzleti életben egyaránt kamatoztathatnak.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek önmaguk megértésére, felmérésére, az önmagukról tanult ismeretek hasznosítására, a másoktól érkező visszacsatolások fogadására és hasznosítására; mások viselkedésének, különbözőségeinek tolerálására; a folyamatos önfejlesztés útján való elindulásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Az önismeret és személyiség

Az önismeret elméleti alapjai

Az én és az én-funkciók, az én-képek rendszerének elmélete

A személyiségről szóló klasszikus és modern elméletek 

A Johari ablak tanulságai

 

 

2. Játékok a készségfejlesztés és önismeret érdekében

Készségfejlesztő játékok: decentrálási képesség, kommunikációs képesség, együttműködési képesség, metakommunikatív jelzések felfogása, empátia, koncentráció 

Tükörtartó játékok

Szituációs játékok 

Energizáló játékok 

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (szóbeli vizsga: a tanult készségeket próbára tevő szerepjáték, majd a videóra rögzített szerepjáték közös értékelése).

 

Módszerek:

Rövid interaktív elméleti blokk, egyéni és csapatfeladatok, kis és nagycsoportos játékok, önismereti tesztek. 12-88%,

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

2012. november 05. hétfő, 09:26

Vezetői készségfejlesztés

A modul célja:

A modul célja, hogy a vezetési feladatokkal megbízott különböző beosztású munkatársak felkészüljenek egy dinamikus, a környezeti kihívásokra rugalmasan válaszoló vezetői szerepre, átfogó képet kapjanak a vezetői munka lényegéről. A modul részletesen bemutatja a vezetői munka egyes területeit, hogy a résztvevők elsajátítsák és kössék saját munkájukhoz, megismerjék egymás gyakorlatát és fejlesszék az egymással való együttműködést.

A képzés célja szerepjátékok, tesztek, strukturált megbeszélések segítségével feltárni, milyen területeken van szükségük a vezetőknek fejlődésre, és erről azonnali szóbeli visszacsatolást adni. A feltárt területeken fejleszteni a vezetők kommunikációs készségeit, annak érdekében, hogy a mindennapi kommunikációs helyzeteiket hatékonyan tudják kezelni.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek azonosulni a kitűzött szervezeti és projekt célokkal, és azokat kommunikálni tudják beosztottjaiknak, képesek hatékonyan áramoltatni az információt, hozzáértően motiválják beosztottjaikat és menedzselik teljesítményüket.

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Az egyén és a csoport, a különböző vezetési stílusok

Egyéni és közös jövőkép megtervezése egy csapaton belül, célok kialakítása

Az egyéni és a közös tanulás folyamata

Az egyéni és a közös eredmények elérésének folyamata: feladat kiadás, nem megfelelő teljesítmény kezelése, eredmények értékelése

A racionális problémamegoldás folyamata

Kommunikáció a szervezeti hálóban – irányítottakkal, vezetőtársakkal, a saját vezetővel

Az egyéntől és a helyzettől függő vezetési stílusok (támogatás, irányítás, dele-gálás, coaching) 

 

 

2. Motiváció. A vezető szerepe

Alapvető emberi igények és azok figyelembe vétele a vezetői munka során, munkatársak motiválása

Az emberi kogníció alap elemei (észlelés, memória, mentális modellek, sémák világa, racionális és intuitív döntéshozás, érzelmek és gondolkodás viszonya) és azok figyelembevétele a vezetői munkában

Vezetői szerepek és tulajdonságok

Vezetői önismeret

A magyar lelkiállapot megismerése

Érzelmi és társas intelligencia

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó felada-tok).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon, feladatokon, saját egyéni és közös megtapasztaláson keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, .

 

Ajánlott képzéseink:

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Metz - Méréstechnikai képzés

"A képzés teljesen lefedte az igényeinket, főleg az oktató profizmusa tetszett. Minden kérdésre válaszolt, addig nem mentünk tovább az anyagban, amíg meg nem értettük." ...

Generációmenedzsment

Generációmenedzsment   Miért van szükség a képzésre? Napjainkban a felgyorsult világban gyorsabban váltják egymást a generációk és egyre nagyobb különbségek és ezekből adód&...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin