2012. november 05. hétfő, 11:29

Konfliktuskezelés

A tréning célja: 

A konfliktuskezelés tréning célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a konfliktusok kialakulásának okaival, lefolyásának törvényszerűségeivel és pszichológiai mechanizmusaival. Ismerjék meg és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni munkahelyi konfliktusaik megoldásában.

 

Megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a kapcsolati és a szerkezeti konfliktusok szétválasztására; hatékony konfliktuskezelő beszélgetések indítására és levezetésére; a konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások csökkentésére kognitív úton; a különböző konfliktuskezelő stratégiák felismerésére; a különböző konfliktuskezelő stratégiák rugalmas alkalmazására. 

 
Témakörök, követelmények:
 
 • A szükségszerű, elkerülhető és kívánatos konfliktusok fogalma

 • A konfliktussal való bánni tudás szubjektív feltételrendszere

 • A konfliktusok eszkalációjának fázisai

 • A konfliktusok típusai

 • A konfliktusra jellemző pszichológiai mechanizmusok

 • A konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások

 • A konfliktus megoldás 5 lépéses folyamata

 • Konfliktuskezelési stílusok

 • Konfrontáló én-üzenet fogalma

 • A Thomas Killman-féle konfliktuskezelési stílusok alkalmazásának lehetőségei

 • A konfliktusok és az érzelmek összefüggéseinek törvényszerűségei

 

Tréning időtartama:

16 óra, 2 nap

 

Kapcsolódó képzéseink:

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
2012. november 05. hétfő, 11:16

Asszertív kommunikáció

Hatékony és etikus önérvényesítés szelíd eszközökkel

 

Kinek javasoljuk az asszertív kommunikációs tréninget? 

Mindenkinek, 

aki szeretne sikeresen kommunikálni otthon és a munkahelyén, 

aki szeretne elegánsan magabiztos és határozott lenni, anélkül, hogy durva vagy nyers lenne.

aki szeretne kicsit lágyabb lenni másokkal, úgy, hogy közben nem adja fel saját értékeit.  

aki szeretné magát jobban érezni a világban, mert hisz abban, hogy kommunikációnkon keresztül magunk teremtjük meg saját világunkat. 

 

Mit jelent az asszertív kommunikáció? 

Az asszertív kommunikáció azt jelenti, hogy képesek vagyunk úgy kommunikálni, hogy saját céljainkat és érdekeinket nyíltan képviseljük, miközben meghallgatjuk és figyelembe vesszük kommunikációs partnereink céljait és érdekeit is. Úgy haladunk céljaink felé, hogy közben nem okozunk érdeksérelmet másoknak. 

Asszertív személyiség felismeri szükségleteit, konstruktívan fogalmazza meg céljait, képes nyíltan beszélni érzéseiről, kiáll saját jogai mellett, de tiszteletben tartja mások érdekeit, jogait is. 

 

Mire jó az asszertív kommunikáció?

Az asszertív kommunikáció segítségével minden helyzetben bátran, de agresszió nélkül kommunikálunk, mert képesek vagyunk olyan üzenetek megszerkesztésére, amelyek világosan közvetítik céljainkat, szándékainkat, de egyben megőrzik, vagy javítják a kommunikációs partnerünkkel fennálló kapcsolatunkat. 

Elkerülhetjük, hogy mások kihasználjanak bennünket, hogy szándékaink ellenére cselekedjünk, de azt is, hogy túl kemények, szigorúak vagy agresszívek legyünk.

 

Mi történik az asszertív kommunikációs tréning során?

Jól érezzük magunkat, és úgy tanulunk, hogy észre sem vesszük.

Elméleti előadások helyett olyan módszereket alkalmazunk, melyek ébren tartják a figyelmet, és az ismeretek gyakorlati elsajátítását helyezik előtérbe. 

A tréning során megismerjük a hétköznapi viselkedéstípusokat, felmérjük, ki melyik típusba tartozik.

Megismerjük az asszertív viselkedés rövid elméletét.

Az asszertív kommunikáció mögött rejlő világlátást. 

Az asszertív személyiség jellemzőit.

Megismerjük, melyek azok a helyzetek, amelyekben a legnehezebb asszertívnak lenni.

Megtanuljuk azokat a hatásos kommunikációs eszközöket, amelyek az asszertív kommunikáció gyakorlati alkalmazásához szükségesek, 

Majd könnyed szerepjátékokban gyakoroljuk azokat a helyzeteket, amelyek a résztvevők mindennapi munkájában a legtöbb nehézséget jelentik, s amelyekben szeretnének asszertíven viselkedni. 

 


 

Ajánlott képzéseink:

Inspiráló vezetés

Munkatársból felettes

Konfliktuskezelés

 
 
2011. július 28. csütörtök, 10:27

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége

 

 

Az eredményes és energiával teli csapatmunka nem véletlenül alakul ki, hanem a csapat tudatos tevékenysége, melyben fontos szerepet kap a tagok hozzáállása, a készségek folyamatos fejlesztése és a célorientált vezetői munka. A szükséges készségek közül 6 olyan emelkedik ki, amelyek megléte létfontosságú a csapat sikeres működése szempontjából. Szerencsére ezek a készségek könnyen leírhatóak és sikeresen fejleszthetőek.

Az elmúlt 20 év során szerzett csapatépítési tapasztalataink azt mutatják, hogy a legtöbb csapat nem ismeri, nem gyakorolja ezeket a készségeket, főként azért nem, mert a tagok magánemberként sincsenek tisztában fontosságukkal. A 6 készség megismerése új lendületet adhat a csapatnak, alkalmazásuk javítja a csapatszellemet, folyamatos gyakorlásuk pedig pozitív hatással van a csapat teljesítményére.

A program szellemisége a megoldás-orientált gondolkodásmódra épül, és egy olyan kultúrával ismerteti meg a csapatot, amely nem a múlt túlelemzésére épül, hanem a jövő irányába tesz konkrét, praktikus lépéseket.

 

1.  Sikerorientáltság

A sikerből származó pozitív energia alapja lehet a munkával való elégedettségnek és ellenszere a stressznek, a fásultságnak. E programrészben a csapatok megtanulják, hogyan lehet tudatosan megtapasztalni a sikert, és hogyan érdemes azt megbeszélni úgy, hogy növelje motivációjukat, a közös tanulást és erőt adjon a jövő kihívásainak megválaszolásához.

 

2. Magunk és mások motiválása

Ebben a részben a résztvevők megismerik a célkitűzés fontosságát, és azt, hogyan generálják a cél eléréséhez szükséges motivációt önmagukban és másokban. Megértik, miért olyan fontos a motiváció, mi viszi el és hogyan lehet fokozni. A megoldás-fókuszú szemlélet különösen nagy segítséget jelent ebben a témában, hiszen a célok kitűzése és a célok iránti elkötelezettség jövőorientált szemléletet kíván és 180 fokos elfordulást a múltat firtató, hibákat és felelősöket kereső gondolkodástól.

 

3. Problémamegoldás

A harmadik rész témája a konstruktív problémamegoldás. A problémák szokásos megbeszélése általában a hibáztatás és a védekezés körül forog, s ez negatív spirálba hajtja a csapatokat: eredménytelennek és veszélyesnek látják a problémamegoldást, így inkább elkerülik a hibák észrevételét, megemlítését. A képzés során olyan eszközöket ismernek meg és gyakorolnak a résztvevők, amelyek segítségével tárgyilagossá, fókuszálttá és hatékonnyá válik a közös problémák megbeszélése, megoldása.

 

4. Visszajelzések adása

A visszajelzés, a kritika, még ha építő célzattal szánják is, gyakran torkollik konfliktusba. A legtöbb embernek gondot okoz, hogyan fogalmazza meg észrevételét, visszajelzését oly módon, hogy az megszüntesse a másik nem kívánatos viselkedését, de fenntartsa a köztük levő jó kapcsolatot. Ebben a részben a résztvevők iránymutatást kapnak arra vonatkozóan, hogyan kezeljék kollégáik nem kívánatos viselkedését oly módon, hogy azok meghallgassák, megértsék a mondandót, anélkül, hogy védekezővé, sértődötté válnának.

 

5. A kritika fogadása

A kritika helyes fogadása nem könnyű feladat. Kritikát hallván a legtöbb ember védekezni kezd vagy elkezd másokat vádolni. Ebben a részben megtanulják a résztvevők, hogyan hallgassák meg a kritikát úgy, hogy megbékéljenek azzal, amit a másik mond, függetlenül attól, ki mondja és hogy jogosan mondja-e vagy sem. Megtanulják azt is, hogyan lehet a legjobb módon hasznosítani a kritikát, ha az építő jellegű visszacsatolást tartalmaz.

 

6. A megbántódás kezelése

Ebben a részben a konfliktusok megoldásával foglalkozunk. Ez a blokk arra az egyszerű tényre épül, hogy egy munkahelyi közösségben elkerülhetetlen, hogy olyat mondjunk, tegyünk, ami valakinek rosszul esik, ami sértettséget, megbántódást okoz. Ezek a sérülések könnyen vezetnek nyílt vagy lappangó kapcsolati konfliktusokhoz, melyek aláássák az együttműködést és a teljesítményt. A sérelmek megbeszéléséhez, kezeléséhez konkrét eszközöket kapnak a résztvevők, hogy a mindennapokban gyorsan és sértetlenül kerüljenek ki e potenciálisan veszélyes helyzetekből.

 

A program időigénye: 3 x 4 óra. Létszám: 10-20 fő.

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

 

A képzés célja

 

A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni és elsajátíttatni olyan technikákat, melyek segítségével képesek felmérni és definiálni a különböző szervezeteket és azok folyamatait, továbbá képesek azokat újraszervezni, irányítani és fejleszteni a minőség és a hatékonyság folyamatos növelése érdekében.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
2011. július 19. kedd, 19:02

Projekt menedzsment tanfolyam

Akkreditált képzésként (PL-7525) is elérhető.

 

A képzés célja


Segítséget nyújt, a munkatársak számára a különféle innovációs folyamatok menedzselésében. A képzés lényegét a projektek és az azok megvalósítását, menedzselését segítő technikák, módszerek és azok megismerése, átadása képezi.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
2011. július 19. kedd, 18:59

Folyamatmenedzsment

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevőkben tudatosuljon az előre gondolkodás és tervezés elve, módszertana, melyek elsajátításán keresztül képesek azokat alkalmazni a vállalati gyakorlatban. A résztvevők megismerjék a szervezeti folyamatok felmérésének, elemzésének, és a folyamatok tervezésének és újraszervezésének módszertanát.  

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik az előre gondolkodás és tervezés elvét, módszertanát, a folyamatmenedzsment modellt, annak eszközeit és módszereit és képesek azok használatára, alkalmazására a vállalati gyakorlatban.

 

Témakörök, követelmények:

 

1.      Az előre tervezés ismeretei

·        Folyamatszemlélet elméleti alapjai

·        A gondolkodásmód átalakítása, mitől új?

·        A hibán át az ellenőrzési ponttól a controll pontig

·        A működés tudatos értelmezése

·        Eszközök az előzetes gondolkodás kialakítására.

 

                                                                      

2.      Folyamatok

·        Mitől robosztus egy folyamat, a tervezés fontossága

·        Szervezeti folyamatok

·        Folyamatok dokumentálása, mérése

·        Folyamatok felmérése, elemzése

·        Folyamatok javítása

·        A folyamat minősége, a folyamatmenedzsment és a vállalatirányítás a kapcsolata

·        Folyamatmenedzsment elemei, eszközei, módszerei

 

                                                                                       

A modul zárása:

            Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

            A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 55-45%, 

 

Ajánlott képzés:

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja:


A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni és elsajátíttatni a legalapvetőbb vezetési és menedzsment ismereteket, eszközöket, módszereket.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja:


A képzés célja a résztvevőket megismertetni az önismeret, a kommunikáció és a konfliktuskezelés fogalmaival, eszközeivel, folyamataival elméletre épülő helyzetgyakorlatokon, tréningeken keresztül.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
2011. július 19. kedd, 18:31

Konfliktuskezelő tréning vezetőknek

A konfliktus kezelő tréning célja: 

A résztvevők ismerkedjenek meg a konfliktusok kialakulásának okaival, lefolyásának törvényszerűségeivel és pszichológiai mechanizmusaival. Ismerjék meg és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni munkahelyi konfliktusaik megoldásában.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a kapcsolati és a szerkezeti konfliktusok szétválasztására; hatékony konfliktuskezelő beszélgetések indítására és levezetésére; a konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások csökkentésére kognitív úton; a különböző konfliktuskezelő stratégiák felismerésére; a különböző konfliktuskezelő stratégiák rugalmas alkalmazására. 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A konfliktus

A szükségszerű, elkerülhető és kívánatos konfliktusok fogalma

A konfliktussal való bánni tudás szubjektív feltételrendszere

A konfliktusok eszkalációjának fázisai

A konfliktusok típusai

A konfliktusra jellemző pszichológiai mechanizmusok

A konfliktusok megoldását nehezítő önkiszolgáló torzítások

A konfliktus megoldás 5 lépéses folyamata

 

 

2. Konfliktuskezelési stílusok

Konfrontáló én-üzenet fogalma

A Thomas Killman-féle konfliktuskezelési stílusok alkalmazásának lehetőségei

A konfliktusok és az érzelmek összefüggéseinek törvényszerűségei

 

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

Rövid interaktív elméleti blokkok, egyéni és csapatfeladatok, egyéni feladatlapok, kiscsoportos és frontális megbeszélések, szerepjátékok, esettanulmányok feldolgozása, konf-liktuskezelési stílust felmérő teszt. 38-62%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Szervezetfejlesztés
2011. július 08. péntek, 17:16

Építsünk konfliktust!

Munkahelyi konfliktusok kezelése


"A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége." (Dan Millman)


A konfliktusépítés veszélyes kifejezés. A legtöbb ember és a legtöbb szervezet arra vágyik, hogy egyáltalán ne legyen konfliktusa. Akinek konfliktusa van, annak problémája van, azzal valami nincs rendben.

 

Kategória: Szervezetfejlesztés
«ElsőElőző12KövetkezőUtolsó»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Partnereink , hallgatóink mondták

PBKIK Oktatási Központ Kft. (Pécs)

A TEKT Kft.szolgáltatás nyújtása megfelel a minőségi elvárásoknak, a munkatársak szakmai felkészültsége kiváló....

Beszállítói kommunikáció - beszállító fejlesztés

Beszállítói kommunikáció – Beszállító fejlesztés   A jó beszerzés kulcsa a hatékony kommunikáció.   A képzés célja: A képzés célja, hogy bemu...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin