2017. július 06. csütörtök, 14:29

Inspiráló vezető 

 

Június 20-21-22-én vezetői tréning zajlott TEKT tréning termében.

A résztvevők kis és középvállalkozások vezetői, középvezetői voltak.

 

 

A képzés egyik célja az volt, hogy a vezetők megértsék az általuk vezetett szervezet működését, a szervezetük jelenlegi életkor specifikus jellemzőit és a fejlődés lehetséges irányát. Fontos cél volt még, hogy a résztvevők ön- és társismerete fejlődjön és megismerkedjenek a vezetői stílusokkal és azok hatásával. Továbbá vezetői munkájukhoz a napi rutinban használható motivációs, kommunikációs és konfliktus kezelési eszközöket kapjanak.

Az első napon a csoport összehangolódása nem vett igénybe sok időt, hamar bizalmi légkör alakult ki. Ebben a közegben könnyen megnyíltak a résztvevők és behozták a csoportba vezetői tapasztalatukat és nehézségeiket is. Egymás és saját témáikon dolgozva sokat tudtak egymásnak segíteni a csoport tagjai, új megoldási lehetőségeket és megerősítést kaptak egymástól.

Közös munkával alakította ki a csoport az ideális vezető kompetencia térképét. Saját meglévő erősségeikre ismerhettek rá és körvonalazódtak a fejlesztendő kompetenciáik is, melyek fejlesztésére akciótervek készültek.

Mindenki beazonosította az általa vezetett szervezet életkorát, annak jellemzőit és veszélyeit, továbbá azt, hogy ebben az életkorban mik lehetnek a fejlesztés irányai, eszközei.

Képet kaptak a résztvevők arról is, hogy mitől egészséges a szervezet és milyen betegségek lehetnek.

Fontos szempontja volt a résztvevőknek az, hogy hogyan csökkenthetik a jól felkészült munkatársak elvándorlását és hogyan növelhető a dolgozói elkötelezettség. Ebben a témában sok saját példát hozott a csoport és ezeken keresztül sikerült megoldási lehetőségeket kidolgozni.

A DISC személyiség modell feldolgozása során igen sok „Aha” élménye volt mindenkinek, beazonosították saját és munkatársaik profilját és a személyiségtípusok közötti együttműködés lehetőségeit és a konfliktusok okait.

A tranzakció analízis modell feldolgozásánál filmeket használtunk az én állapotok beazonosításához, ezzel is színesítve a tréninget, valós helyzeteket elemezve segítve a hatékony adaptációt.

Marshall B. Rosenberg erőszakmentes kommunikációs módszerét szituációkban gyakoroltuk. A gyakorlatok közben kitértünk a munkahelyi érzelmi intelligencia fontosságára is.

A vezetők életében gyakori a konfliktus ezért teszt segítségével beazonosítottuk a résztvevők kommunikációs és konfliktus stílusát, jellemző konfliktus magatartását.

A konfliktusok típusait és azok kiterjedési fokát, szintjeit saját konfliktusok elemzése során sikerült beazonosítani a résztvevőknek. 

A visszajelzés fontossága mellett kérdezéstechnikai ismereteket és az aktív figyelés eszközeivel is megismerkedett a csoport. 

A kérdezéstechnika megalapozta az action learning (akció tanulás) gyakorlatot, ahol a résztvevők saját problémája megoldásába bevontuk a csoport bölcsességét. „Ilyen kérdéseket ezzel kapcsolatban még soha nem tettem fel magamnak” visszajelzést kaptuk az esetgazdától. Majd erre a konkrét esetre lépésről-lépésre akcióterv is készült.

A hogyan tűzzünk ki célokat témakörben arra kaptak és adtak választ a résztvevők, hogy milyen a jó cél és hogyan tűzzenek ki célokat és hogyan lehet ezeket végigvinni a mindennapokban, hogy a „forgószél”, avagy a mindennapi rutin feladatok ne térítsenek el a céltól.

Mindezt nagyon vidáman és interaktív feladatok során a csoport érdeklődését folyamatosan ébren tartva sikerült megvalósítanunk.

A záró körben a sok-sok pozitív visszajelzés mellett azt a kérdést fogalmazták meg a résztvevők, hogy „Miért nem tart legalább még egy napig a tréning?”

Nos, ez rajtam nem fog múlni!

 

                                                                        Zsiga Judit - tréner

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Dewhurst Hungary Kft. (Sóskút)

Munkatársaik szakértelmükkel, kitartásukkal, lelkiismeretes munkájukkal a megbízói igényeinket magas minőségi színvonalon, rugalmasan és kifogástalanul teljesítették. ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin