2015. október 15. csütörtök, 08:32

Környezetvédelem változó jogszabállyal

 

Idén számos változás lépett életbe a környezetvédelem területén, így a sok újdonság figyelembe vételével kell bevallásunkat is elvégezni!

Környezetvédelmi ügyintézőknek, vagy ezt a munkakört ellátó munkavállalóknak kiemelten fontos ezekkel a változásokkal tisztába lenniük. Ahhoz, hogy munkáját jól el tudja látni folyamatosan  figyelemmel kell kísérnie a szakmai jogszabá­lyok és szabványok változásait. Ez a jogszabályi háttér biztosít a munkájához olyan elengedhetetlen információkat, melyek nélkül lehetetlen például egy szennyezőanyag kibocsátás nyilvántartását vezetni, vagy a környezeti adatokat megfelelően dokumentálni, az anyag- és eszköznyilvántar­tást jól vezetni, és mint az egyik legfontosabb feladata: a hatósági bevallásokat elkészíteni.

És milyen változásokról is beszélünk? Néhány fontos változás címszavakban:

 - Az idén 14 éves veszélyes hulladékra vonatkozó rendeletet új jogszabállyal módosították [225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet]. A rendelet részletesen szabályozza a veszélyes hulladék gyűjtését, szállítását, csakúgy mint annak közvetítésével és tárolásával kapcsolatos elvárásokat. Útmutatást nyújt továbbá a hulladék minősítéséről, a mintavétel módjáról, a vizsgálat menetéről.  

Megváltoztak a veszélyes  hulladék dokumentálásával kapcsolatos előírások is! A veszélyes hulladék szállításához szükséges 98/2001 Korm. rendeletben meghatározott szállítási lapok az új Kormányrendelet hatályba lépését követően még 9 hónapig használhatók. 

- A hulladékok munkahelyi és üzemi gyűjtési szabályai is megváltoztak. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot. Kormányrendelet részletesen szabályozza, mely esetekben kell kialakítani üzemi gyűjőhelyet és ezen gyűjtőhelyek üzemeltetésének módját.
 
- Biztonságtechnikai adatlapokkal kapcsolatos változások. A CLP-rendelet a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó új osztályozási és címkézési rendszert vezetett be az Európai Unióban. A piktogramok is megváltoztak, és ezek összhangban vannak az Egyesült Nemzetek globálisan harmonizált rendszerével. A régi piktogramok még 2017. június 1-jéig forgalomban lehetnek.
Az idei évben változtak a BT lapokkal kapcsolatos előírások is.
 
A hét elején tartott Környezetvédelmi ügyintéző képzésünkön minden változásra kitértünk, átnéztük a jogszabályi hátteret, értékeltük és kielemeztük a változásokat. 
Az elméleti tudás mellett nagyon fontosnak tartjuk a gyakorlat elsajátítását is, ezért próba bevallást is készítettünk.  A résztvevők egy speciálisan összeállított feladat megoldásával kísérhettek végig egy bevallás és ahhoz szervesen tartozó dokumentálás folyamatát. A kiosztott oktatási segédlet a későbbiekben is biztos segítséget fog nyújtani számukra, ha esetleg elakadnának egy-egy jogszabály felkutatásában , értelmezésében. A képzés végén megtartott vizsga pedig a képzés során elhangzott ismereteket foglalta össze lezárásképpen. Minden résztvevő sikeresen vizsgázott, így a megszerzett tudás mellett, egy TEKT által kiadott, sorszámozott Környezetvédelmi ügyintéző tanúsítvánnyal lettek gazdagabbak!
 
És akik lemaradtak az októberi képzésünkről, azok se csüggedjenek! Február 1-2.-án ismét Környezetvédelmi ügyintéző képzés lesz nálunk, ahol a fentebb vázlatosan bemutatott változásokkal foglalkozunk majd, így segítve a február 15., illetve március 1. határidejű bevallásokat.
 
 
 
 
Kapcsolódó képzések:
Környezetirányítási belső auditor
 

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Metz - Méréstechnikai képzés

"A képzés teljesen lefedte az igényeinket, főleg az oktató profizmusa tetszett. Minden kérdésre válaszolt, addig nem mentünk tovább az anyagban, amíg meg nem értettük." ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin