2016. november 28. hétfő, 16:52

Munkavédelmi képviselőkre vonatozó megváltozott szabályozás

 

Már 20 fő foglalkoztatása esetén kötelező munkavédelmi képviselőt választani!
 
 
2016. július 8-tól minden 20 főt elérő, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) szerinti szervezett munkavégzés fogalomkörébe tartozó munkáltatónál meg kell szervezni a munkavédelmi képviselő választást az alábbiak figyelembevételével:
  • azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, az Mvt. megváltozott rendelkezéseit a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát követő munkavédelmi képviselő választás során kell alkalmazni.
  • azon munkáltatónál, ahol munkavédelmi képviselő választásra nem került sor, az Mvt. megváltozott 70/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkavédelmi képviselő választást a törvény hatálybalépését követően fél éven belül meg kell tartani.
Konkretizálásra került a munkavédelmi képviselők munkajogi védelmére vonatkozó szabályozás, amelynek értelmében a munkáltatónál megválasztott valamennyi munkavédelmi képviselőt megilleti a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 273. § (1) szerinti munkajogi védelem, az Mt. 273. § (2) bekezdése szerinti tartamban. A munkavédelmi bizottság, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjainak egyetértése szükséges a munkavédelmi képviselő munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő Mt. 53. § szerinti intézkedéséhez (munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás). A védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.
 
A megválasztott munkavédelmi képviselőknek évente (a munkavédelmi törvényben meghatározott) 8 órás továbbképzést a munkáltatónak kötelező biztosítani.
 
20 fő munkavállalói létszám fölött kötelező munkavédelmi képviselő választást tartani vagy ha korábban Önök még nem tartottak választást, akkor 2017. január 8-ig meg kell azt tartaniuk!
 
A megválasztott munkavédelmi képviselő képzését, továbbképzését bízza ránk! Évente különböző időpontokban indítunk képzéseket, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelő időpontot!
 
 
 
Horváth Edit
 
 
 
 
 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Mérőeszköz felülgyelő képzésünk

"Interaktív volt az oktatás. Az oktató minden kérdésünkre egyértelmű válaszokat adott annak ellenére, hogy nagyon sokrétű kérdéseket kapott –mivel 5 különböző cégtől érkeztek a hallgatók. ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin