2019. február 01. péntek, 09:01

Összehasonlítható mérések 2.

 

- rajz olvasás – rajz értés 

 

 

Az összehasonlítható mérések alapvető feltétele, hogy a mérés főbb paraméterei közül minél több megegyezzen, illetve egyeztetve legyen. Cikkünk első részében általánosan írtunk ezen paraméterekről és feltételekről, külön kitérve a mérési stratégiára. Ebben a részben a mérési stratégia egyik legfontosabb dokumentumáról lesz szó: a műszaki rajzról.
 
A korrekt mérési stratégia megtervezéséhez rengeteg információt kell ismernünk a termékről, különösen annak gyártástechnológiájáról illetve funkciójáról, működéséről. Már a mérési stratégia megtervezése előtt tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen forrásokból juthatunk ezekhez az információkhoz. A terméknek mindig van egy felelőse, egy kompetens mérnök, aki válaszolni tud a felmerülő kérdéseinkre. Van azonban egy dokumentum, ami minden, számunkra releváns információt tartalmaz: a termék műszaki rajza.
 
Mivel a rajz az egyik kiindulópontja a stratégia tervezésének, a mérési eredmények szempontjából döntő fontosságú, hogy a méréstechnikus ne csak olvasni tudja azt, de helyesen értelmezni is. Ugyanazon rajzi jelölés különböző módon történő értelmezése a mérési stratégiák durva eltérését, ebből adódóan a mérési eredmények jelentős különbségét eredményezheti. 
 
A rajzolvasást a fejléccel kezdjük, rengeteg hasznos és fontos információt tartalmaz, többek között a rajz számát és a verziószámot. Alapvető probléma, ha a két méréstechnikus különböző verziószámú rajz alapján kezdi el a mérési stratégia felépítését. Egy másik fontos információt is a fejlécből tudunk kiolvasni: a jelöletlen tűrésekre vonatkozó előírásokat, akár valamely szabványra történő hivatkozással, vagy konkrét táblázat formájában.
A másik nagyobb problémakör maga a rajzolvasás. Mennyire ismeri a méréstechnikus a szabványos rajzi jelöléseket, a vonatkozó szabványokat, különösképpen a GD&T jelöléseket. Nem elegendő ugyanis a GD&T szimbólumok ismerete, fontos ismerni az egyes tűrések pontos definícióját is! Emellett a méréstechnikusnak képesnek kell lennie arra, hogy a rajzon olvasott információkat a méréstechnika nyelvére fordítsa, valamint tudnia kell, hogy az általa alkalmazott mérőszoftver hogyan képes az adott mérési jellemzőt meghatározni. Előfordulhat például, hogy a szoftver csak közvetett úton jut el a megfelelő eredményhez. A rajz feldolgozásakor a lehető legnagyobb alapossággal és figyelemmel kell eljárni, hiszen olyan alapvető információkat kell belőle kiolvasnunk, mint pl. a munkadarab-koordinátarendszer, bázisrendszer, a hozzárendelt geometriai elemek kiszámításának módja, a szükséges mérőrendszer, alkalmazott szenzorok, etc. Ha ezeket már a mérés tervezésének az elején hibásan határozzuk meg, az összes további eredmény téves lehet.
A harmadik problémakör talán a legkevésbé magától értetődő, de nem mehetünk el mellette: a rajzok sajnos olykor hibásak. Találkozhatunk félreérthető, többféleképpen értelmezhető, vagy egyes esetekben ellentmondásos illetve értelmezhetetlen rajzi jelölésekkel. Előfordulhat, hogy a méréstechnikus betű szerint követi a rajzot, a Megrendelő mégsem azokat az információkat kapja, amire szüksége volt. A felkészült méréstechnikusnak „át kell látnia” a rajzon, nem csak olvasni kell tudni, de értenie is kell azt. A cél mindig a Megrendelő információ-igényének kielégítése még akkor is, ha szigorúan „a rajz szerint kell mérni”. Ha ilyen rajzi hibát észlelünk egyeztetni kell a Megrendelővel, hogy valóban arra az információra van-e szüksége, ami a rajzon szerepel. Tehát általános aranyszabály, hogy már a mérés tervezésének első szakaszában tisztázni kell, hogy mi  a mérés célja.
 
A műszaki rajz ezen felül nem csak arra alkalmas, hogy információt nyerjünk belőle, de saját információinkat is rögzíthetjük benne (pl. melyik jellemzőt melyik szenzorral mérjük, melyik felfogásban, milyen lokális, vagy ideiglenes koordináta-rendszerben, etc.), nem beszélve a jellemzők számozásáról, melyet vagy a Megrendelő tesz meg, vagy a méréstechnikusnak kell elvégezni. Ez a művelet elengedhetetlen, hiszen így válnak a rajzi jellemzők egyértelműen és egyszerűen beazonosíthatóvá. 
 
A mérési stratégia megtervezése természetesen sokkal összetettebb feladat puszta rajzolvasásnál. Összehasonlítható méréseknél nem is lehet a stratégia minden pontját egyezővé tenni, hiszen számos eleme az alkalmazott mérőrendszerből származik, ami ilyen méréseknél különbözhet. A műszaki rajz viszont ugyanazokat az információkat tartalmazza mindkét fél számára. Ha ezen információkat egyformán értelmezi mindenki, illetve a nem egyértelmű vagy hibás rajzi jelöléseket egyeztetjük akkor megtettük az első és talán legfontosabb lépést ahhoz, hogy méréseink összehasonlíthatók legyenek.
 
 
 
Urbán Tamás
 
 
 

Ajánlott képzéseink:

Mérőeszköz felügyelő

GD&T

Koordináta méréstechnika

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Metz - Méréstechnikai képzés

"A képzés teljesen lefedte az igényeinket, főleg az oktató profizmusa tetszett. Minden kérdésre válaszolt, addig nem mentünk tovább az anyagban, amíg meg nem értettük." ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin