2018. november 19. hétfő, 10:06

Összehasonlítható mérések 1.
- a mérési eredményt befolyásoló tényezők -

 

 

 

A minőség-ellenőrzés világában gyakori eset, hogy a termék általunk végzett mérésének eredményeit össze kell hasonlítani mások által végzett mérések eredményeivel. Ennek klasszikus példája a gyártói és a vevői mérések összehasonlítása. Ahhoz, hogy méréseink összehasonlíthatók legyenek a mérés néhány alapvető feltételét egyezővé kell tennünk.

 

Mérési eredményeinket minden esetben mérési bizonytalanság terheli. A bizonytalanság számos hatás következménye, mely hatások több forrásból erednek. Egy részükre részben vagy teljesen hatással vagyunk, más részükre egyáltalán nem.

 

  • a mérést végző személy
  • a mérőeszköz
  • környezeti feltételek
  • munkadarab
  • mérési stratégia

 

A mérési eredmény akkor összehasonlítható, ha a mérés reprodukálható. A reprodukálhatóság és az ismételhetőség fogalma ismerős lehet néhány, a minőségirányításban alkalmazott statisztikai módszerből, például az R&R vizsgálatokból.  A reprodukálhatóságot annak tükrében vizsgáljuk, hogy a mérés megismétlésekor a fent felsorolt feltételek közül egy vagy több megváltozik. Könnyen belátható, hogy a mérés annál inkább reprodukálható, minél kevesebb feltétel változik.

A bevezetőben szereplő példában a gyártó mérési jegyzőkönyvvel igazolta terméke megfelelőségét, a vevő a saját mérésével ellenőrzi azt. Ilyen esetben az a „paraméter” amely biztosan változatlan marad, az maga a termék, vagyis a munkadarab. A mérést végző személy és a mérőeszköz természetesen változik, hiszen két, egymástól független mérőszoba végzi el a mérést ugyanazon a terméken. A környezeti feltételeket (hőmérséklet, páratartalom stb.) viszont már össze lehet egyeztetni és akár egyezővé is tenni. A fenti feltételek közül a legnehezebb feladat a mérési stratégia összeegyeztetése.

Mivel a mérési stratégia néhány eleme az alkalmazott mérőrendszer függvénye, ezek egyezővé tétele csak részben lehetséges. A mérésről érdemes dokumentációt készíteni, amelyben rögzíthetjük többek között a mérési stratégia elemeit is, így biztosíthatjuk azt, hogy egy ellenőrző méréskor minél inkább összehasonlítható eredmények szülessenek. Laboratóriumi körmérések esetén például egy igen komplex műszaki dokumentáció készül, hogy a résztvevők minél több feltételt egyezővé tudjanak tenni.

A mérési stratégia megtervezése egy összetett feladat, aminek végrehajtásához ugyanúgy ismernünk kell a mérési igényt, mint magát a mérendő terméket. A megfelelő stratégia megalkotásához elengedhetetlen olyan információk ismerete, mint például a munkadarab funkciója, vagy gyártástechnológiája. Ezen információk egy részéhez hozzájuthatunk a termék felelősével történő egyeztetések során, de a legfontosabb információ forrás a termék műszaki rajza.

A rajz a mérési stratégia tervezésének egyik legfontosabb és elengedhetetlen dokumentuma, amelynek olvasása, és helyes értelmezése sorsdöntő lehet a korrekt stratégia megalkotásában. A műszaki rajz és az összehasonlítható mérések kapcsolatával cikkünk következő része foglalkozik.

 

folyt. köv.

Urbán Tamás

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Nyílt mérőeszköz kezelő képzésünk

Nagyon tartottam tőle, hogy száraz tananyagot fogok hallgatni, ehhez képest igazán pozitívan csalódtam. Mind az oktatási anyag mind pedig az odaadott tananyag az elvártnak megfelelt, később is forgatni fogom. Szívesen ajánlom mindenkinek aki ebben...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin