2018. november 19. hétfő, 10:06

Összehasonlítható mérések 1.
- a mérési eredményt befolyásoló tényezők -

 

 

 

A minőség-ellenőrzés világában gyakori eset, hogy a termék általunk végzett mérésének eredményeit össze kell hasonlítani mások által végzett mérések eredményeivel. Ennek klasszikus példája a gyártói és a vevői mérések összehasonlítása. Ahhoz, hogy méréseink összehasonlíthatók legyenek a mérés néhány alapvető feltételét egyezővé kell tennünk.

 

Mérési eredményeinket minden esetben mérési bizonytalanság terheli. A bizonytalanság számos hatás következménye, mely hatások több forrásból erednek. Egy részükre részben vagy teljesen hatással vagyunk, más részükre egyáltalán nem.

 

  • a mérést végző személy
  • a mérőeszköz
  • környezeti feltételek
  • munkadarab
  • mérési stratégia

 

A mérési eredmény akkor összehasonlítható, ha a mérés reprodukálható. A reprodukálhatóság és az ismételhetőség fogalma ismerős lehet néhány, a minőségirányításban alkalmazott statisztikai módszerből, például az R&R vizsgálatokból.  A reprodukálhatóságot annak tükrében vizsgáljuk, hogy a mérés megismétlésekor a fent felsorolt feltételek közül egy vagy több megváltozik. Könnyen belátható, hogy a mérés annál inkább reprodukálható, minél kevesebb feltétel változik.

A bevezetőben szereplő példában a gyártó mérési jegyzőkönyvvel igazolta terméke megfelelőségét, a vevő a saját mérésével ellenőrzi azt. Ilyen esetben az a „paraméter” amely biztosan változatlan marad, az maga a termék, vagyis a munkadarab. A mérést végző személy és a mérőeszköz természetesen változik, hiszen két, egymástól független mérőszoba végzi el a mérést ugyanazon a terméken. A környezeti feltételeket (hőmérséklet, páratartalom stb.) viszont már össze lehet egyeztetni és akár egyezővé is tenni. A fenti feltételek közül a legnehezebb feladat a mérési stratégia összeegyeztetése.

Mivel a mérési stratégia néhány eleme az alkalmazott mérőrendszer függvénye, ezek egyezővé tétele csak részben lehetséges. A mérésről érdemes dokumentációt készíteni, amelyben rögzíthetjük többek között a mérési stratégia elemeit is, így biztosíthatjuk azt, hogy egy ellenőrző méréskor minél inkább összehasonlítható eredmények szülessenek. Laboratóriumi körmérések esetén például egy igen komplex műszaki dokumentáció készül, hogy a résztvevők minél több feltételt egyezővé tudjanak tenni.

A mérési stratégia megtervezése egy összetett feladat, aminek végrehajtásához ugyanúgy ismernünk kell a mérési igényt, mint magát a mérendő terméket. A megfelelő stratégia megalkotásához elengedhetetlen olyan információk ismerete, mint például a munkadarab funkciója, vagy gyártástechnológiája. Ezen információk egy részéhez hozzájuthatunk a termék felelősével történő egyeztetések során, de a legfontosabb információ forrás a termék műszaki rajza.

A rajz a mérési stratégia tervezésének egyik legfontosabb és elengedhetetlen dokumentuma, amelynek olvasása, és helyes értelmezése sorsdöntő lehet a korrekt stratégia megalkotásában. A műszaki rajz és az összehasonlítható mérések kapcsolatával cikkünk következő része foglalkozik.

 

folyt. köv.

Urbán Tamás

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

2 napos belső auditor képzés

"Az első nap szabványismeret etap meglehetősen részletes volt, ezért nap végére elfáradtam, bár tudom, hogy ez az alapja a korrekt belső auditori munkának. Szerencsére a második nap sokkal interaktívabb volt, amikor a termelésbe...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin