2018. június 05. kedd, 14:47

Új kihívás a HR területén

 

Napjainkban a munkaerőhiány a feldolgozó cégeknél súlyos problémát jelent. A menedzsmentnek meg kell küzdeni a toborzás, kiválasztás, majd a betanítás időigényes feladatával. Ez így  van már évek óta, nincs ebben újdonság. Amivel azonban mostantól számolniuk kell a munkáltatóknak, az a munkavállalói magatartás rossz irányba történő elmozdulása. 

 

Az új, kvalifikálatlan munkaerő tömeges megjelenésével mindennapossá válnak a munkahelyi konfliktusok, lopások és az agresszió.

A vállalatok nem készültek fel az adott helyzetre. A HR szakma felhívja a vállalatok figyelmét a vállalatok azonnali megoldásra. 

 

Januárra a feldolgozóipari cégek 88%-a küzdött munkaerőhiánnyal. Az egy évvel korábbi adatokhoz képeset ez az arány 13%-al nőtt. A munkaerőhiány az évszázad problémája - tudtuk előre, próbáljuk kezelni, együtt élni vele. 

A társadalompolitika kísérletezik, igyekszik a piaci igényekhez igazodva különböző szabályzók segítségével minél több munkavállaló korút aktívvá tenni, a munkaerő-piacra irányítani. Tapasztalhatjuk ezt a különböző segélyek megnevezésének módosításában, vagy a jogosultsági idő hosszának változásában.

Ma már nem munkanélküli segélyről beszélünk, hanem álláskeresési járadék. Búcsút mondhatunk a több hónapon keresztül folyósított juttatásról, maximum három hónapig élvezhetjük a munka nélkül kapott pénzt.

A jelenlegi helyzetet azonban nem javítja az sem, hogy a segélyek megszűntetésével új munkavállalói csoport került a munkaerő-piacra.

Az új munkavállalók a mostani tapasztalatok alapján segítség helyett nehézségeket hoztak a cégek számára. Ezen csoport megjelenésével több fronton is ki kell állnia a próbát a cégeknek:

1.) Az új dolgozók nagy része képzetlen, nincs munkatapasztalata, nem ismeri az alapvető munkahelyi normákat. Mivel ezekre az emberekre nem lehet rábízni egy balesetveszélyes gép kezelését, így csökken a vállalatok produktivitása. 

2.) Egy adott vállalatnál régóta dolgozók nehezen viselik a képzetlen munkaerő megjelenését. Emelett erkölcsi és anyagi érdekkonfliktusok jelentkeznek. Egyre gyakoribbak a lopások, konfliktusok. Főszerepett kapott a pletyka - ami azért természetesen eddig is ott volt a cégek életében - de sajnos a rosszindulatú, egymás magánéletében vájkáló fajtája. A hangulat, a légkör romlik, ezáltal a termelékenység is visszaeshet.

 

Nagy dilemmába kerültek így a cégek: munkaerő mindenáron, vagy a termlékenység irányított csökkentése munkaerőhiány miatt?

 

HR szakemberek szerint elsődleges feladat a középvezetők képzése. Elsősorban vezetői készségek fejlesztésére, konfliktuskezelési, motivációs ismeretekre van szüksége a vezetőknek. A műszakvezetőknek napjainkra már elengedhetettlenné vált, hogy kompetenciájukat fejlesszék, folyamatos tréningelés során elsajátítsák a beosztottakkal való speciális bánásmódokat.

Egy gyártó cég életében egyre nagyobb felelősség hárul erre a munkavállalói rétegre: megfelelni a felső vezetésnek, de hatékony vezetővé is kell válniuk. A bánásmód, a különböző magatartási formák kezelése, csoportkohézió kialakítása, fenntartása - ez mind kulcsa a hatékony munkának.

Nyertese a felvázolt problémával küzdő cégeknek csak az lehet, aki nem csak felismeri, de alkalmazza is munkavállalói fejlesztést képzés biztosításával.

 

 

Forrás: Napi.hu

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Gia Form Kft.

Az oktatáson olyan információkat szereztem, amit fel tudok használni a munkám során, egyúttal meg is könnyítik azt....

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin