2017. április 18. kedd, 18:46

Új kihívások 4.0

 

Napjainkban egyre többet hallunk az Ipar 4.0-ról, azaz a negyedik ipari forradalomról. 

Arról, hogy a centralizált irányításról decentralizált folyamatokra térünk át, hogy az intelligens termékek veszik át az ellenőrző és logisztikai szerepeket. Az információs technológia jelenlegi fejlettségének és a jövőben várható további fejlődésének köszönhetően az ipar a természeti környezet kímélésével, a hatékonyabb energiafelhasználással sokkal környezettudatosabbá válhat. A decentralizált irányításnak és az intelligens termékeknek köszönhetően a raktározás is egyszerűsödhet: az azonnali információnak köszönhetően az energia- és az anyagellátás fennakadása vagy a nyersanyag minőségének változása szinte azonnal kezelhető lesz.

Ez az új keletű ipari forradalom a véleményezők egy részénél a munkahely elvesztésének aggályát veti fel (ha visszatekintünk a történelemben, ez minden ipari forradalomnál alapfélelem volt). Van azonban más vélemény is: vannak, akik jelentős GDP növekedést feltételeznek, munkahelyteremtő hatással.

Egy biztos: az informatika és kommunikáció, illetve ezek társtudományaiban tevékenykedők szakemberekre mind inkább szüksége lesz az iparnak.

 

A folyamatos, nagyarányú technológiai fejlődés már a generációk közötti különbségekben is megmutatkozik. Természetesen eddig is voltak generációs különbségek, de a közelmúltra visszatekintve a születési évszám alapján bekategorizált generációk már nem 18-20 évet fednek le, hanem 12-15 évet – talán ez is igazolja a nagyobb mértékű különbséget.

Az X generáció mellett megjelent már az Y, sőt a Z is.                                                                                                                                                   

Az Y generáció a technológiai forradalom előkapujában, míg a Z generáció egyes tagjai már magában az Ipar 4.0-ban szocializálódnak, tanulnak, élnek. A generációk egy része próbálja megérteni ezt a nagy technológiai boom-ot, míg másik részének teljesen természetes dolog.

Nem véletlen, hogy az egyes generációkhoz tartozó munkatársak nehezen találják meg a közös hangot, gondot okoz a kommunikáció, az együttműködés, ami természetesen kihat a munkahelyi hatékonyságra. Sokan még nem ismerték fel a generációk közti különbség milyenségének megismerését, annak negatív hatásainak kezelhetőségét.

Az együttműködés nehézsége mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció számára ismert és elismert – amit számos társadalomi kutatás bizonyít.

 

A munkaadóknak nagyon fontos, hogy a legújabb generációkat megismerje, jellemzőik alapján kezelni tudja – kulcsfontosságú, hiszen ők a jövő munkavállalói, akik gyakorlatilag beleszülettek a negyedik ipari forradalomba. Ennek vívmányait és kihívásait nekik már nem megtanulniuk kell, sokkal inkább megfelelően alkalmazni.

Egy olyan globális nemzedékről beszélünk, akik a világhálón töltik az idejük nagy részét; az online generáció, aki az élete minden mozzanatát megosztja a nagyvilággal. Hihetetlen gyorsasággal és könnyedséggel szereznek ismeretségeket, teremtenek kapcsolatot. A globalizációnak köszönhetően a földrajzi távolság ellenére ugyanazok az események, trendek érik, befolyásolják őket – mindez pedig az eddiginél sokkal egységesebb generációvá teszi őket.

 

                          Tipikusan jellemző rájuk, hogy:

                                                                                              - az elektronikát profin kezelik

                                                                                              - életük szinte minden mozzanatát megosztják a nyilvánossággal

                                                                                              - a személyi szabadság nagyon fontos számukra 

                                                                                              - gyorsabb ritmusban élnek 

                                                                                              - a változástól nem félnek, mert hozzászoktak, ebbe születtek bele 

                                                                                              - inkább magukban, mint a körülöttük lévő világban bíznak 

                                                                                              - praktikus személet 

                                                                                              - bátrak és kezdeményezők 

                                                                                              - a szabályok betartására kevésbé mutatnak hajlandóságot. 

                                                                                                                                                       

Bár lépést tartanak a technológia fejlődésével, könnyebben kezelik a gyors változásokat az érzelmi intelligenciájuk fejlődése nem tudja felvenni ezt a ritmust: lelkileg sokáig gyerekek maradnak. Ez pedig kihat a viselkedésükre, arra, hogy hogyan viszonyulnak egyes történésekhez, szituációkhoz.

 

A munkahelyeken tehát adva van egy lassabb fejlődéshez szokott, gyakran tapasztalatok útján bölcsebbé váló, érzelmi intelligenciában is felnőtt nemzedék, illetve egy a gyorsuló világ mechanizmusait értő, ismerő, de érzelmileg fejletlen generáció. 

Az ebből eredő konfliktusokat pedig fel kell oldani, tudni kell kezelni, ha egy vállalat sikeres és hatékony szeretne lenni.

 

Fiatal generációk munkajellemzői többek között például, hogy az egyszerű, gyors megoldások hívei, a munka területén nagyfokú szabadság igényelnek, kreativitást igénylő feladatok és szakmai fejlődés lehetősége jelentik számukra a megfelelő motivációt.

 

Azt már tudjuk, hogy a technológiai innováció jelentős változásokat hoz az iparban, de azt is tudnunk kell, hogy ez a változás a munkakultúrában is jelentkezni fog. A mobilitás hihetetlen méreteket ölt majd.

 

Amivel munkaadóként vonzóvá tehetünk egy munkahelyet, ezáltal pedig a jövő generációjának bizalmát elnyerhetjük, az a

  • jó közösség – fontosak számukra a társas kapcsolatok
  • modern munkahelyi környezet
  • rugalmas munkaidő, hiszen a szabadság fontos számunkra
  • jó juttatási rendszer – és itt nem feltétlenül pénzbeli motivációra kell gondolni!Sokkal inkább képzési támogatás, külföldi kiküldetés, kompetencia fejlesztés, vagy akár egy jobb parkolóhely biztosítása
  • kihívást jelentő és kreativitást igénylő feladatok
  • támogató felettes, egyértelmű visszajelzések – érzelmi intelligenciájuk támogatása

 

Amit fontos még szem előtt tartani: az új generáció nemcsak a közvetlen munkatársaink lesznek, körükből kerülnek ki beszállítóink, alvállalkozóink is!

 

A jövőt tekintve tehát elengedhetetlen a generációk megismerése, megértése. A generációk igényének felkeltése egymás megismerésére, a tudásmegosztás, az együttműködés fontosságának felismerésére. Ennek legegyszerűbb módja, amit minden olvasónak ajánlhatunk: a témában megszervezésre kerülő konferenciákon, tréningeken való részvétel.

 

Egyed Orsolya

TEKT Kft. 

 

 

Ajánlott képzések:

Generáció menedzsment

Duális szakképzés

Konfliktuskezelés

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

PBKIK Oktatási Központ Kft. (Pécs)

A TEKT Kft.szolgáltatás nyújtása megfelel a minőségi elvárásoknak, a munkatársak szakmai felkészültsége kiváló....

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin