Irányítási rendszerekkel kapcsolatos képzések

Irányítási rendszerekkel kapcsolatos képzések

Szabványértelmezés és Belső auditor képzés

 

Minőségtechnikák

 

A képzés célja a résztvevőknek bemutatni az IFS v6 (Nemzetközi Élelmiszer Szabványt), mely a kereskedelmi láncok által kidolgozott, nemzetközi szintéren harmonizált követelményrendszer. A képzés során a résztvevők elsajátítják HACCP módszertant és dokumentációt, a CCP-k és CP-k működtetését és felügyeletét.     Ajánljuk azoknak, akiket érdekel a már működő élelmiszer-biztonsági rendszerük…
Az ügyfélszolgálati munka jelentősége mit sem változott az elmúlt 10 évben. Egyre több cég alkalmaz automata ügyfélirányító rendszert a telefonos kommunikáció során, miközben az ügyfelek továbbra is arra vágynak, hogy megértő, segítőkész, élő emberek oldják meg problémáikat.  
Környezetvédelmi ügyintéző, környezetvédelmi megbízott képzés: Alapos, minőségi, gyakorlatias képzés a felkészült környezetvédelmi munkatársért.   A képzés célja: A környezetvédelmi ügyintéző (KIR ügyintéző) képes legyen a vállalat környezetvédelemmel kapcsolatos napi és jogszabályokon alapuló feladatainak elvégzésére.   A képzés során megszerezhető kompetenciák. A környezetvédelmi ügyintéző (KIR ügyintéző) oklevél birtokában a tanuló, mint…
A képzés célja: Az IATF 16949:2016 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, az ISO 9001:2015 szabványváltozás hatása az autóiparra. A minőségirányítási rendszert meghatározó szabványba való betekintés, kockázatalapú gondolkodásmód megértése, használatának megismerése. A vezetői elkötelezettség kibontása, megnövekedő vezetői szerepvállalás megismertetése, valamint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső…
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségirányítási rendszerével kapcsolatos nemzetközi szabványi követelményekről és a laboratóriumok akkreditálási eljárásának folyamatáról. A résztvevők ismerjék meg az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeit, sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának folyamatára vonatkozó ismereteket, legyenek…
Az auditor képzés lehetőséget nyújt, arra, hogy a résztvevők a Minőségirányítási rendszereken túl a Környezet központú-, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsági-, és ezeken keresztül az Integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos ismereteket is elsajátítsák, így az auditor oktatás során a legkorszerűbb európai szintű szaktudást szerezhetik meg!  
  A képzés célja: Az ISO 9001:2015 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, valamint az auditok ISO 19011:2011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.   A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 9001:2015 szabvány szerinti irányítási rendszer belső auditjának elvégzésére, a…
A modul célja: Az ISO 14001:2015 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítá-si rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványban…
A szabványkövetelmény szerinti folyamatorientált belsőaudit tervezése, végrehajtása, értékelése, nyomon követése sok gyakorlati példával, helyzetgyakorlatokkal, melyekhez a megrendelővel előre egyeztetve a megrendelő folyamatait felhasználva alakítunk ki.  
Az integrált irányítási belső auditor (KIR-MEBIR) képzés lehetőséget nyújt, arra, hogy a résztvevők a Környezet központú-, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsági-, és ezeken keresztül az Integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos ismereteket is elsajátítsák, így a legkorszerűbb európai szintű szaktudást szerezhetik meg!
A modul célja:  Az IATF 16949:2016-os szabvány által megkövetelt folyamat- és termékaudit elvek és követelmények ismertetése, valamint az auditorok kommunikációs képességének fejlesztése.   A modul során megszerezhető kompetenciák:  A sikeresen végzett autóipari belső auditor alkalmas az IATF 16949:2016 szabvány szerinti folyamat- és termékaudit elvégzésére, a folyamatok és specifikációk értelmezésére, a dokumentumok…
A modul célja: Az IATF Előzetes minőségtervezés (APQP) és termék jóváhagyás (PPAP) útmutatói szerinti előzetes minőségtervezési folyamat ismertetése. A minőségtervezés céljának, fázisainak, mérföldköveinek ismertetése, a minőségtervezési projekt tervezésének, lebonyolításának, nyomon követésének elsajátíttatása, a termék jóváhagyás követelményeinek ismertetése.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevők ismerik és értik…
A modul célja: Az IATF Előzetes minőségtervezés (APQP) és termék jóváhagyás (PPAP) útmutatói szerinti előzetes minőségtervezési folyamat ismertetése. A minőségtervezés céljának, fázisainak, mérföldköveinek ismertetése, a minőségtervezési projekt tervezésének, lebonyolításának, nyomon követésének elsajátíttatása, a termék jóváhagyás követelményeinek ismertetése.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevők ismerik és értik…
A modul célja: A résztvevők megismertetése a hibamód és hatás elemzés FMEA és Control Plan kidolgozá-sának követelményeivel és a kidolgozás folyamatával, ezen belül az egyes elemek meghatározásának módszereivel, a kockázatok azonosításával és azok csökkentésének módszereivel.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a hibamód és…
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai és a minőségirányítási rendszerben alkalmazandó méréses vizsgálatokhoz használt eszközök adott feladatra való alkalmazásának meghatározásához szükséges elemzések elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazását.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a mérőeszközök és mérőrendszerek adott…
  A folyamatos fejlesztés, vizuális menedzsment képzés célja:     A vizuális eszközökkel történő információ-megosztás, kommunikáció jelentősége, vizuális menedzsment. Lehetőségek a vizuális eszközök tudatos és rendszeres alkalmazására.   Felmerült problémák megoldása strukturált eszközökkel, biztonságos hosszútávú megelőző intézkedésekkel.   Hibalehetőségek megszűntetése kreatív, könnyen alkalmazható és többnyire alacsony költségigényű megoldások.  
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a Statisztikai folyamatszabályozás (SPC) alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek adott helyzetben megfelelően dönteni, közbeavatkozni, statisztikai jellemzők alapján folyama-tokat auditálni, fejlesztési javaslatokat hozni.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevők megismerték…
  A modul célja: A résztvevők ismerjék meg és legyenek képesek alkalmazni a bemutatott problémamegoldó technikákat, tudjanak hatékonyan részt venni a problémamegoldó folyamat során és a Global 8D folyamat szabályai szerinti jelentést készíteni a probléma megoldásáról.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes a Global…
A minőségellenőrzés a követendő intézkedések és eljárások összessége annak biztosítása érdekében, hogy a termék minősége megmaradjon és javuljon egy sor referenciaértékkel, és hogy a felmerült hibák vagy megszűnjenek vagy csökkenjenek. A minőségellenőrzés középpontjában az áll, hogy a termék- és termékgyártás nemcsak következetes, hanem az ügyfél igényeinek is megfeleljen.   A…
Mit tegyünk, ha már a kezünkben van a belső auditori végzettség, mögöttünk van pár belső audit, mégis szeretnénk tovább fejlődni?
  A modul célja: A résztvevők ismerjék meg az autóipari minőségirányítás alapelveit, az autóipari minő-ségirányítási rendszert és annak követelményeit és tudják értelmezni az IIATF 16949:2016 szabvány előírásait.    A modul során megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevő ismeri, képes értelmezni és alkalmazni az IATF 16949:2016 szabvány előírásait, érti annak hatását…
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a termék hibamód és hatáselemzés (FMEA) készítésének alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek a termék tervezése során adott helyzetben megfelelően dönteni, fejlesztési javaslatokat hozni.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevők…
A modul célja: A modul a beszállítókkal kapcsolatot tartó (beszerzés-vezető, beszállítói minőségügyi munkatárs, stb.) munkatársak minőségbiztosítási feladatait, és a megoldási módokat ismerteti meg a résztvevőkkel. A beszállítókkal és alvállalkozókkal szembeni követelmények felállításától kezdve az idegenáru ellenőrzésén keresztül a beszállítók fejlesztéséig mutatja meg a beszállítói minőségbiztosítás lehetőségeit olyan módon, hogy azt…
A modul célja: A belső audit csapatok vezetése a megszokott belső auditori felkészültségen túl a teljes audit levezénylését is magába foglalja. A modul célja, hogy a belső auditorokat megismertesse azokkal a módszerekkel, technikákkal, melyek képessé teszik őket az audit folyamat teljes körű vezetésére, a többi auditor irányítására, és az auditok…
A modul célja: Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványokban megfogalmazott elvek és követelmé-nyek elemzése, az integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos elvárások értelmezése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az…
  Az élelmiszerbiztonsági belső auditor képzés képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az élelmiszerbiztonsági követelmények, az ISO 22000 szabvány követelményeit, a szabvány követelményeinek megfelelő élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek kialakításának módszereit. A résztvevők megismerhetik az ISO 22000:2004 szabvány szerinti élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetésének lépéseit, az élelmiszer-biztonsági rendszerük működésének fejlesztési lehetőségeit (22000 képzés)..  …
A modul célja: Az IATF 16949:2016 és az ISO 14001:2015 szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, az integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos elvárások értelmezése, valamint az auditok ISO 19011:2011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az…
A képzés célja: A résztvevő ismerje meg a minőségirányítás alapelveit, a minőségirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 9001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.   A képzés során megszerezhető kompetenciák: A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 9001 szabvány követelményeit, képes…
  A képzés célja: A résztvevő ismerje meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 14001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.   A modul során megszerezhető kompetenciák:   A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 14001 szabvány…
A modul célja: A képzés célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek az orvostechnikai eszközök tervezésének, gyártásának és üzemeltetésének minőségirányítási rendszerével kapcsolatos nemzetközi szabványi követelményekről és a laboratóriumok akkreditálási eljárásának folyamatáról. A résztvevők ismerjék meg az ISO 13485 szabvány követelményeit, sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának folyamatára vonatkozó…
Az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 szabványok szerinti folyamatszemléletű megközelítés, valamint a megfelelő vevő specifikus követelmények figyelembevételével a képzés résztvevői előadások és esettanulmányok segítségével megtanulják a VDA 6.3 audit kérdéslista alkalmazását.   A képzés célja: A német autóipari minőségirányítási szabványok alapelveinek ismertetése, valamint a VDA 6.3 folyamataudit követelményrendszerének, céljának és tartalmának…