Integrált autóipari belső auditor (IATF MIR-KIR-MEBIR)

A modul célja:

Az IATF 16949:2016 és az ISO 14001:2015 szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, az integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos elvárások értelmezése, valamint az auditok ISO 19011:2011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az IATF 16949:2016 és ISO 14001:2015 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011-n alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. AZ IATF 16949:2016 szerinti autóipari minőségirányítási rendszer integrálása más irányítási rendszerekkel 

- Minőségirányítási és környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek harmonizálása autóipari minőségirányítási rendszer esetén

- Az IATF 16949:2016 és ISO 14001:2015 szabványok szelleme, folyamatos fejlesztés

- A folyamatközpontú irányítási rendszer megvalósítása autóipari integrált irányítási rendszerek esetén

- Az IATF 16949:2016 és az ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal integrált irányítási rendszer esetében

o Minőségirányítási rendszer – autóipari követelmények integrálása a környezetirányítási rendszer követelményeivel

o Dokumentumok, és dokumentálás integrált rendszerek esetében

o Környezeti politika

o Integrált irányítási rendszerek tervezése, bevezetése és működtetése

o Vezetőség felelősségi köre, vezetőségi átvizsgálás

o Gazdálkodás az erőforrásokkal

o A termék jóváhagyásának és előállításának szabályozása integrált irányítási rendszerek esetében autóipari követelmények szerint

o Mérés, elemzés és fejlesztés autóipari követelményekkel integrálva 

o Ellenőrzés

- Az integrált irányítási rendszer működtetése, fejlesztése

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011:2018 szabvány értelmezése integrált irányítási rendszerek belső auditja esetén az autóiparban

- Az autóipari integrált irányítási rendszerek auditjáról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az integrált irányítási rendszerek auditjának előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása – autóipari követelmények

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete autóipari integrált irányítási rendszerek esetében

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az oktató segítségével az IATF 16949:2016 és az ISO 14001:2015 követelményei szerint

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 62-38 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra