Minőségellenőr képzés Kiemelt

A minőségellenőrzés a követendő intézkedések és eljárások összessége annak biztosítása érdekében, hogy a termék minősége megmaradjon és javuljon egy sor referenciaértékkel, és hogy a felmerült hibák vagy megszűnjenek vagy csökkenjenek. A minőségellenőrzés középpontjában az áll, hogy a termék- és termékgyártás nemcsak következetes, hanem az ügyfél igényeinek is megfeleljen.

 
A minőségellenőrzés hasonló a minőségbiztosításhoz. A minőségellenőrzés egyik jellemzője a jól meghatározott ellenőrzések alkalmazása. Ez a folyamatot szabványosítja. A legtöbb szervezet rendelkezik egy minőségellenőrzési / -biztosítási részleggel, amely az egyes termékek esetében követendő szabványokat tartalmazza.
Vagy egy belső csapat vagy egy megbízott, külsős cég ellenőrzi, hogy a szállított termékek megfelelnek-e ezeknek a szabványoknak. A minőségellenőrzés a termékek tesztelésén alapul, mivel a termékellenőrzés teljes képet adhat a végtermék minőségéről. 
 
A termék minőségét gyakran befolyásolják a célkövetelményektől való eltérés és a célspecifikációk körüli nagy változékonyság. A hatékony minőségellenőrzésnek képesnek kell lennie mindkét kérdés kezelésére. A minőségellenőrzés segítheti a vállalkozásokat abban, hogy a márka elismerésével együtt javítsák termékeik megítélését a piacon. Segít a felelősségi aggályok kezelésében, a tervezésben és a döntéshozatalban, valamint az ügyfelek igényeinek kielégítésében. A minőségellenőrzés segítségével a termékszállítással kapcsolatos erőfeszítések és finanszírozás is jelentősen javulhat.
 
 
A minőségellenőrzés tehát a minőségi követelményeknek való megfelelés vizsgálata a folyamat bármely pontján.
A minőségellenőrzés a Taylor által kezdeményezett tudományos menedzsment bevezetése idején vált külön magától a termeléstől. Ekkor szűnt meg a művezetők minőségellenőrzési feladatköre, ekkortól külön személyek, vagy szervezetek foglalkoznak a minőségellenőrzéssel. Külön szakmává vált, és a gyártási folyamat fontos része lett.
 
A minőségellenőrzés alapelve, hogy mindig érvényesüljenek az előre megadott minőségi követelmények. Elsődleges célja a hiba megállapítása, amit általában méréssel érnek el. A minőségért a minőségellenőrzési osztály a felelős, melynek tagjai így állandóan konfliktusba kerülhetnek a termelő részleggel az érdekellentétek miatt. A minőséget a folyamat végén ellenőrzik, így nincs lehetőség a folyamat közbeni állandó visszacsatolásra. 

 

A képzés célja:

A résztvevők szerezzenek ismereteket a minőségbiztosítás és minőségirányítás tárgyköreiben. Az intenzív, gyakorlatorientált képzést sikeresen elvégzett résztvevők értsék a minőség szerepét, fontosságát az érték előállító folyamatban, legyenek képesek a megtervezett folyamatszabályozási rendszer működtetésére, javítására és legyenek elkötelezettek a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt. 

 

Megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen végzett résztvevők képesek önállóan elvégezni a termékek, szolgáltatások minőségi paramétereinek a rögzített minőségi kritériumokkal való összevetését, ellenőrzését, a nemmegfelelőség megállapítását, feltárását, a szükséges intézkedések megtételét.

A végzett résztvevők képesek az életben, a gyakorlatban alkalmazni a tanult technikákat, eszközöket, módszereket.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Minőség, minőségirányítási rendszerek

- A minőség fogalma, alapfogalmak, definíciók 

- A minőség mérése, vevői elégedettség és elégedetlenség

- A termékminősítés fejlődése, története, fontosabb szakaszok

- Minőségköltségek

- Folyamatszabályozás

- Irányítási rendszerek

- Minőségirányítási rendszer dokumentumai

- Auditok, rendszer-, folyamat-, és termékaudit

 

2. Folyamatok felmérése, problémamegoldás

- Minőségszabályozás és minőségellenőrzés

- Termékspecifikációk, folyamatspecifikációk

- Folyamatok meghatározása

- Hibamód és hatás elemzés, ellenőrzési terv / Control Plan

- Problémamegoldás, global 8D

- A problémamegoldás eszközei, köztük

o Pareto és trend analízis

o Brainstorming, halszálka, 5miért

- Azonnal intézkedések szintjei

- A helyesbítő intézkedések kiválasztása

 

3. Minőségellenőrzés elmélete és gyakorlata

- Metrológia alapjai

o Mérés

o Kalibrálás, hitelesítés

o Vizuális ellenőrzés

- Mintavétel, AQL szint

- Statisztikai folyamatszabályozás

o Hibaokok, szabályozás

o Folyamatképesség

o Szabályozókártyák

- Nemmegfelelőségek kezelése

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%,

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra