A modul célja: A minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi és –biztonsági, illetve integrált rendszerekben alkalmazott mérő- és vizsgálóeszközök felügyeletével, gondozásával megbízott munkatársak metrológiai ismereteinek bővítése, a feladatok ellátáshoz szükséges előírások, a mérő- és vizsgálóeszközökkel kapcsolatos alapfogalmak, mérési módszerek, a felügyelet feladatainak megismerése.    A modul során megszerezhető kompetenciák: A mérőeszköz felügyelő modult…
A modul célja: A méréstechnika modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a független koordináta méréstechnika elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a mérés-tervezés során, mind pedig az ellenőrzés során helyesen használják azokat.    A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a független koordináta méréstechnika elemeit,…
 A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a méréses eljárásokat, rend-szereket, módszereket, melyeket legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén, a folyamatok és a minőség mérésére és folyamatos fej-lesztésére, javítására.   A…
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők, akik elsajátították a független koordináta méréstechnika elemeit, szabályait, továbblépve megfelelő programozási tudást szerezzenek.    A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult sikeresen elvégzett résztvevők képesek tudatosan felépíteni egy mérőprogramot, ami lehet akár CAD alapú is. A programok írásánál képesek olyan technikát…
A modul célja: A résztvevők sajátítsák el a mérőgép programozás elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a mérés - tervezés, mind az ellenőrzés során helyesen használják azokat. Tudatosan építsék fel a mérőprogramot, helyes mérési metódusokat válasszanak ki, és a mérés összhangban legyen a rajzzal. Ismerjék meg a program írásánál…
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a geometriai méretezés-tűrésezés elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a tervezés során, mind pedig az ellenőrzés során helyesen használják azokat.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevők képesek a geometriai méretezés – tűrésezés elemeit, szabályait, eszközeit…
Akkreditált képzésként (PL-7306) is elérhető.   Az MSA képzés célja:      A mérési eredmény pontosságát nem csak a mérőműszer pontossága befolyásolja, hanem a mérőrendszer más tényezői is. A tényezők összesített hatását tudjuk meghatározni a mérőrendszerek elemzésének ezzel a módszerével. A tréningen bemutatjuk a számítási és értékelési módszerek is.   Célcsoport:…
 Az R&R az MSA egyik célszerű alkalmazása.   A mérések megismételhetőségének és reprodukálhatóságának együttes értékelése. Az R&R vizsgálat elve, hogy a mérési eredmények megfelelőségét a körülmények változtatásával vagy változás nélküli többszöri ismétlés eredményeinek ingadozásával becsülik, többnyire a tűrésmezőhöz viszonyítva. Valamely mérőeszköz, mérési módszer és a mérésben résztvevő személyek alkalmasságát a…
A képzés célja:   A tömegmérés tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai és méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a méréses eljárásokat, rendszereket, módszereket, melyeket legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén. A képzési program középpontjában a tömegméréssel kapcsolatos metrológiai elméleti és gyakorlati ismeretek állnak!  …