Geometriai méretezés és tűrésezés (GD&T) képzés

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a geometriai méretezés-tűrésezés elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a tervezés során, mind pedig az ellenőrzés során helyesen használják azokat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a geometriai méretezés – tűrésezés elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit munkájuk során alkalmazni, a tervezés és ellenőrzés során helyesen, az elsajátított metodika szerint használni.

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. GD&T szimbólumok értelmezése, jelentése

- Egységes méretezések használata a mindennapokban, ennek szükségessége

- GD&T szimbólumok értelmezése, jelentése

- Definíciók

 

 

2. Elemek GD&T tűrésezésének szabványos megadási formái

- Tűrésmegadások

- Fő szabályirányok tűrésmegadásnál

 

 

3. Koordináta rendszerek

- Koordináta rendszerek szerkesztése

- Koordináta rendszerek fajtái (normál, polár, iteratív, legjobban illeszkedő)

- Koordináta rendszerek rajzi megadása, értelmezése

 

 

4. GD&T elemek részletes megadása, értelmezése

- Egyenesség

- Síklapúság

- Köralakúság

- Hengeresség

- Profil

- Síkbeli profil

- Térbeli profil

- Merőlegesség

- Szögalakúság

- Pozíció

- Szimmetria

- Ütés

- Köralak ütés

- Teljes ütés

- Koncentricitás - Koaxialaitás

- Saját rajzok átbeszélése

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Jelentkezés a tanfolyamra