Koordináta méréstechnika, haladó szint

A képzés célja:

Azon résztvevők, akik elsajátították már a független koordináta méréstechnika elemeit, szabályait, azaz az alapokat, továbblépve megfelelő programozási tudást szerezzenek. 

Az általános információk ismeretében, rövid elméleti áttekintés után több napos mérőszobai gyakorlat során elsajátítsák a 3D mérés lépéseit, a mért adatok feldolgozását.

A mérőszoftverek szerves részét képezik a koordináta mérőgépnek. Általánosságban elmondható, hogy a gyártók által támogatott programmal telepítik a gépeket. Ezen szoftverek segítségével lehet a méréseket, összehasonlításokat elvégezni, felépíteni a mérőprogramot, jegyzőkönyveket készteni. A különböző szoftverek esetében a matematikai számítások, módszerek megegyeznek, és bár a számítások alapja eltérhet (pl.: PC-DMIS-nél a számítások alapja az elemek súlypontja) de a szoftverkörnyezet okozta mérési különbségek bizonyos szintig áthidalhatók.

 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen elvégzett résztvevők képesek tudatosan felépíteni egy mérőprogramot, ami lehet akár CAD alapú is. A programok írásánál képesek olyan technikát alkalmazni, ami lehetővé teszi a rajz vagy modell alapján történő programozást.

 

 

Témakörök, követelmények:

1. Geometriai elemek

Geometriai elemek szerkeszthetősége

Geometriai elemek síkban-térben

Elemek szerkesztése

Vetítések, eltolások 

Mérettűrésezés: Taylor-elv, mérettűrések, legjobb illeszkedések, vonatkozó szabványok ismerete, bázisok fogalma-jelölése

 

2. GD&T ismeretek

Alak-és helyzettűrés, szimbólumok, rajzi elemek ismerete

tűrésezés jelentése (síklapúság, egyenesség, szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, pozíció, köralakúság, hengeresség, koncentricitás, koaxialitás, ütés, profil)

Mérési stratégia kidolgozása: Optimális útvonalak, lehető legrövidebb mérés, Bázisok- és azok váltása, segédeszközök használata

 

3. CNC mérés

Mérés programozása, CNC paraméterek ismertetése, használata, biztonsági jellemzők. CAD modell alapú programozás, program futtatása.

Offline programozás: CAD modell alapján offline programozás. Rajz alapján történő paraméteres programozás. Offline programok gépre történő integrálása.

Mérés kiértékelése: Mérési jegyzőkönyvek, kiértékelési módszerek (Gauss, legkisebb-legnagyobb beleírható kör).

Mérési eredményeket befolyásoló tényezők: Hibák felismerése, környezeti tényezők felismerése, ezek kiküszöbölése

Mérési dokumentáció: Visszavezethetőség, grafikus analízisek, grafikus jegyzőkönyvek (CAD alapú), mérési protokoll fajták, mérési segédlet elkészítése.

Folyamat ellenőrzés: SPC alapok (Cp, Cpk, Cm, Cmk), szabályok, eloszlás, középérték, szórás medián, terjedelem.

Mérőeszköz ellenőrzés: Kalibrálás, etalonok használata, kompenzálás, visszavezethetőség.

Szenzorok, és sajátosságaik: Tapintó szenzorok, optikai szenzorok, laser szenzorok. 

 

A képzés zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Jelentkezés a tanfolyamra