Koordináta méréstechnika, kezdő szint Kiemelt

3d koordináta mérőgép, méréstechnika 3d koordináta mérőgép, méréstechnika

A modul célja:

A méréstechnika modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a független koordináta méréstechnika elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a mérés-tervezés során, mind pedig az ellenőrzés során helyesen használják azokat. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a független koordináta méréstechnika elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a mérés-tervezés során, mind pedig az ellenőrzés során helyesen, a tanult metodika alapján képesek azok megfelelő használatára. 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Koordináta méréstechnika alapjai

SI mértékrendszer,

számítási metódusok

méréstechnika története

mérőgépek története

mérőgépek fajtái, kialakítások közötti különbségek

mérőgépek rendszerei

 

2. Koordináta rendszerek

2D-s koordináta rendszerek: Derékszögű koordináták, polár koordináták, síkbeli értelmezések, szabályok.

3D-s koordináta rendszerek: Térbeli derékszögű koordináta rendszer, Iteratív koordi-náta rendszer, Henger koordináta rendszer, Gömb koordináta rendszer.

 

3. Méréstechnika

Méréstechnikai alapok, rajzi jellemzők: Rajzi méretezés, vetületek nézetek értelmezése. Bázisok értelmezése

Geometriai elemek: Elemek jellemzői, minimum pontok az elemeknél, vektorok, vetítések, szerkesztett elemek.

Mérések előkészítése: Szabvány szerinti hőmérséklet szükségessége, hőmérséklet kompenzáció, befogási rendszerek, mérőgép előkészítése.

Szenzorok típusai, szenzorok kiválasztása, optikai szenzorok, lézer szenzorok.

Szenzorok bemérései: Szenzorok bemérése, kalibrálása, etalon gömb, referencia tapintó, tapintó rádiusz kompenzáció

 

4. Koordináta mérőgéppel történő mérések

Kézi vezérléses mérések

koordináta rendszer felépítése

kézi-gépi koordináta rendszerek különbségei

bázisok meghatározása, alap beállítások elkészítése, jegyzőkönyv sémák  kiválasztása

Minőségmenedzsment.

Mérési bizonytalanság: Mérőgépek pontossága, pontossági összetevők, mérési bizonytalanság megadása- ehhez kapcsolódó szabályok.

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 
Ajánlott képzéseink:

 

 

R&R képzés

 

 

Jelentkezés a méréstechnika tanfolyamra