Méréstechnika tanfolyam

 A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a méréses eljárásokat, rend-szereket, módszereket, melyeket legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén, a folyamatok és a minőség mérésére és folyamatos fej-lesztésére, javítására.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő birtokában vannak minőségirányítási ismeretek, megismerte és elsajátította a Minőségügyi, a Metrológiai és Statisztikai méréses módszereket, eszközöket és eljárásokat és ezen ismereteket hasznosítani tudja, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A minőségügy és a mérésügy kapcsolata

Bevezetés

Minőségellenőrzési módszerek és eljárások 

Minőségtanúsítás 

Mérés, Mérésügy

 

 

2. Metrológiai alapok

Hitelesítés, Kalibrálás, Akkreditálás 

Metrológiai alapfogalmak 

Az SI rendszer 

 

 

3. Mérőeszköz ismeret és mérőeszköz felügyelet

A mérőeszközök szerepe

Mérőeszköz felügyelet 

Mérőeszköz kezelés és nyilvántartás 

Mérőeszközök minőségképessége

A mérés menete 

Mérőeszköz ismeret 

Etalon 

A mérőeszköz konfirmálása, R&R vizsgálat

 

 

4. Méréses vizsgálatok

Megbízhatóság 

A mérési hiba 

Méréses jellemzők 

Minősítéses ellenőrzés

Statisztikai mintavételes eljárások

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra