Mérőeszköz felügyelő képzés

A modul célja:

A minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi és –biztonsági, illetve integrált rendszerekben alkalmazott mérő- és vizsgálóeszközök felügyeletével, gondozásával megbízott munkatársak metrológiai ismereteinek bővítése, a feladatok ellátáshoz szükséges előírások, a mérő- és vizsgálóeszközökkel kapcsolatos alapfogalmak, mérési módszerek, a felügyelet feladatainak megismerése. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A mérőeszköz felügyelő modult elvégzett résztvevő alkalmas a minőség-, a környezetközpontú-, a munkaegészségügyi és –biztonsági, illetve integrált irányítási rendszerben az ellenőrző, vizsgáló- és mérőeszközök nyilvántartására, karbantartására és kalibrálására vagy hitelesíttetésére.

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Bevezetés

Mérés, Mérésügy

Hitelesítés, Kalibrálás, Akkreditálás

Metrológiai alapfogalmak

Az SI rendszer

A mérőeszközök szerepe

Mérőeszköz felügyelet

Mérőeszköz kezelés és nyilvántartás

Mérőeszközök minőségképessége

A mérés menete

Mérőeszköz ismeret

Etalon

A mérőeszköz konfirmálása

R&R vizsgálat

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Ajánlott képzéseink: