Mérőgép programozó képzés

A modul célja:

A résztvevők sajátítsák el a mérőgép programozás elemeit, szabályait, eszközeit és módszereit és mind a mérés - tervezés, mind az ellenőrzés során helyesen használják azokat. Tudatosan építsék fel a mérőprogramot, helyes mérési metódusokat válasszanak ki, és a mérés összhangban legyen a rajzzal. Ismerjék meg a program írásánál alkalmazandó technikákat, ami lehetővé teszi a rajz vagy modell alapján történő programozást, így ciklusidőben is a lehető legoptimálisabb lesz.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevők a képzés során olyan tudást sajátítottal el, amit a saját szoftver környezetükben alkalmazni tudnak. A sikeresen végzett résztvevők ismerik a mérőgép programozás szabályait, képesek alkalmazni a megszerzett gépészeti-mechanikai ismereteket, amely kiegé-szül rajzi tudással is. A résztvevők képesek önállóan optimális mérőprogramot készíteni CAD-es, és rajzi környezetből.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Koordináta mérőgépek

Koordináta mérőgépek: Mérőgépek története, mérőgépek fajtái, kialakítások közötti különbségek, mérőgépek rendszerei.

2D, 3D koordináta rendszerek: Derékszögű koordináták, polár koordináták, síkbeli-térbeli értelmezések, szabályok. Iteratív koordináta rendszer. Henger koordináta rendszer. Best Fit koordináta rendszer. Gömb koordináta rendszer.

Méréstechnikai alapok, rajzi jellemzők: Rajzi méretezés, vetületek nézetek értelmezése. Bázisok értelmezése.

Mérések előkészítése: Szabvány szerinti hőmérséklet szükségessége, hőmérséklet kompenzáció, befogási rendszerek, mérőgép előkészítése.

Szenzorok bemérései: Szenzorok bemérése, kalibrálása, etalon gömb, referencia tapintó, tapintó rádiusz kompenzáció.

 

 

2. Koordináta mérőgéppel történő mérések

Koordináta mérőgéppel történő mérések: Kézi vezérléses mérések, koordináta rendszer felépítése, kézi-gépi koordináta rendszerek különbségei, bázisok meghatározása, alap beállítások elkészítése, jegyzőkönyv sémák  kiválasztása. 

Geometriai elemek szerkeszthetősége: Geometriai elemek síkba-térben. Elemek szerkesztése. Vetítések, eltolások. 

Mérettűrésezés: Taylor-elv, mérettűrések, legjobb illeszkedések, vonatkozó szabványok ismerete, bázisok fogalma-jelölése.

 

 

 

3. GD&T ismeretek

GD&T ismeretek: Alak-és helyzettűrés, szimbólumok, rajzi elemek ismerete, tűrésezés jelentése (síklapúság, egyenesség, szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, pozíció, köralakúság, hengeresség, koncentricitás, koaxialitás, ütés, profil).

Mérési stratégia kidolgozása: Optimális útvonalak, lehető legrövidebb mérés, Bázisok- és azok váltása, segédeszközök használata.

 

 

4. CNC mérés

CNC mérés: Mérés programozása, CNC paraméterek ismertetése, használata, bizton-sági jellemzők. CAD modell alapú programozás, program futtatása.

Offline programozás: CAD modell alapján offline programozás. Rajz alapján történő paraméteres programozás. Offline programok gépre történő integrálása.

Mérés kiértékelése: Mérési jegyzőkönyvek, kiértékelési módszerek (Gauss, legkisebb-legnagyobb beleírható kör).

Mérési dokumentáció: Visszavezethetőség, grafikus analízisek, grafikus jegyzőköny-vek (CAD alapú), mérési protokoll fajták, mérési segédlet elkészítése.

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 40-60%, 16-24 óra

 

Ajánlott képzéseink: