Train the trainers- Belső trénerek képzése

Kategória: Szervezetfejlesztés

Képzésünket olyan belső trénerek részére dolgoztuk ki, akik termelési környezetben végzik munkájukat.  A képzés alapfilozófiája, hogy az oktatásban végső soron nem az számít, mit okítanak az oktatók, hanem az, mit tanulnak meg a leendő munkavállalók.

A képzés célja:

 

 • A belső trénerek hatékonyabban, magabiztosabban tudják megtartani mind az orientációs, mind a betanító képzéseket.

 • Ismerjék meg a konstruktivista (a résztvevők bevonására építő) tanuláselmélet alapvetéseit, amelyre alapozva hatásos és a résztvevők számára motiváló programot tudnak tartani.

 • Ismerjék meg azokat a prezentációs és kommunikációs alapvetéseket, amelyekkel sikeresen tudják átadni az ismereteket a résztvevőknek.

 • Ismerjék meg az aktív tanulás gyakorlati fogásait. 

 

Az orientációs és betanító munkát végző trénerek főbb kihívásai

 

 • Olyan kapcsolatot kell kialakítaniuk a hallgatókkal, hogy azok bátran merjenek kérdezni, de a tanuláshoz szükséges (ön)fegyelem is megmaradjon.

 • Hatásosnak kell lenniük, hisz övék az első hosszabb találkozás az új munkavállalókkal, így az általuk (tudatosan vagy tudattalanul) átadott üzenetek meghatározóak.

 • Alkalmazkodniuk kell a különböző hátterű, képességű, motivációjú munkavállalókhoz.

 • Le kell győzniük a hallgatóságban megjelenő, a tanulás, a kötelező és unalmas előadások elleni ellenszenvet és át kell fordítaniuk motivációba. 

 
 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE  

 

1. Értékelő felmérés a belső trénerek munkahelyén, munkavégzés közben

 
 • Felmérni, hogy jelenleg hogyan, milyen eszközökkel és milyen minőségben végzik munkájukat a belső trénerek.

 • Visszacsatolást adni nekik munkájukról, oktatási módszereikről. 

 • A megfigyelések birtokában pontosítani a 2 napos tréning programját.

 

Főbb megfigyelési szempontok:

 
 • A hallgatókkal kialakított kapcsolat

 • Az ismeretek átadásának módszerei (egy- és kétirányú kommunikáció, kérdések, szemléltetés, gyakoroltatás, stb.)

 • Az átadott ismeretek strukturálása

 • Az átadott ismeretek megerősítését szolgáló módszerek

 • Verbális és nem verbális kommunikáció

 • A kinyilvánított cégkultúra megjelenése a belső tréner munkájában

 

2.  Kommunikációs és tanulástechnológiai tréning belső trénerek részére

 

I. blokk: Bevezetés

II. blokk: Tanuláselméletek rövid összefoglalása

III. blokk: A kiváló előadásmód 

IV. blokk:  A kiváló tanulási környezet jellemzői

V. blokk: Az aktív tanulás módszerei

VI. blokk: A betanítás folyamata – szimulációs játék

VII. blokk: A belső tréner rugalmasságának eszközei

 
 

3. Személyes egyéni coaching belső trénerek részére

 

A coaching célja:

 • A résztvevők fejlődési folyamatainak tudatosítása, megerősítése.

 • A még meglévő belső korlátok felszabadítása a megoldásközpontú coaching (solution focused coaching) módszerével.

 

A coaching során a coach a belső trénerek erőforrásait mozgósítja, tudást és információt nem ad, nem nyújt képzést. Amennyiben a belső tréner olyan területeket nevez meg, ahol fejlődésre, ismeretekre, best practice-re van szüksége, akkor a coach tanácsadásra vált és így szolgálja ki a belső tréner igényeit - cikkel, előadásokkal, könyv linkekkel látja el a belső trénert. 

 

Ajánlott képzéseink: