Környezetirányítási rendszerek - ISO 14001:2015

Környezetirányítási rendszer Környezetirányítási rendszer

 

A modul célja:
A résztvevő ismerje meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszer és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 14001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.
 
A modul során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 14001:2015 szabvány követelményeit, képes azok értelmezésére és meg tudja határozni, hogy egy folyamat megfelel-e a követelmények-nek. Tudását hatékonyan alkalmazza az környezetirányítási rendszer fejlesztése, alkalmazása és továbbfejlesztése során.
 
Témakörök, követelmények:
 
1 Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 
- Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek
- Az ISO 14001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés
 
 
2 Az ISO 14001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal
- Általános követelmények
- Környezeti politika
- Tervezés
- Bevezetés és működtetés
- Ellenőrzés
- Vezetőségi átvizsgálás
 
 
A modul zárása: 
- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladatmeg-oldások)
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 70-30%, 
 
 

Partnereink , hallgatóink mondták

Fröccsöntő képzésünkről

"Nagyon jónak tartottam az oktatást, a szakmaiság, vagyis az oktató felkészültsége nagyon jó. Érdekes volt a tréning, mert ilyen képzésen még nem jártam. Nagyon korrekt volt. minden aktuális kérdé...

Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor képzés (ISO 17025:2005)

A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségirányítási rendszerével kapcsolatos nemzetközi szabványi követelményekről...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin