Környezetirányítási rendszerek - ISO 14001:2015

Környezetirányítási rendszer Környezetirányítási rendszer

 

A modul célja:
A résztvevő ismerje meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszer és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 14001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.
 
A modul során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 14001:2015 szabvány követelményeit, képes azok értelmezésére és meg tudja határozni, hogy egy folyamat megfelel-e a követelmények-nek. Tudását hatékonyan alkalmazza az környezetirányítási rendszer fejlesztése, alkalmazása és továbbfejlesztése során.
 
Témakörök, követelmények:
 
1 Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 
- Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek
- Az ISO 14001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés
 
 
2 Az ISO 14001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal
- Általános követelmények
- Környezeti politika
- Tervezés
- Bevezetés és működtetés
- Ellenőrzés
- Vezetőségi átvizsgálás
 
 
A modul zárása: 
- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladatmeg-oldások)
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 70-30%, 
 
 

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

IATF 16949:2016 szabvány ismertetés, átképzés

2016.-ban megjelent az új autóipari szabvány, ami az ISO 16949 szabványt váltotta fel. Megjelenését az ISO 9001:2015 szabvány jelentős módosítása indokolta, és az a cél, hogy a különböző szabványok min&ea...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin