Integrált irányítási belső auditor (MIR-KIR) Kiemelt

A modul célja:

Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványokban megfogalmazott elvek és követelmé-nyek elemzése, az integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos elvárások értelmezése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011-n alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Integrált irányítási rendszerek követelményei, alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 

- Minőségirányítási és környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek

- Az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szelleme, folyamatos fejlesztés

- A folyamatközpontú irányítási rendszer megvalósítása integrált irányítási rendszerek esetén

- Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal integrált irányítási rendszer esetében

o Minőségirányítási rendszer, dokumentumok, és dokumentálás integrálr irányítási rendszerek esetében

o Környezeti politika integrálása

o Integrált irányítási rendszer tervezése, bevezetése és működtetése

o Vezetőség felelősségi köre, vezetőségi átvizsgálás integrált irányítási rendszerek esetén

o Gazdálkodás az erőforrásokkal

o A termék előállításának szabályozása integrált irányítási rendszerek esetén

o Mérés, elemzés és fejlesztés integrált irányítási rendszerek esetén

o Ellenőrzés

- Az integrált irányítási rendszer működtetése, fejlesztése

 

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése integrált irányítási rendszerek belső auditja esetén

- Az integrált irányítási rendszerek auditjáról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az integrált irányítási rendszerek auditjának előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete integrált irányítási rendszerek esetében

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az oktató segítségével az ISO 9001 és az ISO 14001 követelményei szerint

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 62-38 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Méréstechnikai képzésünk

"Lenyűgözött az oktató profizmusa valamint nagyon tetszett hogy az oktatás nem maradt meg az elmélet síkján, hanem elmélyedtünk a gyakorlati alkalmazás területén is. Csak ajánlani tudom a képzést."...

Környezetvédelmi ügyintéző (KIR ügyintéző)

Környezetvédelmi ügyintéző, környezetvédelmi megbízott képzés: Alapos, minőségi, gyakorlatias képzés a felkészült környezetvédelmi munkatársért.   A képzés célja: ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin