ISO 14001 szabványértelmezés

 

A képzés célja:

A résztvevő ismerje meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 14001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

 

A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 14001 szabvány követelményeit, képes azok értelmezésére és meg tudja határozni, hogy egy folyamat megfelel-e a követelmények-nek. Tudását hatékonyan alkalmazza az környezetirányítási rendszer fejlesztése, alkalmazása és továbbfejlesztése során.

 

Témakörök, követelmények:

 

1) Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása

-  Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek

-  Az ISO 14001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés

 

2) Az ISO 14001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal

-  Általános követelmények

-   Környezeti politika

-   Tervezés

-   Bevezetés és működtetés

-   Ellenőrzés

-   Vezetőségi átvizsgálás

                                                                                                             

A modul zárása:

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladat-megoldások)

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Partnereink , hallgatóink mondták

PBKIK Oktatási Központ Kft. (Pécs)

A TEKT Kft.szolgáltatás nyújtása megfelel a minőségi elvárásoknak, a munkatársak szakmai felkészültsége kiváló....

Termék jóváhagyási folyamat (PPAP képzés)

A modul célja: Az IATF Előzetes minőségtervezés (APQP) és termék jóváhagyás (PPAP) útmutatói szerinti előzetes minőségtervezési folyamat ismertetése. A minőségtervezés céljának, fázisaina...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin