ISO 9001 szabványértelmezés

A képzés célja:

A résztvevő ismerje meg a minőségirányítás alapelveit, a minőségirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 9001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.
 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 9001 szabvány követelményeit, képes azok értelmezésére, és meg tudja határozni, hogy egy folyamat megfelel-e a követelményeknek. Tudását képes hatékonyan alkalmazni a minőségirányítási rendszer fejlesztése, alkalmazása és továbbfejlesztése során.
 
Témakörök, követelmények:
 
1 Minőségirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 
- Minőségirányítási alapfogalmak és alapelvek
- Minőségköltségek elmélet és gyakorlati feladat
- Az ISO 9001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés
- A folyamatközpontú irányítási rendszer
 
 
2 Az ISO 9001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal
- Minőségirányítási rendszer
- Dokumentumok, és dokumentálás
- Vezetőség felelősségi köre
- Gazdálkodás az erőforrásokkal
- A termék előállítása
- Mérés, elemzés és fejlesztés
- A minőségirányítási rendszer működtetése, fejlesztése
 
 
A modul zárása:
Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 70-30%, 
 
 

Partnereink , hallgatóink mondták

Dewhurst Hungary Kft. (Sóskút)

Munkatársaik szakértelmükkel, kitartásukkal, lelkiismeretes munkájukkal a megbízói igényeinket magas minőségi színvonalon, rugalmasan és kifogástalanul teljesítették. ...

ISO 13485 orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszer belső auditor

A modul célja: A képzés célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek az orvostechnikai eszközök tervezésének, gyártásának és üzemeltetésének minőségirányítási rendszeré...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin