ISO 9001 szabványértelmezés

A modul célja:

A résztvevő ismerje meg a minőségirányítás alapelveit, a minőségirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 9001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.
 
A modul során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 9001 szabvány követelményeit, képes azok értelmezésére, és meg tudja határozni, hogy egy folyamat megfelel-e a követelményeknek. Tudását képes hatékonyan alkalmazni a minőségirányítási rendszer fejlesztése, alkalmazása és továbbfejlesztése során.
 
Témakörök, követelmények:
 
1 Minőségirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 
- Minőségirányítási alapfogalmak és alapelvek
- Minőségköltségek elmélet és gyakorlati feladat
- Az ISO 9001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés
- A folyamatközpontú irányítási rendszer
 
 
2 Az ISO 9001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal
- Minőségirányítási rendszer
- Dokumentumok, és dokumentálás
- Vezetőség felelősségi köre
- Gazdálkodás az erőforrásokkal
- A termék előállítása
- Mérés, elemzés és fejlesztés
- A minőségirányítási rendszer működtetése, fejlesztése
 
 
A modul zárása:
Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 70-30%, 
 
 

Partnereink , hallgatóink mondták

Delphi - Autóipari belső auditor képzés

"Nagyon érezhető volt az oktatók szakmaisága és rugalmassága! Az átadott tudásanyag nem volt száraz, hanem meglehetősen érdekes. Minden feltett kérdésre korrekt választ kaptunk."...

Rendszerfejlesztés

Irányítási rendszerek fejlesztése      Az irányítási rendszerek fejlesztése elengedhetetlen része a rendszerek működtetésének, az erőforrásoka viszont elvonja a mindennapi munkától. &...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin