ISO 9001 szabványértelmezés

A képzés célja:

A résztvevő ismerje meg a minőségirányítás alapelveit, a minőségirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni az ISO 9001 szabvány előírásait, annak hatását a szabályozott folyamatokra.
 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő megismerte és elsajátította az ISO 9001 szabvány követelményeit, képes azok értelmezésére, és meg tudja határozni, hogy egy folyamat megfelel-e a követelményeknek. Tudását képes hatékonyan alkalmazni a minőségirányítási rendszer fejlesztése, alkalmazása és továbbfejlesztése során.
 
Témakörök, követelmények:
 
1 Minőségirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 
- Minőségirányítási alapfogalmak és alapelvek
- Minőségköltségek elmélet és gyakorlati feladat
- Az ISO 9001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés
- A folyamatközpontú irányítási rendszer
 
 
2 Az ISO 9001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal
- Minőségirányítási rendszer
- Dokumentumok, és dokumentálás
- Vezetőség felelősségi köre
- Gazdálkodás az erőforrásokkal
- A termék előállítása
- Mérés, elemzés és fejlesztés
- A minőségirányítási rendszer működtetése, fejlesztése
 
 
A modul zárása:
Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 70-30%, 
 
 

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

Nemzetközi Élelmiszer Szabvány-IFS belső auditor

A képzés célja a résztvevőknek bemutatni az IFS v6 (Nemzetközi Élelmiszer Szabványt), mely a kereskedelmi láncok által kidolgozott, nemzetközi szintéren harmonizált követelményrendszer. A képzés során a r...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin