Környezetirányítási rendszer belső auditor (ISO 14001:2015)

Környezetirányítási belső auditor Környezetirányítási belső auditor

A modul célja:

Az ISO 14001:2015 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítá-si rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011-n alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1 Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 

- Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek

- Az ISO 14001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés

- Az ISO 14001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal

- Általános követelmények

- Környezeti politika

- Tervezés

- Bevezetés és működtetés

- Ellenőrzés

- Vezetőségi átvizsgálás

 

 

2 A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése környezetirányítási rendszerek auditja esetére

- A környezetirányítási rendszerek auditjáról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- A környezetirányítási rendszer audit előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a környezetirányítási rendszer belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása

- A környezetirányítási rendszer audit során található tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az ISO 14001 szabvány szerint az oktató segítségével

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42 %, 

 

Ajánlott képzések:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Partnereink , hallgatóink mondták

Nyílt mérőeszköz kezelő képzésünk

Nagyon tartottam tőle, hogy száraz tananyagot fogok hallgatni, ehhez képest igazán pozitívan csalódtam. Mind az oktatási anyag mind pedig az odaadott tananyag az elvártnak megfelelt, később is forgatni fogom. Szívesen ajánlom mindenkinek aki ebben...

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek - ISO 18001

MEBIR rendszer - ISO 18001     A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (MEBIR) bevezetésével a minőségirányítási rendszerekhez hasonlóan a cégek célja,...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin