Környezetirányítási rendszer belső auditor (ISO 14001:2015)

Környezetirányítási belső auditor Környezetirányítási belső auditor

A modul célja:

Az ISO 14001:2015 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítá-si rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011:2011-n alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1 Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 

- Környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek

- Az ISO 14001 szabvány szelleme, folyamatos fejlesztés

- Az ISO 14001 szabvány követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal

- Általános követelmények

- Környezeti politika

- Tervezés

- Bevezetés és működtetés

- Ellenőrzés

- Vezetőségi átvizsgálás

 

 

2 A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése környezetirányítási rendszerek auditja esetére

- A környezetirányítási rendszerek auditjáról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- A környezetirányítási rendszer audit előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a környezetirányítási rendszer belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása

- A környezetirányítási rendszer audit során található tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az ISO 14001 szabvány szerint az oktató segítségével

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42 %, 

 

Ajánlott képzések:

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Partnereink , hallgatóink mondták

COCO Szépség és Egészség Központ Egyéni Cég (Pécs)

A professzionális tudás maximális segítőkészséggel párosul....

Mérőrendszerek elemzése (MSA)

A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai és a minőségirányítási rendszerben alkalmazandó méréses vizsgálatokhoz használt eszközök adott feladatra való alkalma...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin