Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor képzés (ISO 17025:2018)

Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségirányítási rendszerével kapcsolatos nemzetközi szabványi követelményekről és a laboratóriumok akkreditálási eljárásának folyamatáról. A résztvevők ismerjék meg az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeit, sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának folyamatára vonatkozó ismereteket, legyenek képesek a laborató-riumi minőségirányítási rendszer belső auditjait lefolytatni a tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes a laboratóriumi minőségirányítási rendszer folyamatainak felülvizsgálatára, birtokában van a folyamatos fejlesztésére vonatkozó kompetencia. A sikeresen végzett résztvevő képes a laboratóriumi minőségirányítási rendszer belső auditjainak tervezésére és végrehajtására, birtokában vannak a megfelelő dokumentálási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kompetenciák és az auditori személyes kompetenciák (kommunikáció, kérdezéstechnika, etikus viselkedés szabályai).

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Laboratóriumi minőségirányítási rendszerek általános követelményei

- A minőség jelentése a laboratóriumok számára, metrológiai alapok

- Laboratóriumok akkreditálási folyamata

- Az ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek ismertetése, összehasonlítás az ISO 9001 követelményeivel

- Irányítási követelmények

- Műszaki követelmények 

 

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése, kalibráló és mérőlaboratóriumok auditálási követelményei

- Általánosan laboratórium auditról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az ISO 17025:2018 szerint laboratórium belső audit előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a laboratórium belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása az ISO 17025:2018 követelményei alapján

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete laboratórium audit esetén

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – a laboratórium auditja az irányítási követelmények és egy kiválasztott kalibrálási/mérési utasítás auditálása az oktató segítségével

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 67-33 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

Autóipari minőségirányítási belső auditor (IATF 16949:2016)

A képzés célja: Az IATF 16949:2016 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, az ISO 9001:2015 szabványváltozás hatása az autóiparra. A minőségirányítási rendszert meghat&aacu...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin