Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor képzés (ISO 17025:2018)

Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségirányítási rendszerével kapcsolatos nemzetközi szabványi követelményekről és a laboratóriumok akkreditálási eljárásának folyamatáról. A résztvevők ismerjék meg az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeit, sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának folyamatára vonatkozó ismereteket, legyenek képesek a laborató-riumi minőségirányítási rendszer belső auditjait lefolytatni a tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes a laboratóriumi minőségirányítási rendszer folyamatainak felülvizsgálatára, birtokában van a folyamatos fejlesztésére vonatkozó kompetencia. A sikeresen végzett résztvevő képes a laboratóriumi minőségirányítási rendszer belső auditjainak tervezésére és végrehajtására, birtokában vannak a megfelelő dokumentálási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kompetenciák és az auditori személyes kompetenciák (kommunikáció, kérdezéstechnika, etikus viselkedés szabályai).

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Laboratóriumi minőségirányítási rendszerek általános követelményei

- A minőség jelentése a laboratóriumok számára, metrológiai alapok

- Laboratóriumok akkreditálási folyamata

- Az ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek ismertetése, összehasonlítás az ISO 9001 követelményeivel

- Irányítási követelmények

- Műszaki követelmények 

 

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése, kalibráló és mérőlaboratóriumok auditálási követelményei

- Általánosan laboratórium auditról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az ISO 17025:2018 szerint laboratórium belső audit előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a laboratórium belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása az ISO 17025:2018 követelményei alapján

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete laboratórium audit esetén

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – a laboratórium auditja az irányítási követelmények és egy kiválasztott kalibrálási/mérési utasítás auditálása az oktató segítségével

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 67-33 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Gia Form Kft.

Az oktatáson olyan információkat szereztem, amit fel tudok használni a munkám során, egyúttal meg is könnyítik azt....

ISO 14001 szabványértelmezés

  A képzés célja: A résztvevő ismerje meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszert és követelményeit. A sikeresen végzett résztvevő ismerje és tudja alkalmazni ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin