Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a Statisztikai folyamatszabályozás (SPC) alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek adott helyzetben megfelelően dönteni, közbeavatkozni, statisztikai jellemzők alapján folyama-tokat auditálni, fejlesztési javaslatokat hozni.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők megismerték és értik a Statisztikai folyamat-szabályozás (SPC) elméletét, elsajátították az SPC eszközeit, módszereit, folyamatát. A vég-zett résztvevők képesek az SPC bevezetésére, alkalmazására az elsajátított módszerek, eszkö-zök használatára.

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Az SPC statisztikai háttere 

- Elemi statisztika: középponti tendencia és szóródás mutatók

- Elemi statisztika: a különböző eloszlások

- Konfidencia intervallumok

 

A folyamatok és azok változásai

- A hibaokok természete

- Folyamattípusok

- Szabályozó határok

- Szabályozó határ számítási feladatok

 

 

Minőségképesség

- Minőségképességi mutatók

- Minőségképesség számítási feladatok

 

Szabályozó kártyák

- Méréses Szabályozó kártyák szerkezete, 

- A szabályozókártyák típusai (Méréses kártyák, Trend kártyák, Minősítéses szabályozó-kártyák)

- papír alapú kártyák 

- elektronikus kártyák – eSPC

- szabályozó határok kiszámolása gyakorlattal 

- A működő kártyák értelmezése

- Minősítéses adatok szabályozása

 

Az SPC bevezetésének lépései

- Az SPC bevezetésének folyamata

- Az SPC paraméterek meghatározása

- Az ésszerű alcsoportképzés meghatározása

- A megfelelő gyakoriság és mintanagyság meghatározása

- A leggyakoribb hibák az alkalmazásnál

- A mérőrendszerek szerepe az SPC-ben

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Fröccsöntő képzésünkről

"Nagyon jónak tartottam az oktatást, a szakmaiság, vagyis az oktató felkészültsége nagyon jó. Érdekes volt a tréning, mert ilyen képzésen még nem jártam. Nagyon korrekt volt. minden aktuális kérdé...

Alapfokú ügyfélszolgálati képzés

Az ügyfélszolgálati munka jelentősége mit sem változott az elmúlt 10 évben. Egyre több cég alkalmaz automata ügyfélirányító rendszert a telefonos kommunikáció során, miközben az ügyfelek tov&aac...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin