Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a Statisztikai folyamatszabályozás (SPC) alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek adott helyzetben megfelelően dönteni, közbeavatkozni, statisztikai jellemzők alapján folyama-tokat auditálni, fejlesztési javaslatokat hozni.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők megismerték és értik a Statisztikai folyamat-szabályozás (SPC) elméletét, elsajátították az SPC eszközeit, módszereit, folyamatát. A vég-zett résztvevők képesek az SPC bevezetésére, alkalmazására az elsajátított módszerek, eszkö-zök használatára.

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Az SPC statisztikai háttere 

- Elemi statisztika: középponti tendencia és szóródás mutatók

- Elemi statisztika: a különböző eloszlások

- Konfidencia intervallumok

 

A folyamatok és azok változásai

- A hibaokok természete

- Folyamattípusok

- Szabályozó határok

- Szabályozó határ számítási feladatok

 

 

Minőségképesség

- Minőségképességi mutatók

- Minőségképesség számítási feladatok

 

Szabályozó kártyák

- Méréses Szabályozó kártyák szerkezete, 

- A szabályozókártyák típusai (Méréses kártyák, Trend kártyák, Minősítéses szabályozó-kártyák)

- papír alapú kártyák 

- elektronikus kártyák – eSPC

- szabályozó határok kiszámolása gyakorlattal 

- A működő kártyák értelmezése

- Minősítéses adatok szabályozása

 

Az SPC bevezetésének lépései

- Az SPC bevezetésének folyamata

- Az SPC paraméterek meghatározása

- Az ésszerű alcsoportképzés meghatározása

- A megfelelő gyakoriság és mintanagyság meghatározása

- A leggyakoribb hibák az alkalmazásnál

- A mérőrendszerek szerepe az SPC-ben

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Mérőeszköz felülgyelő képzésünk

"Interaktív volt az oktatás. Az oktató minden kérdésünkre egyértelmű válaszokat adott annak ellenére, hogy nagyon sokrétű kérdéseket kapott –mivel 5 különböző cégtől érkeztek a hallgatók. ...

Környezetirányítási Rendszerek - ISO-4001

A szabványkövetelmény szerinti folyamatorientált belsőaudit tervezése, végrehajtása, értékelése, nyomon követése sok gyakorlati példával, helyzetgyakorlatokkal, melyekhez a megrendelővel előre egyeztetve a megrendelő folyamatait felhasználva alakítunk ki. Ajánljuk a leendő belső auditoroknak, és azoknak, akik a vevői é...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin