Termék és folyamat hibamód és hatáselemzés (DFMEA, PFMEA)

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a termék hibamód és hatáselemzés (FMEA) készítésének alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek a termék tervezése során adott helyzetben megfelelően dönteni, fejlesztési javaslatokat hozni.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a hibamód és hatáselemzés elkészítésének fázisait. Képesek a lehetséges hibák, azok hatásának és okának meghatározására és számszerűsítésére. Képesek meghatározni milyen esetekben kell a lehetséges, hogy mely hibára szükséges további elemzéseket folytatni.

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Az FMEA rendszer, a termék és a folyamat FMEA helye a minőségtervezési folyamatban

- Az FMEA folyamat

- Termékspecifikációk

- Speciális jellemzők és kezelésük

- A termék FMEA elkészítéséhez javasolt team

 

 

A termék FMEA elkészítésének folyamata

- Blokkdiagram és paraméter diagram

- A lehetséges meghibásodások és azok hatása a vevőre, a súlyosság értékelése

- A meghibásodás lehetséges oka vagy okai, az előfordulás értékelése

- A kiértékelés és ellenőrzés módja, hatékonyságának értékelése

- A kockázati tényező számítása

- A javító intézkedések meghatározásának alapelvei, dokumentálásuk a termék FMEA-ben.

- Termék FMEA példák kidolgozása

 

 

A folyamat FMEA elkészítésének folyamata

- A lehetséges meghibásodások és azok hatása a vevőkre és a következő folyamatlépé-sekre,

- a súlyosság értékelése

- A meghibásodás lehetséges oka vagy okai, az előfordulás értékelése

- A kiértékelés és ellenőrzés módja, hatékonyságának értékelése

- A kockázati tényező számítása

- A javító intézkedések meghatározásának alapelvei, dokumentálásuk a folyamat FMEA-ben

- Folyamat FMEA példák kidolgozása

- A folyamat FMEA kimenő adatai, azok kapcsolata a Control Plannel.

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

Rendszerfejlesztés

Irányítási rendszerek fejlesztése      Az irányítási rendszerek fejlesztése elengedhetetlen része a rendszerek működtetésének, az erőforrásoka viszont elvonja a mindennapi munkától. &...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin