Termék és folyamat hibamód és hatáselemzés (DFMEA, PFMEA)

A modul célja:

A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a termék hibamód és hatáselemzés (FMEA) készítésének alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek a termék tervezése során adott helyzetben megfelelően dönteni, fejlesztési javaslatokat hozni.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik a hibamód és hatáselemzés elkészítésének fázisait. Képesek a lehetséges hibák, azok hatásának és okának meghatározására és számszerűsítésére. Képesek meghatározni milyen esetekben kell a lehetséges, hogy mely hibára szükséges további elemzéseket folytatni.

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Az FMEA rendszer, a termék és a folyamat FMEA helye a minőségtervezési folyamatban

- Az FMEA folyamat

- Termékspecifikációk

- Speciális jellemzők és kezelésük

- A termék FMEA elkészítéséhez javasolt team

 

 

A termék FMEA elkészítésének folyamata

- Blokkdiagram és paraméter diagram

- A lehetséges meghibásodások és azok hatása a vevőre, a súlyosság értékelése

- A meghibásodás lehetséges oka vagy okai, az előfordulás értékelése

- A kiértékelés és ellenőrzés módja, hatékonyságának értékelése

- A kockázati tényező számítása

- A javító intézkedések meghatározásának alapelvei, dokumentálásuk a termék FMEA-ben.

- Termék FMEA példák kidolgozása

 

 

A folyamat FMEA elkészítésének folyamata

- A lehetséges meghibásodások és azok hatása a vevőkre és a következő folyamatlépé-sekre,

- a súlyosság értékelése

- A meghibásodás lehetséges oka vagy okai, az előfordulás értékelése

- A kiértékelés és ellenőrzés módja, hatékonyságának értékelése

- A kockázati tényező számítása

- A javító intézkedések meghatározásának alapelvei, dokumentálásuk a folyamat FMEA-ben

- Folyamat FMEA példák kidolgozása

- A folyamat FMEA kimenő adatai, azok kapcsolata a Control Plannel.

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Partnereink , hallgatóink mondták

2 napos belső auditor képzés

"Az első nap szabványismeret etap meglehetősen részletes volt, ezért nap végére elfáradtam, bár tudom, hogy ez az alapja a korrekt belső auditori munkának. Szerencsére a második nap sokkal interaktívabb volt, amikor a termelésbe...

Hibamód és hatás elemzés (FMEA) képzés

A modul célja: A résztvevők megismertetése a hibamód és hatás elemzés FMEA és Control Plan kidolgozá-sának követelményeivel és a kidolgozás folyamatával, ezen belül az egyes elemek meghatározá...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin