Termék jóváhagyási folyamat (PPAP képzés)

PPAP képzés PPAP képzés

A modul célja:

Az IATF Előzetes minőségtervezés (APQP) és termék jóváhagyás (PPAP) útmutatói szerinti előzetes minőségtervezési folyamat ismertetése. A minőségtervezés céljának, fázisainak, mérföldköveinek ismertetése, a minőségtervezési projekt tervezésének, lebonyolításának, nyomon követésének elsajátíttatása, a termék jóváhagyás követelményeinek ismertetése.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők ismerik és értik a minőségtervezés lépéseit, folyamatát, szerepét az érték előállító folyamatokban, képesek minőségtervezési projektek előkészítésére, lebonyolítására, nyomon követésére. A résztvevők képesek a termékjóváhagyás vevői követelményeinek azonosítására, ismerik és tudják a jóváhagyás folyamatát, a megfelelő tevékenységek elvégzésének és feljegyzések elkészítésének szabályait.

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Projektmenedzsment alapok

Projektelmélet és projektszemlélet

 

Minőségköltségek

Minőségköltségek és az előzetek minőségtervezés kapcsolata

Minőségköltség gyakorlat

 

 

Termék és folyamattervezés

Termékspecifikációk, speciális jellemzők

Tervezés szakasza, termék, prototípus

Terméktervezési gyakorlat

Folyamattervezés szakasza

Termékjóváhagyás

Folyamattervezési gyakorlat

 

 

PPAP

PPAP definíciója, célja, helye az APQP-ban

PPAP benyújtás, vevő értesítése

Rajzok, specifikációk, dokumentumok azonosítása

Folyamat dokumentumai, Run & rate, SPR

Riportok

Riportok, folyamatképesség

Folyamatképesség gyakorlat

PSW benyújtási szintek

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladatmeg-oldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Nyílt mérőeszköz kezelő képzésünk

Nagyon tartottam tőle, hogy száraz tananyagot fogok hallgatni, ehhez képest igazán pozitívan csalódtam. Mind az oktatási anyag mind pedig az odaadott tananyag az elvártnak megfelelt, később is forgatni fogom. Szívesen ajánlom mindenkinek aki ebben...

Minőségellenőr képzés

A képzés célja: A résztvevők szerezzenek ismereteket a minőségbiztosítás és minőségirányítás tárgyköreiben. Az intenzív, gyakorlatorientált modult sikeresen elvégzett résztvevők érts...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin