Termék jóváhagyási folyamat (PPAP képzés)

PPAP képzés PPAP képzés

A modul célja:

Az IATF Előzetes minőségtervezés (APQP) és termék jóváhagyás (PPAP) útmutatói szerinti előzetes minőségtervezési folyamat ismertetése. A minőségtervezés céljának, fázisainak, mérföldköveinek ismertetése, a minőségtervezési projekt tervezésének, lebonyolításának, nyomon követésének elsajátíttatása, a termék jóváhagyás követelményeinek ismertetése.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők ismerik és értik a minőségtervezés lépéseit, folyamatát, szerepét az érték előállító folyamatokban, képesek minőségtervezési projektek előkészítésére, lebonyolítására, nyomon követésére. A résztvevők képesek a termékjóváhagyás vevői követelményeinek azonosítására, ismerik és tudják a jóváhagyás folyamatát, a megfelelő tevékenységek elvégzésének és feljegyzések elkészítésének szabályait.

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Projektmenedzsment alapok

Projektelmélet és projektszemlélet

 

Minőségköltségek

Minőségköltségek és az előzetek minőségtervezés kapcsolata

Minőségköltség gyakorlat

 

 

Termék és folyamattervezés

Termékspecifikációk, speciális jellemzők

Tervezés szakasza, termék, prototípus

Terméktervezési gyakorlat

Folyamattervezés szakasza

Termékjóváhagyás

Folyamattervezési gyakorlat

 

 

PPAP

PPAP definíciója, célja, helye az APQP-ban

PPAP benyújtás, vevő értesítése

Rajzok, specifikációk, dokumentumok azonosítása

Folyamat dokumentumai, Run & rate, SPR

Riportok

Riportok, folyamatképesség

Folyamatképesség gyakorlat

PSW benyújtási szintek

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladatmeg-oldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Méréstechnikai képzésünk

"Lenyűgözött az oktató profizmusa valamint nagyon tetszett hogy az oktatás nem maradt meg az elmélet síkján, hanem elmélyedtünk a gyakorlati alkalmazás területén is. Csak ajánlani tudom a képzést."...

ISO 2015 átképző nap

A képzés célja:   A ISO 9001  szabvány legújabb módosításának megismertetése. A 2015-ös szabvány változásainak bemutatása. A már meglévő ISO 9001 szabvány ismerettel rende...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin