Vállalati auditorok szakmai, tárgyalástechnikai és kommunikációs továbbképzése

Vállalati auditoroknak szakmai továbbképzés Vállalati auditoroknak szakmai továbbképzés

A modul célja: 

Az ISO/TS 16949 szabvány által megkövetelt folyamat- és termékaudit elvek és követelmények ismertetése, valamint az auditorok kommunikációs képességének fejlesztése.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák: 

A sikeresen végzett autóipari belső auditor alkalmas az ISO/TS 16949 szabvány szerinti folyamat- és termékaudit elvégzésére, a folyamatok és specifikációk értelmezésére, a dokumentumok auditálására. Az auditok során képes felismerni a kommunikációs problémákat és azokat megfelelően kezelni. 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

Az ISO/TS szabvány alapelvei, modellje

Autóipari irányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása

Az ISO TS 16949 szabvány alapelveinek bemutatása fogalmak, modell, követelmények, fejlesztés

Folyamatorientált megközelítés

 

Folyamataudit és termékaudit

Folyamataudit esettanulmány ismertetése, feldolgozása

Termékaudit ismertetése 

A QS 9000-es kézikönyvekben történt változások és azok hatása a rendszer és folyamat auditra

 

Haladó auditori kommunikációs ismeretek

Az audit sajátos kommunikációs helyzete, avagy a sikeres kommunikáció alapjai

Leggyakoribb kommunikációs helyzetek az audit során

A hatásos és hatékony auditori kommunikáció elméleti alapjai 

MBTI személyiségtípusok

Gyakorlati feladatok, helyzetgyakorlatok

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin