Vállalati auditorok szakmai, tárgyalástechnikai és kommunikációs továbbképzése

Vállalati auditoroknak szakmai továbbképzés Vállalati auditoroknak szakmai továbbképzés

A modul célja: 

Az IATF 16949:2016-os szabvány által megkövetelt folyamat- és termékaudit elvek és követelmények ismertetése, valamint az auditorok kommunikációs képességének fejlesztése.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák: 

A sikeresen végzett autóipari belső auditor alkalmas az IATF 16949:2016 szabvány szerinti folyamat- és termékaudit elvégzésére, a folyamatok és specifikációk értelmezésére, a dokumentumok auditálására. Az auditok során képes felismerni a kommunikációs problémákat és azokat megfelelően kezelni. 

 

Témakörök, követelmények:

 

Az IATF 16949:2016 szabvány alapelvei, modellje

Autóipari irányítási alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása

Az IATF 16949:2016 szabvány alapelveinek bemutatása fogalmak, modell, követelmények, fejlesztés

Folyamatorientált megközelítés

 

Folyamataudit és termékaudit

Folyamataudit esettanulmány ismertetése, feldolgozása

Termékaudit ismertetése 

A QS 9000-es kézikönyvekben történt változások és azok hatása a rendszer és folyamat auditra

 

Haladó auditori kommunikációs ismeretek

Az audit sajátos kommunikációs helyzete, avagy a sikeres kommunikáció alapjai

Leggyakoribb kommunikációs helyzetek az audit során

A hatásos és hatékony auditori kommunikáció elméleti alapjai 

MBTI személyiségtípusok

Gyakorlati feladatok, helyzetgyakorlatok

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Izotóp Intézet Kft.

A szolgáltatás színvonalát kiválónak tartjuk....

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin