VDA 6.3 Belső folyamatauditor

Az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 szabványok szerinti folyamatszemléletű megközelítés, valamint a megfelelő vevő specifikus követelmények figyelembevételével a képzés résztvevői előadások és esettanulmányok segítségével megtanulják a VDA 6.3 audit kérdéslista alkalmazását.

 

A képzés célja:

A német autóipari minőségirányítási szabványok alapelveinek ismertetése, valamint a VDA 6.3 folyamataudit követelményrendszerének, céljának és tartalmának megértése. 
A tanfolyamon résztvevők elsajátítják a VDA 6.3-as folyamataudit követelményeit, az alapvető auditálási technikákat, amelyek segítségével önállóan tudnak VDA 6.3 iránymutatása szerint belső folyamatauditokat tervezni és végrehajtani.
 
 
A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák:
  • Folyamatok auditálása; 
  • Alapvető auditálási technikák és az auditok általános folyamatának ismerete; 
  • VDA 6.3 követelményrendszer ismerete; 
  • Rendszer és folyamatszabályozás kapcsolatának ismerete.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
 
Autóiparban legalább 3 éves szakmai gyakorlat, ebből 1 év minőségirányítás vagy folyamatirányítás területén.
 
 
Tematika:
 
1. nap 
- A résztvevők köszöntése, kölcsönös bemutatkozás. a tanfolyam menetének ismertetése.
- Bevezetés a minőségrendszerek irányelveibe, az ISO 900x, VDA szabványok vázlatos ismertetése 
- Az ISO 9001:2015 folyamatmodellje – folyamatszabályozási követelmények
- Csoportmunka, folyamat meghatározása – folyamatparaméterek meghatározása prezentációk
- Újítások a korábbi VDA 6.3 képest
- A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése
 
2. nap 
- A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése 
- Audit típusok, az auditok célja és általános lefolyása az auditálás előkészítése, auditok lefolytatása, záró megbeszélés
 
3. nap 
- Auditok dokumentálása, kérdéskatalógus a folyamat auditokhoz.
- Folyamatauditra vonatkozó eljárások, formanyomtatványok és auditdokumentáció bemutatása 
- Csoportmunka, hallgatók által kiválasztott folyamat kiértékelése
- Auditgyakorlatok 
- A folyamatok fejlesztése, korrekciós intézkedések
- Írásbeli vizsga
- Konzultáció
 
Képzés zárása, vizsga:
Az értékelés a tanfolyam végén a kibocsátott tananyag alapján, feleletválasztós teszttel történik. Megszerezhető minősítések: megfelelt/ nem felelt meg. A megfelelt minősítéshez a vizsgán min. 60%-ot kell elérnie a résztvevőnek. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges. 
 

 

Kapcsolódó képzéseink:

Autóipari minőségirányítási belső auditor (IATF 16949:2016)

Minőségirányítási belső auditor (ISO 9001:2015)

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

PBKIK Oktatási Központ Kft. (Pécs)

A TEKT Kft.szolgáltatás nyújtása megfelel a minőségi elvárásoknak, a munkatársak szakmai felkészültsége kiváló....

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin