A képzés célja: A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni és elsajátíttatni a legalapvetőbb vezetési és menedzsment ismereteket, eszközöket, módszereket.  
A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevőkben tudatosuljon az előre gondolkodás és tervezés elve, módszertana, melyek elsajátításán keresztül képesek azokat alkalmazni a vállalati gyakorlatban. A résztvevők megismerjék a szervezeti folyamatok felmérésének, elemzésének, és a folyamatok tervezésének és újraszervezésének módszertanát.     A modul során megszerezhető kompetenciák: A modult…
Akkreditált képzésként (PL-7525) is elérhető.   A képzés célja Segítséget nyújt, a munkatársak számára a különféle innovációs folyamatok menedzselésében. A képzés lényegét a projektek és az azok megvalósítását, menedzselését segítő technikák, módszerek és azok megismerése, átadása képezi.  
A képzés célja   A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni és elsajátíttatni olyan technikákat, melyek segítségével képesek felmérni és definiálni a különböző szervezeteket és azok folyamatait, továbbá képesek azokat újraszervezni, irányítani és fejleszteni a minőség és a hatékonyság folyamatos növelése érdekében.  
A gyorsan pörgő, kihívásokkal teli munkaidő jelentős részében a fókuszált, konvergens gondolkodásra van szükség, miközben a kreativitás divergens és időt igénylő folyamat. Ezen ellentmondás kihívást jelent minden szervezet számára. A kihívás megválaszolására a sikeres, kreatív, innovatív cégek „fekvőrendőröket” építenek a szervezetbe, annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsenek a lelassulásra. Ezt a…
A képzés célja: A képzés célja a résztvevőket megismertetni az önismeret, a kommunikáció és a konfliktuskezelés fogalmaival, eszközeivel, folyamataival elméletre épülő helyzetgyakorlatokon, tréningeken keresztül.  
Munkahelyi konfliktusok kezelése "A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége." (Dan Millman) A konfliktusépítés veszélyes kifejezés. A legtöbb ember és a legtöbb szervezet arra vágyik, hogy egyáltalán ne legyen konfliktusa. Akinek konfliktusa van, annak problémája van, azzal valami nincs rendben.  
A konfliktus kezelő tréning célja:  A résztvevők ismerkedjenek meg a konfliktusok kialakulásának okaival, lefolyásának törvényszerűségeivel és pszichológiai mechanizmusaival. Ismerjék meg és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni munkahelyi konfliktusaik megoldásában.   A modul során megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevők képesek a kapcsolati és…
A képzés célja a képzés során megszerezhető kompetenciák: Antidiszkriminációs és együttműködési készséget fejlesztő képzés célja, hogy a legszélesebb értelemben vett megkülönböztetések, szegregáció formái ellen felvértezze a résztvevőket. Az etnikai megkülönböztetés mellett a nemi, fizikai, életkori, munkanélküliekkel szembeni diszkrimináció közös, hamis alapjaira mutatunk rá, és megismertetjük az ezeket sikeresen feloldó technikákat.…
Coaching csapatoknak A csapat nem hasonlítható egy géphez, amelynek elemei bármikor kicserélhetőek, hanem egy élő, dinamikus rendszer, kimondott és ki nem mondott szabályokkal, tervekkel, vakfoltokkal, elvárásokkal, hangulatokkal.  
A modul célja:  A résztvevők ismerjék meg a nemzetközi gyakorlatban bevált motivációs elméleteket és ültessék át azokat saját gyakorlatukba, hogy képesek legyenek hatékonyan motiválni mun-katársaikat.    A modul során megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevők képesek önmaguk és munkatársaik sikeres motiválására, a produktív stresszben rejlő erő kiaknázására, a munkatársak készségeihez…
A tréning célja:  A konfliktuskezelés tréning célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a konfliktusok kialakulásának okaival, lefolyásának törvényszerűségeivel és pszichológiai mechanizmusaival. Ismerjék meg és gyakorolják azokat a konfliktuskezelési stílusokat és hatékony eszközöket, amelyeket sikerrel tudnak alkalmazni munkahelyi konfliktusaik megoldásában.   Megszerezhető kompetenciák: A sikeresen végzett résztvevők képesek a kapcsolati és…
Képzésünket olyan belső trénerek részére dolgoztuk ki, akik termelési környezetben végzik munkájukat.  A képzés alapfilozófiája, hogy az oktatásban végső soron nem az számít, mit okítanak az oktatók, hanem az, mit tanulnak meg a leendő munkavállalók.
TERMELŐ ÜZEMEK GYAKORLATI OKTATÓINAK FELKÉSZÍTÉSE A „Z” GENERÁCIÓS FIATALOK FOGADÁSÁRA   Napjainkban a felgyorsult világban gyorsabban váltják egymást a generációk és egyre nagyobb különbségek és ezekből adódón egyre nagyobb szakadékok keletkeznek közöttük. A munkahelyen 3-4 generációnak kell együttműködnie, eredményesen és hatékonyan együtt dolgoznia. A munkáltatók számára a generációk közötti tudásátadás…
Generációmenedzsment   Miért van szükség a képzésre? Napjainkban a felgyorsult világban gyorsabban váltják egymást a generációk és egyre nagyobb különbségek és ezekből adódón egyre nagyobb szakadékok keletkeznek közöttük. A munkahelyen 3-4 generációnak kell együttműködnie, eredményesen és hatékonyan együtt dolgoznia. A munkáltatók számára a generációk közötti tudásátadás és együttműködés optimalizálása a…
Emberismeret fejlesztése középvezetőknek   A képzés célja Gyarapítani a résztvevők ön- és emberismereti tudását annak érdekében, hogy  • fejlődjön saját személyiségük,  • megismerjék saját személyiségük alapvető jellemzőit, belső mozgatórugóikat, kommunikációs stílusukat, • megismerjék azokat az előre jelezhető viselkedésmintákat és belső hajtóerőket, amelyeket munkatársaik birtokolnak.      A képzés eredménye A…

Partnereink , hallgatóink mondták

Dewhurst Hungary Kft. (Sóskút)

Munkatársaik szakértelmükkel, kitartásukkal, lelkiismeretes munkájukkal a megbízói igényeinket magas minőségi színvonalon, rugalmasan és kifogástalanul teljesítették. ...

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége

A sikeres csapatok 6 legfontosabb készsége     Az eredményes és energiával teli csapatmunka nem véletlenül alakul ki, hanem a csapat tudatos tevékenysége, melyben fontos szerepet kap a tagok hozzáállása, a k&eacu...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin