Hatékonyságnövelő technikák az üzleti életben

Kategória: Szervezetfejlesztés

A képzés célja

 

A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni és elsajátíttatni olyan technikákat, melyek segítségével képesek felmérni és definiálni a különböző szervezeteket és azok folyamatait, továbbá képesek azokat újraszervezni, irányítani és fejleszteni a minőség és a hatékonyság folyamatos növelése érdekében.

 

 

 

A résztvevők ismerjék meg a projektszemléletben való gondolkodást, sajátítsák el a projektmenedzsment eszköztárát, a módszereket, melyek segítségével a projektek előkészíthetők, tervezhetők, megvalósíthatók, irányíthatók, követhetők és mérhetők.

 

A képzés rávilágít az emberi személyiség, valamint a társas interakciók és azok minőségének szerepére a szervezeten belüli egyéni és csapatmunka szempontjából.

 

A képzés kiemelt helyen foglalkozik minőségorientált eszközök, technikák és azok használatának bemutatásával.

 

Az elsajátított szemléleteket, módszereket és technikákat a résztvevők legyenek képesek az életben és a munkahelyükön is, a gyakorlatban alkalmazni.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 

A résztvevők ismerik a szervezetek különböző típusait, a szervezetek lehetséges felépítését, struktúráját, a szervezetek működésének motorjait, értik a vezetés szerepét a szervezeten belül. A résztvevők képesek szervezetek állapotfelmérésére, képesek meghatározni és pontosan leírni szervezetek folyamatait. A sikeresen végzett résztvevők képesek az általuk felmért folyamatok újraszervezésére. A résztvevők felismerik a változások szükségességét, birtokukban van a tudás a változások menedzselésére, irányítására.

 

A tanfolyamot sikeresen elvégzett résztvevők képesek projektszemléletben gondolkodni, ismerik a projektmenedzsment eszköztárát, módszereit, folyamatát, technikáit, a tervezéstől a megvalósításon át a lezárás- és értékelésig. A résztvevők képesek projektek előkészítésére, tervezésére, megvalósítására, menedzselésére, innovatív folyamatok irányítására.

 

A résztvevők továbbfejleszthető önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési készséggel, ismeretekkel, módszerekkel és gyakorlattal rendelkeznek, képesek másokkal együttműködni, képesek csapatban dolgozni.

 

A tanfolyamot sikeresen elvégzett résztvevők értik a minőség fontosságát, képesek minőségtechnikák alkalmazására.

 

A résztvevők képesek a gyakorlatban is alkalmazni, munkájuk során használni, a megismert technikákat, módszereket, eszközöket a folyamatok tervezésére, szabályozására, fejlesztésére.


Tematika, modulok
 

  • Szervezetismeret

  • Projektmenedzsment

  • Hatékony együttműködést segítő technikák

  • Minőségtechnikák

 

A képzés időtartama: 102 óra, 13 nap

 

Ajánlott képzéseink:

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Partnereink , hallgatóink mondták

PBKIK Oktatási Központ Kft. (Pécs)

A TEKT Kft.szolgáltatás nyújtása megfelel a minőségi elvárásoknak, a munkatársak szakmai felkészültsége kiváló....

"Többletértéket nyújtó ügyfélszolgálat" - Felsőfokú ügyfélszolgálati képzés

A többletértéket nyújtó ügyfélszolgálat - amely versenyhelyzetben elengedhetetlen összetevője minden szervezetnek - akkor alakítható ki és valósítható meg, ha a cég képes elérni az ügyfelek el...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin