Munkatársak motiválása

Kategória: Szervezetfejlesztés

A modul célja: 

A résztvevők ismerjék meg a nemzetközi gyakorlatban bevált motivációs elméleteket és ültessék át azokat saját gyakorlatukba, hogy képesek legyenek hatékonyan motiválni mun-katársaikat. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek önmaguk és munkatársaik sikeres motiválására, a produktív stresszben rejlő erő kiaknázására, a munkatársak készségeihez optimálisan illeszkedő munkakörök kialakítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A különféle motivációk és jelentésük, motivációs elméletek

A szervezeti teljesítményt befolyásoló tényezők

Fogalom meghatározások: külső és belső motiváció, teljesítmény motiváció, kiválóságra törekvés, produktív stressz, stb.

A nemzetközi gyakorlatban ismert főbb motiváció elméletek áttekintése (Maslow piramis elmélete; Herzberg kéttényezős modellje; McClelland tanult szükségletek elmélete, Skinner megerősítéselmélete; X, Y és Z elmélet, elvárás elmélet, MBO – célok általi vezetés, kognitív elméletek)

 

 

2. A motiváció

A motiváció folyamata 

A motiváció szintjei: mivel motiváljunk? és mivel tehetjük tönkre a motivációt? 

A motiváció vezetői keretei – munkafolyamat tervezés, coaching

A motiváció szervezeti keretei – az igazságosság észlelése

Csíkszentmihályi flow elmélete és annak gyakorlati haszna 

Kommunikáció a nem megfelelő teljesítményt nyújtó munkatársakkal - Az épí-tő kritika gyakorlásának lépései

A legjobban teljesítő munkatársakkal való kommunikáció

Az elmélet(ek) átültetése a gyakorlatba 

 

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladatok).

 

Módszerek:

Interaktív elméleti blokkok, egyéni és csapatfeladatok, kis és nagycsoportos megbe-szélések, kis és nagycsoportos játékok, szituációs játékok. 50-50%, 

 

Ajánlott képzéseink:

 
 

Partnereink , hallgatóink mondták

Delphi - Autóipari belső auditor képzés

"Nagyon érezhető volt az oktatók szakmaisága és rugalmassága! Az átadott tudásanyag nem volt száraz, hanem meglehetősen érdekes. Minden feltett kérdésre korrekt választ kaptunk."...

Folyamatmenedzsment

A modul célja: A modul célja, hogy a résztvevőkben tudatosuljon az előre gondolkodás és tervezés elve, módszertana, melyek elsajátításán keresztül képesek azokat alkalmazni a vállalati gyakorlatban. A résztvevő...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin