6Sigma green belt képzés

Kategória: 6Sigma képzés

A képzés célja:

A Six Sigma mozgalom Green Belt (zöld öves) szerepének (problémamegoldó teamek tagja, egyszerűbb problémáknál teamvezető) betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése – Six Sigma projekt megvalósítása.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elméleti és gyakorlati jártasságra tettek szert a 6 szigma módszertan alkalmazásában, képesek aktívan hozzájárulni a 6 szigma projektekhez, és önállóan 6 szigma projekteket vezetni a vállalatuknál.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. tantermi nap: Bevezetés, Definíció
 • Mi a baj az intuitív problémamegoldással?
 • Szimulációs játék, tipikus hibák a megoldáskeresésben
 • Bevezetés, a minőség fogalma és a vevők
 • Mi is az a Six Sigma?
 • Strukturált problémamegoldás, PDCA, G8D, DMAIC
 • A Six Sigma helye a vállalati működésben
 • A Definíció fázis
 • Projekt kiválasztás, szempontok, mutatók
 • A projekt definíciós lap
 • Gondolati váz, PDCA, projektterv
 • A kitűzött projektcélok és a hozzájuk vezető utak felállítása
 • SIPOC: a projekt célterületének terjedelme

 

 
2. tantermi nap: Mérés
 • A Mérés fázis
 • Tény alapú döntéshozás: az adatgyűjtéstől a következtetésig
 • Folyamatok vizsgálata: a SIPOC - tól a folyamattérképig
 • Kockázatok a folyamatban, FMEA
 • Statisztikai alapismeretek: leíró statisztika
 • Bevezetés a Minitab használatába
 • Minitab a gyakorlatban: haladó statisztikai eszközök
 • Grafikus adatelemzés, vizualizáció
 • Mérőrendszerek elemzése
 • Stabilitás és folyamatképesség vizisgálata
 
3. tantermi nap: az Elemzés fázis
 • Faktorok keresése kvantitatív és kvalitatív eszközökkel
 • Ok-okozat mátrix használata
 • Shanin módszerek a faktorkeresésben
 • Statisztikai hipotézisvizsgálatok
 • Az (u) és t próbák
 • Szóráspróbák
 • Arány próbák
 • A mintanagyság meghatározása, érzékenysége
 
4. tantermi nap: Elemzés (folytatás)
 • Kereszttáblák, táblázatos elemzések
 • Többváltozós elemzések grafikusan
 • ANOVA
 • Korreláció és regresszió
 
5. tantermi nap: A fejlesztési fázis
 • A jobbító ötletek gyakorlati próbája: késérletezés
 • Teljes faktoros kísérletek
 • Csökkentett faktoros kísérlettervek
 • Mi kell a jó kísérlethez? (Ellenőrző kérdések)
 • Kísérlettervezési gyakorlat
 
 
6. tantermi nap: A Szabályozás fázis
 • Szabályozási stratégiák
 • Egy minőség rendszer elemei
 • SPC - mért jellemzőkre
 • SPC - minősítéses adatokra
 • Alternatív szabályozások
 • Standardizált munkavégzés
 • Karbantartás - TPM

 

A képzésl zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások). A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a résztvevőnek. A vizsgán a tananyag használható. Projektmunka prezentálása.

 

 

Lean rendszer működtetése

Feltöltés alatt.    ...

Partnereink , hallgatóink mondták

Gia Form Kft.

Az oktatáson olyan információkat szereztem, amit fel tudok használni a munkám során, egyúttal meg is könnyítik azt....

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin