6Sigma green belt képzés

Kategória: 6Sigma képzés

A képzés célja:

A Six Sigma mozgalom Green Belt (zöld öves) szerepének (problémamegoldó teamek tagja, egyszerűbb problémáknál teamvezető) betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése – Six Sigma projekt megvalósítása.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elméleti és gyakorlati jártasságra tettek szert a 6 szigma módszertan alkalmazásában, képesek aktívan hozzájárulni a 6 szigma projektekhez, és önállóan 6 szigma projekteket vezetni a vállalatuknál.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. tantermi nap: Bevezetés, Definíció
 • Mi a baj az intuitív problémamegoldással?
 • Szimulációs játék, tipikus hibák a megoldáskeresésben
 • Bevezetés, a minőség fogalma és a vevők
 • Mi is az a Six Sigma?
 • Strukturált problémamegoldás, PDCA, G8D, DMAIC
 • A Six Sigma helye a vállalati működésben
 • A Definíció fázis
 • Projekt kiválasztás, szempontok, mutatók
 • A projekt definíciós lap
 • Gondolati váz, PDCA, projektterv
 • A kitűzött projektcélok és a hozzájuk vezető utak felállítása
 • SIPOC: a projekt célterületének terjedelme

 

 
2. tantermi nap: Mérés
 • A Mérés fázis
 • Tény alapú döntéshozás: az adatgyűjtéstől a következtetésig
 • Folyamatok vizsgálata: a SIPOC - tól a folyamattérképig
 • Kockázatok a folyamatban, FMEA
 • Statisztikai alapismeretek: leíró statisztika
 • Bevezetés a Minitab használatába
 • Minitab a gyakorlatban: haladó statisztikai eszközök
 • Grafikus adatelemzés, vizualizáció
 • Mérőrendszerek elemzése
 • Stabilitás és folyamatképesség vizisgálata
 
3. tantermi nap: az Elemzés fázis
 • Faktorok keresése kvantitatív és kvalitatív eszközökkel
 • Ok-okozat mátrix használata
 • Shanin módszerek a faktorkeresésben
 • Statisztikai hipotézisvizsgálatok
 • Az (u) és t próbák
 • Szóráspróbák
 • Arány próbák
 • A mintanagyság meghatározása, érzékenysége
 
4. tantermi nap: Elemzés (folytatás)
 • Kereszttáblák, táblázatos elemzések
 • Többváltozós elemzések grafikusan
 • ANOVA
 • Korreláció és regresszió
 
5. tantermi nap: A fejlesztési fázis
 • A jobbító ötletek gyakorlati próbája: késérletezés
 • Teljes faktoros kísérletek
 • Csökkentett faktoros kísérlettervek
 • Mi kell a jó kísérlethez? (Ellenőrző kérdések)
 • Kísérlettervezési gyakorlat
 
 
6. tantermi nap: A Szabályozás fázis
 • Szabályozási stratégiák
 • Egy minőség rendszer elemei
 • SPC - mért jellemzőkre
 • SPC - minősítéses adatokra
 • Alternatív szabályozások
 • Standardizált munkavégzés
 • Karbantartás - TPM

 

A képzésl zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások). A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a résztvevőnek. A vizsgán a tananyag használható. Projektmunka prezentálása.

 

 

Lean Manufacturing - az alapok

A lean egy vállalatszervezési, vállalatirányítási rendszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait. A lean vállalat a tevékenysé...

Partnereink , hallgatóink mondták

Metz - Méréstechnikai képzés

"A képzés teljesen lefedte az igényeinket, főleg az oktató profizmusa tetszett. Minden kérdésre válaszolt, addig nem mentünk tovább az anyagban, amíg meg nem értettük." ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin