Átállási idő csökkentés - SMED

Kategória: Lean képzés

 

A modul célja:

A modul célja a résztvevőkkel megismertetni elméletben és gyakorlatban a termelőgépekkel, berendezésekkel kapcsolatos folyamatos termelékenység és minőségfejlesztés módszertanát. A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMED vagyis az átállási idő folyamatával. A képzés átfogó képet ad a LEAN szemlélet célkitűzéséről, hogy minél rövidebb legyen az átfutási idő és minél kisebbek legyenek a készletek. A modulok anyaga a résztvevőket felkészíti a rendszerek átalakítása utáni gyors átállásra.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők tudják alkalmazni az átállási idő folyamatát, elsajátítot-ták a SMED analízisét és annak a standardizációját.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A SMED Folyamata

Felkészülés és a cél meghatározása

Megfigyelések és adatgyűjtések

SMED analízis

Szétválasztani a „belső” és „külső” tevékenységeket

Átmozgatunk mindent, amit lehet a „külsőbe”

Csökkenteni az időket 

Standardizáció

Implementálás és ellenőrzés

Az eredmények vizuális követése

 

2. A SMED alapelve

A hosszú átállások okai

A SMED módszerei

Az 5S és Kaizen szerepe a SMED megvalósításában

A SMED várható eredményei

A SMED végső célja: One Touch Setup

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

Lean Manufacturing - az alapok

A lean egy vállalatszervezési, vállalatirányítási rendszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait. A lean vállalat a tevékenysé...

Partnereink , hallgatóink mondták

PBKIK Oktatási Központ Kft. (Pécs)

A TEKT Kft.szolgáltatás nyújtása megfelel a minőségi elvárásoknak, a munkatársak szakmai felkészültsége kiváló....

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin