Lean specialista képzés, KAIZEN

Kategória: Lean képzés
KAIZEN módszer KAIZEN módszer

A modul célja:

A Kaizen, azaz a folyamatos fejlesztés "tudományának" elsajátítása. A résztvevők legyenek képesek a Kaizen módszer elsajátítása által a Kaizen projektek vezetésére, melyekkel megvalósítják a vállalat minőségi, veszteségcsökkentési, termelékenységi, költségcsökkentési céljait.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elsajátították a Kaizen projektek vezetésének technikáit (projekt cél definiálása, célok lebontása, csapatirányítás). A résztvevők elsajátították a Gemba Kaizen megközelítést. A résztvevők képesek azonosítani az ÉRTÉKET a munkafo-lyamotokban és képesek megszüntetni a nem értékteremtő veszteségeket.

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1.LEAN manufacturing

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei

LEAN alapfogalmak

Veszteség kategóriák

A 7 fő veszteség

Folyamatos fejlődés

 

2.KAIZEN célja, típusai, alapelvei 

A KAIZEN 4 alapelve

A KAIZEN formái

 

3.Az egyéni és csoportos KAIZEN

A KAIZEN lebonyolítása

A KAIZEN módszer problémamegoldó eljárásai (8D, Ishikawa, 5why, KPI-ok, OEE)

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások).

 

Módszer:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%

 
 

Lean részfeladatok erőforrásai

Feltöltés alatt....

Partnereink , hallgatóink mondták

Dewhurst Hungary Kft. (Sóskút)

Munkatársaik szakértelmükkel, kitartásukkal, lelkiismeretes munkájukkal a megbízói igényeinket magas minőségi színvonalon, rugalmasan és kifogástalanul teljesítették. ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin