Lean specialista képzés, KAIZEN

Kategória: Lean képzés
KAIZEN módszer KAIZEN módszer

A modul célja:

A Kaizen, azaz a folyamatos fejlesztés "tudományának" elsajátítása. A résztvevők legyenek képesek a Kaizen módszer elsajátítása által a Kaizen projektek vezetésére, melyekkel megvalósítják a vállalat minőségi, veszteségcsökkentési, termelékenységi, költségcsökkentési céljait.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elsajátították a Kaizen projektek vezetésének technikáit (projekt cél definiálása, célok lebontása, csapatirányítás). A résztvevők elsajátították a Gemba Kaizen megközelítést. A résztvevők képesek azonosítani az ÉRTÉKET a munkafo-lyamotokban és képesek megszüntetni a nem értékteremtő veszteségeket.

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1.LEAN manufacturing

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei

LEAN alapfogalmak

Veszteség kategóriák

A 7 fő veszteség

Folyamatos fejlődés

 

2.KAIZEN célja, típusai, alapelvei 

A KAIZEN 4 alapelve

A KAIZEN formái

 

3.Az egyéni és csoportos KAIZEN

A KAIZEN lebonyolítása

A KAIZEN módszer problémamegoldó eljárásai (8D, Ishikawa, 5why, KPI-ok, OEE)

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások).

 

Módszer:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%

 
 

Lean részfeladatok erőforrásai

Feltöltés alatt....

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin