2020. október 19- IATF közlemény

 

A Nemzetközi Járműipari Munkacsoport (IATF) folyamatosan felülvizsgálja a koronavírusnak az IATF 16949 tanúsítási rendszerre és az autóipari ellátási láncra gyakorolt hatását.

Az IATF vezetése a COVID-19 esetek számának közelmúltbeli növekedését vitatta meg világszerte. Kiemelt feladatunk az IATF 16949 rendszerben résztvevők biztonsága és jóléte. Ezért helyénvaló, hogy az IATF tájékoztassa az irányváltást az IATF által elismert tanúsító testületekről és tanúsított szervezetekről.

Nemrégiben az IATF úgy döntött, hogy távfelügyeletet, azaz távoli auditot alkalmaz azoknál a szervezeteknél / helyszíneken, amelyeket nyilvánvalóan és közvetlenül érintenek a COVID-19 korlátozásai.

Az IATF először is véglegesíti a távellenőrzés követelményeit, és a frissítéseket majd az „IATF lemondásai és a COVID-19 intézkedésre adott válaszok” 5. változatában teszi közzé.

Az 5. változat várhatóan október végéig megjelenik.

 

Addig is nézzük a 4. kiadás legfontosabb elemeit:

4. felülvizsgálat – 2020. július 17-i dátummal jelent meg, 2020. október végéig érvényes

A negyedik változat a következő frissítéseket tartalmazza:

– Az IATF 16949 megfigyelési időszak meghosszabbodik 90 napra, és 30 nappal a második 90 napos felügyeleti audit meghosszabbításának vége előtt kezdődik

– Felügyeleti auditok esetén a tanúsítványt visszavonják, ha nem végeznek IATF 16949 ellenőrzést vagy ha nem érnek el alacsony kockázatú eredményt

– A lehető legutóbbi kiterjesztett újraminősítés-ellenőrzés összhangban van az IATF-szabályokkal, az 5. kiadás időigényeivel

– Annak tisztázása, hogy a helyszíni ellenőrzéseket mikor kell elvégezni

– Annak tisztázása, hogy az IATF 16949 Monitoring információk tartalmazzák a kapcsolódó távoli támogatás helymeghatározási folyamatainak adatait

– Pontosított kritériumok a magas kockázatú és az alacsony kockázatú értékelésekhez az IATF 16949 monitoring (ok) során

– A lépések pontosítása, ha az IATF 16949 monitoring során magas kockázatot mérnek

– Pontosított kritériumok a nem megfelelőségek 100% -ban megoldott állapotához

– A 2. GYIK egyszerűsítése, a 7. GYIK és az újonnan hozzáadott 8. GYIK tisztázása. (*GYIK- Gyakran ismételt kérdések /FAQ)

 

IATF 16949 TANÚSÍTVÁNYOK

Az IATF jóváhagyta az összes jelenleg kiadott és érvényes IATF 16949 tanúsítvány globális kiterjesztését. Hat (6) hónap (azaz 183 naptári nap) meghosszabbítását is engedélyezte minden jelenleg kiadott és érvényes tanúsítványra (beleértve azokat a tanúsítványokat is, amelyek jelenleg felfüggesztett állapotban vannak).

A tanúsítványok érvényessége az IATF oldalán ellenőrizhető, nem kell újranyomtatni őket. Ha mégis szükséges lenne, akkor a kliensnek a tanúsítószervéhez kell ezen kérésével fordulnia.

 

Audit időzítések eltolódása:

Tanúsító audit esetén:

Ha a COVID-19 miatt helyszíni felügyeleti audit nem hajtható végre, az IATF 16949 megfigyelést/ Monitoring-ot a fent leírtak szerint kell elvégezni.

Az IATF 16949 megfigyelést a program végét megelőző 30 napig tartó időszakban kell elvégezni, a 2. 90 napos COVID-19 meghosszabbítás 60 napra a hosszabbítás vége után.

Az IATF 16949 monitorozás már nem alkalmazható 60 nappal a befejezése után.

Ha IATF 16949 ellenőrzést végeznek és alacsony kockázatot állapítanak meg (lásd az IATF 16949 Monitoring fejezet), akkor a felfüggesztést feloldják.

A tanúsítványt a következő két feltételre vonják vissza:

1., Ha az IATF 16949 Monitoring eseményt a tanúsító szerv nem ütemezi be az IATF 16949 megfigyelési időszak alatt (lásd a fenti ábrát).

2., Az IATF 16949 megfigyelést az IATF 16949 megfigyelési időszak alatt végzik, de alacsony kockázatértékelést nem érnek el az IATF 16949 Monitoring vége előtt.

Felügyeleti, újraminősítő audit esetén:

Azokban az esetekben, amikor az előírt újraminősítési audit nem hajtható végre a helyszínen az IATF szabályok 5. kiadás 5.1.1. Szakasza szerinti megengedett intervallumon és időzítésen belül olyan okokból, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a COVID-19 járványhoz, az újraminősítési audit időzítését az alábbi grafika mutatja.

A helyszíni újraminősítés-ellenőrzés ütemezésének elegendő időt kell biztosítania a helyszíni újrahitelesítési audit során felmerülő esetleges nem megfelelőségek és az IATF 16949 tanúsítvány meghosszabbított lejárta előtt meghozott tanúsítási döntés lezárásához vagy 100% -os megszüntetéséhez.

Ha nincsenek a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő okok, amelyek megakadályoznák a helyszínen való tartózkodást, akkor a tanúsító szerv elvégzi az újraminősítési auditot a helyszínen, a gyártási helyen és ezt a kiterjesztést nem kell alkalmazni.

 

 

 

IATF 16949 MONITORING

Meghatározás:

Az IATF kidolgozott és jóváhagyott egy monitoring módszert az IATF által elismert tanúsításhoz ügyfeleik számára, akiket a jelenlegi globális COVID-19 járvány érint.

Ez a módszer az „IATF 16949 Monitoring” elnevezést kapta, és a következő folyamatot írja le. Ez az „IATF 16949 Monitoring” az IATF által elismert tanúsító szervezetek kérésére egy olyan módszer, hogy távolról figyelhessék és értékelhessék az ügyfél tanúsított minőségirányítási rendszerét (QMS) csak akkor, ha a rendszeres helyszíni ellenőrzés nem lehetséges a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő okok miatt.

Cél:

Az IATF 16949 Monitoring nem értelmezhető „távoli auditként”. Célja az ügyfél minőségirányítási rendszerének folyamatos hatékonyságának felmérésére.

A rendszer megfelel az IATF 16949 követelményeinek a COVID-19 ezen rendkívüli időszakában, célja a járvány és a lehetséges kockázatok proaktív azonosítása a tanúsított minőségirányítási rendszerre vonatkozóan, amely kockázatot jelenthet az ügyfél ügyfeleire is.

Az IATF 16949 Monitoring esemény nem audit, ezért nem megfelelőségek nem lehetnek az IATF 16949-es monitoring során.

Az IATF 16949 Monitoring csak az alábbi kritériumok teljesülése esetén lehetséges:

 1. a) Az ügyfél jelenleg autóipari alkatrészeket vagy termékeket gyárt az ügyfelek számára (még akkor is, ha a gyártott alkatrészek mennyisége jelentősen csökken), és
 2. b) Az IATF 16949 harmadik fél általi audit nem végezhető a helyszínen a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő okok.

Ha a fenti kritériumok nem teljesülnek, rendszeres helyszíni ellenőrzést kell végrehajtani.

 

Az IATF monitoring során nagyon sok információt kell elérhetővé tenni az auditor(ok) számára, nemcsak az adott gyártóhelyre, de a kapcsolódó távoli telephelyekre is, mint:

 1. a) a telephely alkalmazottainak száma és az összes kapcsolódó távoli támogatási hely(ek);
 2. b) az ügyfél minőségirányítási rendszerének dokumentációja, beleértve a bizonyítékokat is az IATF 16949 követelményeinek való megfelelésről és az összeköttetések bemutatásáról, illetve interfészek bármely távoli támogatási funkcióhoz és / vagy kihelyezett folyamathoz;
 3. c) az ügyfél és a belső teljesítményadatok az előző ellenőrzés óta;
 4. d) az ügyfél-elégedettség és a panaszok összefoglalása az előző ellenőrzés óta, beleértve a legfrissebb vevői jelentések és / vagy eredményjelzők másolatát;
 5. e) az ügyfél korábbi státusának feltüntetése az előző ellenőrzés óta;
 6. f) értesítés a korábbi ellenőrzés óta bekövetkezett új ügyfelekről;
 7. g) a belső auditok és a vezetőség felülvizsgálatának eredményei az előző ellenőrzés óta, beleértve a COVID-19 miatti rendkívüli intézkedéseket;
 8. h) Indítási terv / azonosított kockázatok stb. (középtávú leállítások után [több mint 1 hónap] a COVID-19 járvánnyal összefüggésben);
 9. i) a berendezés karbantartási állapota;
 10. j) a mérőberendezés kalibrálási állapota;
 11. k) az ügyfél leállításának időtartama (adott esetben);
 12. l) a COVID-19 járvány miatt elvesztett források;
 13. m) A különböző helyeken elosztott folyamatokat, vagy a COVID-19 járvány által érintett régiók felsorolása;
 14. n) A szabályozás vagy az üzemeltetési feltételek változásai a COVID-19 járvány idején (beleértve az operátorok biztonságát);
 15. o) Azon ügyfél-CSR-ek listája, amelyek nem teljesíthetők és korrekciós intézkedési tervek a hiányosság (ok) kezelésére;
 16. p) A vevők azonosítása, a megfelelő működés vizsgálati adataival;
 17. q) A minőségbiztosítási rendszerben bekövetkezett jelentős változások az előzetes helyszíni ellenőrzés óta;
 18. r) Minden megkezdett új termék vagy folyamat azonosítása közvetlenül a COVID-19 járvány hatása előtt;
 19. s) Függetlenül attól, hogy az ügyfélnek több programja van-e vagy sem, új program indításai és az indítási szakasz / lejárati adatok; és
 20. t) Függetlenül attól, hogy a telephely rendelkezik-e biztonsági szempontból kritikus vagy biztonságreleváns termékekkel.

 

IATF 16949 Monitoring végrehajtása:

A monitoring végrehajtását lehetőleg az adott ciklus vezető auditora kell végezze, ha Ő nem elérhető, akkor valamelyik auditornak az adott auditciklus időtartamából kell levezetnie.

Az IATF 16949 időtartama, minimum 8 óra, azaz 1 nap kell legyen. A napok számát a jelenlegi létszám alapján a korábbi szabályozás szerint határozza meg a tanúsító testület.

 

AZ IATF 16949 Monitoring kimenetei:

Az IATF 16949 Monitoring ellenőrzést végző IATF 16949 tanúsító testület auditorja elemezi az IATF 16949 Monitoring során összegyűjtött összes információt, és levonja a következtetéseket. Az auditornak meg kell határoznia az ügyfelekre gyakorolt esetleges kockázatokat és / vagy az a velük kapcsolatban felmerült kérdéseket az a) –t) pontokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer hatékony megvalósítása felett.

A tanúsító szerv írásos jelentést ad ki az ügyfélnek.

Az írásbeli jelentésnek tartalmaznia kell az auditor(ok) ajánlásainak leírását a tanúsító szervezet felé.

Az auditor által a kockázat alapján az ajánlási lehetőségek a következők:

1) Hiányos az IATF 16949 ellenőrzés, nem minden a) –t) elem teljesül és emiatt Az IATF 16949 Monitoring alatt nem elérhetők és bemutathatók.

▷▷ További IATF 16949 Monitoring esemény(ek) szükségesek az IATF 16949-ben

Megfigyelési időszak vagy a tanúsítvány visszavonásra kerül

2) Alacsony kockázat az ügyfél vagy az azonosított QMS szempontjából

 1. a) Az IATF 16949 Monitoring helyettesítheti az eredeti felügyeletet gyártási hely auditot
 2. i) ha a következő ellenőrzés felügyeleti audit, akkor a helyszíni ellenőrzési napoknak egyenértékűnek kell lennie az újraminősítési ellenőrzési napokkal.
 3. ii) Ha a következő ellenőrzés újraminősítés-audit, akkor a helyszíni ellenőrzési napoknak

egyenértékűnek kell lenniük a Stage 2. ellenőrzési napjaival.

3) Nagy kockázat az ügyfél vagy az azonosított QMS szempontjából

 1. a) További IATF 16949 monitoring eseményeket kell szervezni.

Megfigyelési időszakban az ügyfél korrekciós intézkedéseire adott válaszok áttekintésénél magas kockázatokat azonosítottak, amíg alacsony kockázatokat el nem érnek.

 1. b) Visszavonja a tanúsítványt, ha az alacsony kockázatfelmérés nem valósul meg az IATF 16949 megfigyelési időszakának végéig.

 

Az alacsony kockázatértékelés azt jelenti, hogy a kliens műveletei között alacsony annak a valószínűsége, hogy nem megfelelő termék (a minőségi és szállítási követelményeknek sem megfelelően) jut ki a vevőhöz.

A magas kockázatértékelés azt jelenti, hogy az ügyfél tevékenysége során bárhol lehetséges a kockázat arra, hogy nem megfelelő termék (a minőségi és szállítási követelményeknek megfelelően) jut el a vevőhöz, kerül kiszállításra.

A tanúsító szerv az IATF 16949 Monitoring végleges írásos jelentését hét (7) naptári napon belül el kell jutassa a klienshez.

A leírás részletezi a jelentés elvárásainak pontjait, amit itt most nem sorolunk fel.

A döntést az utolsó napjától számított legfeljebb húsz (20) naptári napon belül kell meghozni az IATF 16949 Monitoring eseményt követően a tanúsítónak.

A tanúsító szervnek be kell vezetnie az IATF 16949 ellenőrzést az IATF adatbázisába, ideértve a következőket is:

az IATF 16949 esemény ajánlása és a kockázatok összefoglalása a megjegyzés mezőn belül.

 

Nem megfelelőségek kezelése:

Olyan esetekben, amikor az ügyfél nem tudja végrehajtani az IATF által meghatározott korrekciós műveleteket a szabályozás 5.11.1. vagy 5.11.2. szakasza szerint, vagy a tanúsító testület nem tudja elvégezni a helyszíni speciális auditot a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzésére, a tanúsító testület a nem megfelelőséget 100%-ban megoldottnak tekintheti, ha a következő feltételek teljesülnek:

 1. a) A nem megfelelőség kezelés 90 napos meghosszabbítását túllépték, és
 2. b) Az ügyfél benyújtja a követelményeknek megfelelő bizonyítékokat az a kiadás 5.11.3. szakaszának a) és b) szakaszai szerint.

 

Ha egy súlyos nem megfelelőséget nyitottnak, de 100% -ban megoldottnak tekintenek, a tanúsító testület helyszíni speciális ellenőrzést ütemez, amint a helyszíni ellenőrzések engedélyezettek.

Olyan esetekben, amikor az ügyfél nem tudja benyújtani a szükséges dokumentációt, vagy kiderül, hogy nem elfogadható és a meghosszabbítást túllépik, a végső ellenőrzési eredményt sikertelennek kell tekinteni, az IATF adatbázisát frissíteni kell, és a tanúsítványt vissza kell vonni.

 

Remélhetőleg az 5. kiadás is hamarosan nyilvánosságra kerül.

Kapcsolódó képzések:

https://tekt.hu/tekt_kepzesek/vda-2-termek-gyartasengedelyezes/

https://tekt.hu/tekt_kepzesek/iatf-169492016-belso-es-beszallitoi-auditor-3/

Weboldalunkon a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.