Keresés
Close this search box.

Jelentős késéssel jelent meg a VDA 2. kötet – A gyártási folyamat és termékjóváhagyás (PPF) régóta bejelentett hatodik átdolgozott kiadása „Rotband” néven 2020 májusának végén.

A gyártási folyamat és a termék jóváhagyásának eljárása, amelyet ez a VDA 2. kötet ismertet, a német autógyártók és beszállítóik egyik legfontosabb ügyfélspecifikus követelménye, hiszen nagyon fontos a szerződéses jog szempontjából az egész ellátási láncban.

A VDA 2. kötete által bemutatja a gyártási folyamat és a termék-jóváhagyási folyamat megfelelő végrehajtását, ez elengedhetetlen eleme a felelősségi kockázatok minimalizálásának a stratégiai kockázatkezelés részeként (függetlenül a szállító minőségbiztosítási típusától).

A leírt PPF folyamat célja, a termék teljes felszabadítása sorozatgyártásra belsőleg és az ügyfél által, ideértve a sorozatgyártáshoz kapcsolódó gyártási folyamatot is, kellő időben, a „szent” gyártás megkezdése (SOP) – dátuma előtt.

A PPA folyamat kiindulópontja az ajánlati szakaszban van. Itt a megvalósíthatósági vizsgálatakor ellenőrizni kell a kezdeti mintavétel (PPF vagy PPAP) ügyfélspecifikus követelményeinek megvalósíthatóságát, és szükség esetén ki kell igazítani és egyeztetni a vevővel. A szerződés megkötése vagy a megrendelés leadása után – jóval az SOP előtt – a szerződő felek megállapodnak a gyártási folyamat és a termék felszabadítás részletes, projekt-specifikus előírásában. A beszállító felelős azért, hogy ez a megállapodás a project korai szakaszában már meg legyen kötve.

A 6. kiadás 2020 újításai

Az előző, 2012-es verzió tartalomjegyzékének összehasonlítása az új aktuális kiadással a fejezetek számának változását mutatja. Az előző tíz fejezet, amely nagyrészt megtartotta címsorát, mára tizenkettő lett. A korábbi 6.5. alfejezetből a „Speciális folyamatok” (időbeli besorolású, variánsos és kis sorozatú kiadás) fejezet megváltozott, a 10. fejezettel pedig a „rekvalifikáció” témakör került be.

A „rekvalifikáció” címszó alatt szerepel egy megjegyzés, hogy a gyakoriságról, a típusról és a hatókörről a szervezetnek és az ügyfélnek kell megállapodnia a PPA-eljárás koordinálásának részeként. Ez kiterjeszti az IATF 16949 követelményét a 8.6.2. rekvalifikációs teszt szakaszában.

A négy benyújtási szintet (0, 1, 2 és 3) törölték az összetett, kihívást jelentő PPA-eljárás jobb megértése és egyszerűbb végrehajtása érdekében. Ehelyett a „PPA-eljárás összehangolása” (5. fejezet) során egyénileg, azaz projekt-specifikusan, egyeztetve és hivatalosan dokumentálva döntik el, mely adatokat, dokumentumokat és mintadarabokat kell a megrendelő elé terjeszteni a projekt során (RGA vagy APQP) és milyen formában. Ebből a célból a szervezetnek (beszállítónak) a 2. függeléket kell használnia „Koordináció a PPA-eljáráshoz”. Ez a jelentős újítás hangsúlyozza azt a követelményt, hogy a szervezet (beszállító) aktívan vállalja a felelősséget a PPA folyamat koordinálásáért és a megállapodásnak megfelelő végrehajtásáért.

Az rekvalifikáción kívül a PPF eljárásnak további négy új tartalma van, amelyekben meg kell egyezni és dokumentálni kell a beszállító-vevő megállapodás keretében:

 • A szoftver igazolása,
 • Az eltérések kezelése,
 • A garanciális és kieső alkatrészek elemzésének folyamata
 • Panaszkezelés.

A VDA 2. kötet 6. kiadása a vonatkozó már releváns VDA kötetre is utal. Ez lezárja a (vezérlő) hurkot a VDA 6.3 és az IATF 16949 magasabb szintű előírásokhoz, amelyek tartalmazzák a megfelelő követelményeket ezekre a témákra vonatkozóan, ami az új VDA kötetet a technika jelenlegi szintjére emeli.

Van még egy különösen figyelemre méltó újítás a VDA 2. kötetben: 2020. „A PPA eljárás célja” című 1.2-es fejezetben kiemelkedő helyen áll, mégis könnyen figyelmen kívül lehet hagyni: a jogi, hivatalos és jóváhagyással kapcsolatos követelmények igazolható teljesítése.

Az EU-s irányelveket, a CE jelölést és a típusjóváhagyási eljárásokat itt példaként említjük.

Ezek a követelmények kifejezetten megtalálhatók a 3.11-es Ellenállás az elektrosztatikus kisülés ellen (ESD), a 3.12-es Elektromos biztonság / nagyfeszültségű biztonság és a 3.13-es Elektromágneses biztonság (EMV) pontok alatt.

A kapcsolódó irányelvek és szabványok megtalálhatóak a 11. fejezetben („Feltételek”), a kifejezések megfelelő meghatározása és rövidítéseik szerint, mint például ESD vagy EMC meghatározása alatt. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazandó specifikációs dokumentumok nemcsak a vonatkozó VDA-köteteket tartalmazzák, hanem az ehhez tartozó törvényeket, rendeleteket és szabványokat is.

A szállítók a PPA jelentés fedőlapján és a PPA értékelés aláírásával (VDA 2. kötet, 4. melléklet) aláírásukkal megerősítik a PPA-ban a nevükkel egyeztetett valamennyi – ideértve a jogi és hivatalos – követelmények megfelelő végrehajtását és teljesítését.

A 12. mellékletben (Mellékletek és letöltések) (korábban 10. fejezet) – a mellékletek a kötet több, mint felét teszik ki az oldalak számához viszonyítva – van néhány újítás, amely kiemeli és alátámasztja a VDA kötet célját: a beszállítók és a vevők közötti kommunikáció intenzívebbé tétele, a PPA-eljárás megfelelő végrehajtásának érdekében. Ezek listázva:

 • A PPA-eljárás koordinálása (ez a dokumentum részletesen dokumentálja a projekt-specifikus PPA-eljárás köréről, tartalmáról és ütemezéséről szóló megállapodás eredményét);
 • Táblázat: „Megjegyzések a PPA ellenőrzéséhez”;
 • Alkatrészek történetének dokumentálása, Part history/ TLL
 • Fedőlap PPF szoftver használat.

 

Ami változatlan a 6. kiadásban

Hanyag lenne, ha ezen a ponton nem foglalkoznánk a VDA 2. kötet kipróbált, jól ismert tartalmával.

Ez elsősorban a PPA eljárás (3. fejezet) kiváltó tényezőjét tartalmazza a hozzá tartozó „trigger mátrixszal” (8. melléklet), amelyek továbbra is érvényesek ebben a kiadásban.

A kiváltó mátrix meghatározza, hogy a termék vagy a gyártási folyamat mely változásairól kell tájékoztatni az ügyfelet, mielőtt a szervezet (beszállító) végrehajtana egy változást. A szervezet csak akkor hajthatja végre a változást, ha az ügyfél írásban jóváhagyta ezt a tervezett folyamatot vagy alkatrészcserét – természetesen csak azután, hogy a PPA eljárásban megállapodtak erről a változásról.

Felhasználói kötelezettségek

Ha a VDA 2. kötet szerinti PPF eljárás a szervezet egyik releváns ügyfélspecifikus követelménye, akkor a következő lépéseket kell megtenni:

 • A VDA 2. kötet 6. kiadásának beszerzése;
 • A tartalom, különösen az újítások elismerése;
 • Tájékoztatás a PPF eljárás által érintett összes folyamattulajdonos számára (az összes ügyfélorientált folyamatot érinti a PPF);
 • Az érintett folyamatok és folyamatleírásaik megfelelő kiigazítása, beleértve az alkalmazandó dokumentumokat;
 • Képzési tanfolyamok szervezése az érintett munkavállalók és a folyamat tulajdonosai számára;
 • Tisztázás az érintett ügyfelekkel/ vevőkkel, hogy mikor kell alkalmazni az új PPA-eljárást az új projektekhez, és – a szerződéses helyzettől függően – a változás kezeléshez (termék és folyamat).

A VDA 2 munkacsoport szerint az OEM-ek átmeneti időszaknak 2021 végét határozták meg.

Az új VDA 2. kötet segítségével a VDA értékes támogatást nyújt a vevő és a beszállító közötti konstruktív és értéknövelő kommunikációhoz a teljes autóipari ellátási láncban. Ez a kötet – csakúgy, mint a VDA 6.3. kötet folyamat ellenőrzése – más iparágak számára is referenciamutatóvá válhat.

Forrás: qz-online.de

Weboldalunkon a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.