Két új szoftver is segíti a statisztikai kísérlettervezést és a többváltozós adatelemzést a BME Ipari Statisztikai Kutatócsoport által végzett tudományos munkában.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Tekt Képzési és Tanácsadó Kft. között létrejött együttműködési megállapodás keretében a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK), valamint a kar Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékének vegyipari feladatok statisztikai támogatásával foglalkozó Ipari Statisztikai Kutatócsoportja három évig ingyenesen használhatja a DOE EduPack csomag kísérlettervezésre specializált MODDE szoftverét, és a többváltozós adatelemzést lehetővé tevő SIMCA programot és ezek mesterszintű alkalmazásához szükséges oktatási segédanyagokat. (A DOE, a Design of Experiments, vagyis a kísérlettervezés módszertana az egyszerre egy változó változtatásával végrehajtott kísérletekhez képest gyorsabb és több információt nyújtó, költséghatékonyabb módszere a folyamatra ható paraméterek részletes vizsgálatához és a kívánt állapot eléréséhez. Az MVDA, Multivariate Data Analysis, vagyis többváltozós adatelemzés használatával komplex adatbázisokból vizuálisan is kinyerhető információ az összefüggésekről, trendekről, elkülönülő csoportokról. – szerk.)

 

 

 

„Többek között a gyógyszeriparban, a műanyagiparban, az autóiparban és az élelmiszeriparban végzett tudományos fejlesztésekhez, alapkutatásokhoz szükséges kísérleti munkában hasznos matematikai eszköz a kísérlettervezés, amelynek egyik óriási előnye, hogy segítségével csökkenthetőek a fejlesztés költségei, redukálható a kísérletek végrehajtásához szükséges idő és a vizsgálatok száma, nő az elemzésekből kinyerhető információ mennyisége, kimutathatók a változók együttes hatásai és javítható a végtermékek minősége” – foglalta össze az együttműködésben résztvevő VBK a kooperációban használt számítógépes programok előnyeit. A kar szerint számos kiváló statisztikai szoftver elérhető jelenleg is a piacon, ám a MODDE program abban emelkedik ki versenytársai közül, hogy a kísérlettervezés eredményeképpen kapott design space-t is megjeleníti.

A kar és ipari partnere közti együttműködés részeként biztosított SIMCA szoftver a szükséges gyakorlati többváltozós adat- és folyamatelemzéshez és annak javításához kiválóan használható. E számítógépes programot alkalmazzák egyebek mellett az élelmiszeriparban, gyakran a kvantitatívan nehezen kezelhető érzékszervi vizsgálatok kiértékelésében, a kémiai jellemzők tükrében, a valós idejű folyamatszabályozásban vagy a spektroszkópia területén (például a fermentáció során).

A BME és a felnőttképzéssel foglalkozó Tekt Képzési és Tanácsadó Kft. között létrejött támogatási szerződés egyszerre 20-20 hallgatónak biztosít egyidejű hozzáférést a fenti két kísérlettervezést segítő szoftverhez. „Hallgatóink az elméleti alapok mellett a programok használatával komoly, piacképes és az ipari partnerek által elismert gyakorlati ismeretekre tehetnek szert, amelynek biztosan hasznát veszik későbbi, piaci vagy akadémiai kutatói pályájukon egyaránt” – összegezte az együttműködés oktatásbeli hasznosulásáról a VBK.

„A minőségi oktatás megfelelő gyakorlat és kutatómunka nélkül elképzelhetetlen. Gazdasági szereplőként fontosnak tartjuk a lehetőségeinkhez mért társadalmi felelősségvállalást, ezért döntöttünk úgy, hogy két professzionális programot a BME kutatóinak és hallgatóinak díjmentesen a rendelkezésére bocsájtunk. Bízunk benne, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy e két szoftver gyakorlati alkalmazásának elsajátításával a Műegyetemről kikerülő hallgatók még értékesebb tudás birtokában kezdhessék meg pályájukat” – árulta el Szalontai Gábor, a pécsi székhelyű Tekt Képzési és Tanácsadó Kft. ügyvezetője.

TZS-HA

Forrás: 

A cikk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomyányi Egyetem honlapján jelent meg.