Keresés
Close this search box.

‘Duális szakképzés – hatékony támogatás az üzemi oktatóknak’

autóipari

méréstechnikai

műanyagipari

soft skills

irányítás rendszeri

lean

‘Duális szakképzés – hatékony támogatás az üzemi oktatóknak’

Napjainkban a felgyorsult világban gyorsabban váltják egymást a generációk és egyre nagyobb különbségek és ezekből adódón egyre nagyobb szakadékok keletkeznek közöttük. A munkahelyen 3-4 generációnak kell együttműködnie, eredményesen és hatékonyan együtt dolgoznia. A munkáltatók számára a generációk közötti tudásátadás és együttműködés optimalizálása a munkát hatékonyabbá teszi. Az együttműködés és együtt gondolkodás eredménye olyan tudás és szellemi tőke lehet, ami a cégeknek versenyelőnyt jelenthet. A generációs távolság igen nagy lehet a duális szakképzésben résztvevő tanulók, gyakornokok és a már tapasztalt és gyakran idősebb gyakorlati oktató között. A cég érdeke az, hogy a fiatalabb generációs tanulók beintegrálódjanak a munkahelyre. További munkáltatói érdek, hogy a gyakornok a szakképzés után munkavállalóként is ott maradjon, ezzel az utánpótlás nevelést is megvalósítva. A program a cégek gyakorlati oktatói számára a mindennapi gyakorlatban használható eszközöket mutat be a duális szakképzésben jelen lévő Z generációs fiatalok oktatására, a generációk közötti konfliktusok okainak megértésére és a hatékony együttműködésre.

A KÉPZÉS CÉLJA

A munkahelyeken megjelenő jelenleg aktív generációk megismerése nagy hangsúlyt fektetve a duális szakképzésben megjelenő Z generációs fiatalokra. A generációk közötti különbségek okainak megismertetése és a generációk közötti konfliktusok gyújtópontjainak felismertetése a résztvevőkkel.

A képzés célcsoportja

Képzés során megszerezhető kompetencia

A munkahelyeken megjelenő jelenleg aktív generációk megismerése nagy hangsúlyt fektetve a duális szakképzésben megjelenő Z generációs fiatalokra. A gyakorlati oktatói munkához szükséges kompetenciák megismerése, azonosítása és fejlesztési lehetőségei. Az oktatói szerep értelmezése és tudatosítása.

A képzés tematikája

 1. modul (1 nap)

A termelő üzemekben egymás mellett dolgozó generációk megismerése (Baby-boom, X, Y, Z)

A modul célja:

A munkahelyeken megjelenő jelenleg aktív generációk megismerése nagy hangsúlyt fektetve a duális szakképzésben megjelenő Z generációs fiatalokra.

A generációk közötti különbségek okainak megismertetése és a generációk közötti konfliktusok gyújtópontjainak felismertetése a résztvevőkkel.

Témakörök:

 • Generációk megismerése, összehasonlítása (Baby-boom, X,Y,Z generáció) a következő szempontok szerint: idősebbek tisztelete, pénz, lojalitás ,karrier, változás, döntéshozás, tanulás,technológia,számukra az ideális vezető,  információszerzés módja, társas kapcsolatainak színtere, kommunikáció.
 • Z generációs fiatalok tulajdonságainak alapos megismerése
 • Érzékenyítés a generációk értékrendjének különbözőségeire.
 • A résztvevők saját gyakorlatában megjelenő konkrét generációs konfliktusok elemzése és azokra megoldási javaslatok kidolgozása.
 1. modul (1 nap)

Hogyan tanítsuk, és hogyan tanítsuk tanulni a XXI. századi Z generációs fiatalokat?

A modul célja:

A gyakorlati oktatói munkához szükséges kompetenciák megismerése, azonosítása és fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. Kiemelt szerepe van a modulban az oktatók számára olyan motivációs és visszajelzési eszközök átadása, melyek a gyakorlati képzés hatékonyságát növelik.  Az oktatók módszertani kultúrájának fejlesztése a mindennapi oktatói gyakorlatban használható módszerekkel és gyakorlatokkal. Megoldási lehetőségek bemutatása a fegyelem fenntartására a gyakorló helyeken.

Témakörök:

 • A gyakorlati oktatói munkához szükséges kompetenciák összegyűjtése, az egyéni fejlesztési irányok kijelölése.
 • Megfelelő visszajelzés képessége, a visszajelzés fontosságának bemutatása a Z generáció számára, helyes visszajelzési módok megismerése.
 • Motivációs képesség fejlesztése, a Z generációs motivátorok összegyűjtése, használatának gyakorlása.
 • A Z generáció oktatására alkalmas, mindennapi gyakorlatban használható módszerek bemutatása (projekt módszer, kooperatív tanulásszervezés, megoldó csoportok szervezése egy-egy feladatra, hálózati tanulás, önszervező tanulás).
 • Tanulás módszertani ismeretek (vizualizáció, gondolattérkép stb.).
 • Hogyan válik könnyen irányíthatóvá a Z generációs tanulócsoportot? Hogyan tartson az oktató fegyelmet fegyelmezés nélkül? (hazai kutatás eredményeinek alapján)
 • Miért kell, és milyen módszerekkel lehet a Z generációs fiatalok érzelmi intelligenciáját fejleszteni?
 • A Z generációs fiatalok EQ-jának fejlesztésének lehetőségei az oktatók napi gyakorlatában.
 1. modul (1 nap)

Az oktatói szerep és kommunikáció

A modul célja:

Az oktatói szerep értelmezése és tudatosítása. Válaszokat keresünk arra a kérdésre, hogy mit jelent tanulni. A modul során tudatosítjuk a tanulási folyamatban az oktatói és a tanulói felelősséget. Cél a tanulással kapcsolatos oktatói hiedelmek és értékek tudatosítása és felülvizsgálata, valamint az oktatói kommunikáció elemeinek tudatosítása, gyakorlása és a fejlesztő kommunikációs eszközök elsajátítása.

Témakörök:

 • Mikor tanulunk eredményesen, mi akadályoz ebben?
 • A tanulói felelősségvállalás a tanulásban
 • Az oktatói kommunikáció szerepe a képzésében
 • A verbális és a nonverbális kommunikáció elemei, és tudatos alkalmazásuk
 • A tanulói testbeszéd olvasása és értelmezése

Részvételi feltételek

Ajánlott képzések

KÓD
Megnevezés

‘FMEA moderátor képzés’

QA-AU-0021

PSCR – Termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott

Autóipari vezető leszek

ST-00-0047

AIAG – VDA FMEA – Angol nyelven!

QA-AU-0019

Funkciókritikus és kritikus jellemzők az autóiparban

QA-AU-0062

FTIR workshop

PL-MO-0020

Jelentkezési lap
  IgenNem
  IgenNem  Kérdésem van

   Az alábbival kapcsolatban van kérdésem:   Weboldalunkon a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.