‘Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor képzés (ISO 17025:2018)’

autóipari

méréstechnikai

műanyagipari

soft skills

irányítás rendszeri

lean

‘Laboratóriumi minőségirányítási belső auditor képzés (ISO 17025:2018)’

Az ISO 17025 szabvány meghatározza a laboratóriumok felkészültségére (kompetenciájára), pártatlanságára és következetes működésére vonatkozó általános követelményeket. A belső auditor egy szervezet minőségirányítási rendszerének megfelelősségét tanúsító auditra segít felkészíteni a céget. Meghatározott időközönként belső audit végrehajtásáva ügyel a szabványi előírások megtartására.

A KÉPZÉS CÉLJA

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségirányítási rendszerével kapcsolatos nemzetközi szabványi követelményekről és a laboratóriumok akkreditálási eljárásának folyamatáról. A résztvevők ismerjék meg az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeit, sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának folyamatára vonatkozó ismereteket, legyenek képesek a laborató-riumi minőségirányítási rendszer belső auditjait lefolytatni a tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig.

 

A képzés célcsoportja

 • ISO 9001 belső auditorok,
 • Mérőlaborban dolgozó munkatársak

Képzés során megszerezhető kompetencia

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes a laboratóriumi minőségirányítási rendszer folyamatainak felülvizsgálatára, birtokában van a folyamatos fejlesztésére vonatkozó kompetencia. A sikeresen végzett résztvevő képes a laboratóriumi minőségirányítási rendszer belső auditjainak tervezésére és végrehajtására, birtokában vannak a megfelelő dokumentálási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kompetenciák és az auditori személyes kompetenciák (kommunikáció, kérdezéstechnika, etikus viselkedés szabályai).

A képzés tematikája

Laboratóriumi minőségirányítási rendszerek általános követelményei

 • A minőség jelentése a laboratóriumok számára, metrológiai alapok
 • Laboratóriumok akkreditálási folyamata
 • Az ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek ismertetése, összehasonlítás az ISO 9001 követelményeivel
 • Irányítási követelmények
 • Műszaki követelmények

A belső audit szerepe egy szervezet életében

 • Az ISO 19011 szabvány értelmezése, kalibráló és mérőlaboratóriumok auditálási követelményei
 • Általánosan laboratórium auditról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás
 • Az ISO 17025:2018 szerint laboratórium belső audit előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a laboratórium belső audit végrehajtása
 • Az auditjelentés összeállítása az ISO 17025:2018 követelményei alapján
 • Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete laboratórium audit esetén
 • Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés
 • Gyakorlati feladat – a laboratórium auditja az irányítási követelmények és egy kiválasztott kalibrálási/mérési utasítás auditálása az oktató segítségével

Részvételi feltételek

Minimum középfokú végzettség, ISO 9001:2015 szabványismeret.

Ajánlott képzések

KÓD
Megnevezés

IATF audit kompetencia csomag

CS-00-0010

Stresszkezelés

ST-00-0046

Excel képzés II.

ST-00-0045

Excel képzés I.

ST-00-0044

‘Autóipari információbiztonsági belső auditor képzés ‘

QA-IR-0027

‘Információbiztonsági belső auditor képzés’

QA-IR-0026

Jelentkezési lap


  Kérdésem van

   Az alábbival kapcsolatban van kérdésem:
   Weboldalunkon a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.